Eigedom og plan

Under finn du styringsdokument for Eigedom - og planavdelinga i  Sande kommune.

Lista er ikkje fullstendig, og planar vert lagt ut etter kvart. 

Kontakt

Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post
Mobil 975 88 811