Dei politiske organa

Kven er folkevalde i Sande?

Ved å klikke på lenkene under ser du kven som er valde til dei politiske organa i Sande og korleis du kan kontakte dei.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Dei 21 folkevalde i kommunestyret skal styre og utvikle kommunen og vere ombod for innbyggarane. Fire parti og ei valliste er representerte i kommunestyret.


Formannskapet er sett saman av sju medlemer frå kommunestyret.
Sande har to hovudutval:
• Helse- og oppvekstutvalet
 Næring-, teknisk- og miljøutvalet


Kommunen har også
• Råd for personar med nedsett funksjonsevne - her finn du Veileder for rådet 
• Eldreråd
 Ungdomsråd
Kontrollutval
 
 

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
fagleiar politisk sekretariat og arkiv
E-post
Telefon 70 02 67 03
Mobil 995 31 346