Partia i kommunestyret

Fire parti og ei valliste er representerte i kommunestyret i Sande i perioden 2019 – 2023.
  
Dei 21 plassane i kommunestyret er fordelte slik: Høgre 8 plassar, Senterpartiet 4, Arbeidarpartiet 4, Framstegspartiet 3 og Tverrpolitisk liste for Voksa, Sandsøy og Kvamsøy 2 plassar.


Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet har eit valteknisk samarbeid i kommunestyret og formannskapet, som gjev fleirtal.


Olav Myklebust (Sp) er ordførar. Einar Ekroll (Frp) er varaordførar.
 

Politiske parti i Sande

Oversikt over lokallagsleiarar og gruppeleiarar i dei forskjellige politiske partia i Sande kommunestyre
Politiske parti i Sande
Parti Høgre Arbeidarpartiet Tverrpolitisk liste
Lokallagsleiar: Inge-Jonny Hide Camilla Auflem Vik Bjørn Thore Hansen
Telefon: 911 99579 907 29780 91584880
Epost: ijhide@gmail.com Camilla.vik@gmail.com bjornthore@sandefisk.no
Gruppeleiar: Dag Vaagen Arnljot Muren Bjørn Thore Hansen
Telefon: 97196495 913 21562 91584880
Epost arnljotmuren@hotmail.com bjornthore@sandefisk.no

Politiske parti i Sande

Senterpartiet, Framstegspartiet
Politiske parti i Sande
Parti Senterpartiet Framstegspartiet
Lokallagsleiar: Jan Håkon Støyle Kjartan Bleie
Telefon:
Epost: vestland43@hotmail.com
Gruppeleiar: Olav Myklebust Einar Ekroll
Telefon: 481 59398 909 45565
Epost: olav.myklebust@sande-mr.kommune.no einar.ekroll@tussa.com