Opptak av politiske møte gjennomførte som fjernmøte

På grunn av koronasituasjonen er det fastsett ei ny forskrift om fjernmøte grunna fare for spreiing  av korona-viruset.

Dei politiske møta  vert difor gjennomførte som fjernmøte. Møta blir streama og gjort opptak av.

Opptaka blir offentleggjort her.

Trykk på lenka og skriv inn passordet for det møtet du vil sjå:

Formannskapsmøte:

Formannskapsmøte 3.april  kl 10.00 - skriv inn passordet : PxPh6dvM

Formannskapsmøte 21.april kl 13.45 skriv inn passordet : JbUB3Vxu

Utvalsmøte:

Møte i helse- og oppvekstutvalet 15.april kl 13.45 - skriv inn passordet bUJPdTE7

-oppstart av møte kom ikkje med her( dette gjeld godkjenning av innkalling og protokoll , samt gjennomgang av referatsaker)

Møte i Næring, teknisk og miljø 15. april kl  16.00 - skriv inn passordet   xP53cKYZ

Kommunestyremøte: 

Kommunestyremøte 28.april kl 13.45