Når og kvar kan eg røyste?

Når og kvar kan eg røyste?

Du kan røyste i kvar krins på valdagen 11. september eller nytte deg av tidleg- eller førehandsrøysting.

Røystelokale

  • Coop-Marked Gjerdsvika  - kaffikråa
  • Gursken oppvekstsenter - gymsalen
  • Sandsøy skule - klasserom 
  • Larsnes - Landsbyhuset Breidablik
  • Kvamsøy oppvekstsenter -klasserom

Alle røystelokala er opne frå kl 12.00 - 19.00  på valdagen 11.september. 

Røyste på førehand

Tidlegrøysting går føre seg ved Sande rådhus og startar 3.juli . Gjer avtale om at du vil kome og gi stemma di. 

Frå 10. august til og med 08. september kan du gi di stemme ved førehandsrøystinga på Sande Bibliotek på Larsnes. Opningstida er kl 10.30 - 17.30.

Oppheld du deg i utlandet på valdagen kan du gi stemma di ved å sende den til Valstyret i kommunen din.

Hugs då å vere ute i god tid slik at stemma di kjem fram før kl 17.00 dagen etter valet. 

 

Valstyret i Sande kommune

Rønnebergplassen 17 

6084 Larsnes 

tlf : 70026700

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
fagleiar politisk sekretariat og arkiv
E-post
Telefon 70 02 67 03
Mobil 99 53 13 46