Når og kvar kan eg røyste?

Klikk for stort bileteDu kan røyste i kvar krins på valdagen 9. september eller nytte deg av tidleg- eller førehandsrøysting.

Røystelokale

Ved alle oppvekstsentera er røystelokala opne frå kl 12.00 til kl 19.00. på valdagen 9.september. 

Røyste på førehand

Tidlegrøysting går føre seg ved Rådhuset frå 2.juli til og med 8.august.

Frå 12.august til og med 6.september kan du gi di stemme ved førehandsrøystinga på rådhuset i Sande. Rådhuset er ope frå 09-15.

Oppheld du deg i utlandet på valdagen kan du gi stemma di  ved å sende den til  Valstyret i kommunen din.

Hugs då å vere ute i god tid slik at stemma di kjem fram før kl 17.00 dagen etter valet.