Partia i kommunestyret

Partia i kommunestyret

Fire parti er representerte i kommunestyret i Sande i perioden 2023 – 2027.
  
Dei 21 plassane i kommunestyret er fordelte slik: Høgre 9 plassar, ,  Arbeidarpartiet 5, Senterpartiet 4 og Framstegspartiet med 3 plassar. 

Høgre og Framstegspartiet har eit valteknisk samarbeid i kommunestyret og formannskapet, som gjev fleirtal.

Dag Vaagen frå Høgre er ordførar. Einar Ekroll (Frp) er varaordførar.
 

Politiske parti i Sande

Politiske parti i Sande
Parti Høgre Arbeidarpartiet Senterpartiet Framstegspartiet
Lokallagsleiar: Inge-Jonny Hide Camilla Auflem Vik Linda Pernille Dalehamn Kjartan Bleie
Telefon: 911 99579 907 29780 94828815 40046105
Epost: ijhide@gmail.com Camilla.vik@gmail.com linda.dalehamn@sande-mr.kommune.no vestland43@hotmail.com
Gruppeleiar: Dag Vaagen Camilla Vik Olav Myklebust Einar Ekroll
Telefon: 97196495 90729780 48159398 90945565
Epost Camilla.vik@gmail.com olavm@tussa.com einar.ekroll@tussa.no
Oversikt over lokallagsleiarar og gruppeleiarar i dei forskjellige politiske partia i Sande kommunestyre