Godkjende listeforslag

Godkjende listeforslag

Sande valstyre har i møte 25.april godkjendt desse vallistene til kommunestyrevalet 2023:

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Senterpartiet

Det er innlevert 4 listeforslag til kommunestyrevalet: Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre og Senterpartiet. Alle listeforslaga er innleverte innan fristen, og med korrekt antal kandidatar, underskrifter og vedlegg.


Kandidatane er kontrollerte mot manntalet, og dei har fått brev om kandidaturet sitt, kva liste dei står på og retten til å søkje seg friteken. Frist for tilbakemelding vart sett til 14.04.2023.
Ein kandidat har meldt om fritak og nytt forslag låg føre.

Her er dei godkjende listene:

Valliste til kommunestyrevalet 2023 - Arbeidarpartiet
Nr Kandidat F.år Adr. Stemmetillegg
1 Camilla Auflem Vik 1980 Gursken x
2 Geir Terje Torsvik 1959 Larsnes
3 Kristine Pettersen 1979 Gjerdsvika
4 Anne Lise Johansen 1973 Sandshamn
5 Unny Iren Haugen 1969 Larsnes
6 Marthe Longva Strandbakken 1987 Gursken
7 Eli Kostopoulos Rekdal 1972 Larsnes
8 Sara Fugledal Wiik 1990 Gursken
9 Toril Urkedal 1967 Larsnes
10 Britt Harøy 1956 Voksa
11 Ronny Prozenko 1986 Gursken
12 Egil Johan Rovde 1960 Larsnes
13 Solveig Hagen Sandvik 1970 Gursken
14 Rebecca Vikene 2002 Larsnes
15 Kari Myklebust 1970 Gursken
16 Frits Longva 1977 Gursken
17 Tor Egil Gulbrandsen 1965 Larsnes
18 Kim Sætre 1985 Gursken
19 Sunniva Nyhagen Nupen 1960 Larsnes
20 Oddbjørn Husøy 1949 Gjerdsvika
21 Sjur Longva Strandbakken 1986 Gursken
22 Natalie Strandebø 1989 Larsnes
23 Jostein Stokset 1945 Gjerdsvika
Valliste til kommunestyrevalet 2023 - Framstegspartiet
Nr Kandidat F.år Adr. Stemmetillegg
1 Einar Arne Ekroll 1954 Larsnes x
2 Petter Gunnarstein 1964 Kvamsøy x
3 Anja Halsebakk 1994 Sandshamn x
4 Sigrid Lisbet Rovde 1950 Gursken
5 Roger Møller 1968 Gjerdsvika
6 Monica Gashi Sandsbakk 1994 Larsnes
7 Kenneth Rusten 1972 Kvamsøy
8 Vebjørn Torset 1976 Larsnes
9 Kato Endre Myklebust 1950 Gursken
10 Ole-Gerhard Joksch 1979 Larsnes
11 Martin Årseth Dimmen 1986 Larsnes
12 Bjartmar Andreas Rekdal 1964 Larsnes
13 Kim Skarmyr 1981 Kvamsøy
14 Sveinung Halle 1975 Larsnes
15 Torbjørn Kjetil Rekdal 1944 Larsnes
16 Kjartan Bleie 1959 Larsnes
17 Marion Perny Flatøy Bingsvor 1959 Larsnes
Valliste til kommunestyrevalet 2023 - Høgre
Nr Kandidat F.år Adr. Stemmetillegg
1 Dag Arne Vaagen 1956 Gursken x
2 Anne-Marte Skarmyr Beitveit 1974 Kvamsøy
3 Wenche Bjørkeng 1971 Gjerdsvika
4 Bjørn Thore Grostøl Hansen 1968 Sandshamn
5 Knut Nystøyl 1946 Larsnes
6 Krzysztof Antoniak 1985 Larsnes
7 Marita Skarmyr Beitveit 2005 Kvamsøy
8 Frode Bringsvor 1955 Sandshamn
9 Anker Hagen 1955 Gursken
10 Christina Wickstrøm Hauge 1981 Gursken
11 Viktor Hauge 1958 Gursken
12 Inge-Jonny Hide 1967 Gursken
13 Jan-Arild Jacobsen-Vik 1982 Gursken
14 Kjell Kvamme 1976 Kvamsøy
15 Clarence Magnus Lillestøl 1972 Gjerdsvika
16 Nina Myklebust Lødøen 1972 Gursken
17 Kevin Andrè Søvre Myklebust 1980 Gursken
18 Martin Myklebust 2000 Sandshamn
19 Oskar Stig Rekdal 1972 Larsnes
20 Harald Riise 1978 Gjerdsvika
21 Møyfrid Ristesund 1964 Kvamsøy
22 Kjerstin Rebekka Sande 1975 Sandshamn
23 Sindre Slettestøl 1966 Gjerdsvika
24 Markus Ristesund Støylen 2000 Kvamsøy
25 Ann-Lena Vonheim 1968 Gjerdsvika
26 Kristoffer Værnes 1987 Gjerdsvika
27 Bjørn Inge Våge 1956 Sandshamn
Valliste til kommunestyrevalet 2023 - Senterpartiet
Nr Kandidat F.år Adr. Stemmetillegg
1 Olav Myklebust 1969 Gursken x
2 Liv Sæter Myskja 1963 Haugsholmen x
3 Mathias Gjerde 1980 Larsnes x
4 Daiva Kirsiene 1969 Gjerdsvika
5 Gudmund Stavik 1960 Voksa
6 Beata Jankovske 1987 Larsnes
7 Geir Inge Myskja 1998 Haugsholmen
8 Linda Dalehamn 1974 Gursken
9 Hans - Petter Hjelle 1989 Larsnes
10 Erik Aurvoll 1977 Gursken
11 Monika Burger 1981 Larsnes
12 Magnus Hjelle 1984 Larsnes
13 Åshild Nes Myklebust 1946 Gursken
14 Gunn Eli Ulvesæter Sandvik 1946 Larsnes