Barnehage og skule

Under finn du styringsdokument for oppvekstsektoren  i  Sande kommune.

Lista er ikkje fullstendig, og planar vert lagt ut etter kvart. 

Barnehage og skule - styringsdokument
Tittel Publisert Type
Vedtekter for kommunale barnehagar i Sande kommune

21.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for kommunale barnehagar i Sande kommune.pdf
Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sande

21.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sande.pdf
Vedtekter for skulefritidsordninga i Sande kommune

14.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for skulefritidsordninga i sande kommune.pdf
Årsplanar barnehage
Tittel Publisert Type
Årsplan Kvamsøy barnehage 2019-2020

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan for Kvamsøy barnehage 2019-2020 (L)(6498).pdf
Årsplan Haugelia Barnehage 2019 - 2020

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan for Haugelia barnehage barenhagaeåret 2019-2020.pdf
Årsplan Hauemarkja 2019-2020

17.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan 2019-20.pdf
Årsplan Hauemarkja 2019-2020

17.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan 2019-20.pdf
Årsplan Gjerdsvika barnehage 2019-2020

17.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan Gjerdsvika barnehage (L)(817).pdf
Årsplan Sandsøy barnehage 2019- 2020

17.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan Sandsøy barnehage 2019-2020.pdf

Her er også lenker til lover og forskrifter og andre aktuelle område  innanfor barnehage - og skuleområdet:

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522