Viktige telefonnummer

Viktige telefonar

Viktige telefonar
Namn Telefonnr
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
AMK/Ambulanse 113
Barnevernsvakta 91576020
Legevakt 116 117
Sande legekontor 70 02 67 50
Vakttelefon heimesjukepleie 99 09 19 19
Den off. tannhelsetenesta 71 28 49 40
Brann 110
Teknisk vakt 70 02 91 76
Politi 112
Lensmannskontor 02 800
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk 70 00 70 50
Skatteetaten 800 800 00
NAV 55 55 33 33