Påverknad og politikk

Her finn du oversikt over styringsdokument for politisk verksemd i Sande kommune. 

Lista er ikkje fullstending, og nye dokument vert lagt ut etterkvart som dei vert vedtekne. 

Styringsdokument
Tittel Publisert Type
Budsjettdokument 2019 2022

20.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Budsjettdokument 2019 2022.pdf
Delegasjonsreglement for Sande kommune 1

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegsjonsreglement.pdf
Kommuneplan 2008-2020- samfunnsdel

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sande kommune- kommuneplan 2008-2020 - Samfunnsplan.pdf
Reglement for folkevalde

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for folkevalde.pdf
Reglement for Formannskapet

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for Formannskapet.pdf
Reglement for Helse- og oppvekstutvalet

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for Helse- og oppvekstutvalet.pdf
Reglement for Kommunestyret

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for Kommunestyret.pdf
Reglement for Næring, teknisk og miljøutval

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for Næring, teknisk og miljøutval.pdf
Retningsliner for bruk av iPad

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningsliner for bruk av iPad.pdf
Sluttrapport omstillingsgruppe oppvekst

12.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport omstillingsgruppe oppvekst.pdf
Sluttrapport omstillingsgruppe pleie- og omsorg

12.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport omstillingsgruppe pleie- og omsorg.pdf
Vedtekter for Sande ungdomsråd

06.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for Sande ungdomsråd.pdf
Årsmelding del I 2018 Endeleg

20.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsmelding del I 2018 Endeleg.pdf

 

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 03