Avløp – septiktank

Tømming av slamtankar vert utført av private føretak. 
Det er Stoklands Bilruter AS som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy.

Når må du søke om utsleppsløyve?

  • Ved alle nye utslepp av avløpsvatn til grunn eller vassdrag
  • Ved vesentleg utviding/endring av eksisterande utslepp
  • Ved utslepp som i dag ikkje vert reinsa på tilfredsstillande måte

For å søke om utsleppsløyve, er det nødvendig med dokumentasjon. Vedlegg A, C, D og F som ein finn på nettsida www.miljodirektoratet.no fyllast ut og leggast ved. Her ligg også annan nyttig informasjon.

Syner også til Forurensingsforskriften, kap. 12.

Her finn du søknadsskjema for utsleppsløyve.

 

Slamtømming

Stoklands Bilruter A/S har følgande kontakttelefonar:

Kontortid kvardagar (08.00 – 15.45): tlf. 993 70 201

Vakttelefon (heile døgnet ): tlf. 994 36 675
 

Når blir septiktanken tømt? 

Tømefrekvensen er kvart andre år for bustader, og kvart fjerde år for fritidsbustader. 
Tømerunde bustadhus: 2015, 2017, 2019, 2021
Tømerunde fritidshus: 2017, 2021, 2025

Dersom det er behov for tømming av tankar utanom tømmerundene, må eigar sjølv ta kontakt med Stoklands bilruter as for å avtale tømming. Eigar må sjølv betale dette oppdraget.

 

Kva kostar tenesta? 

Gebyr slam bustadhus - 2022
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1131 1477 301
kr pr år, inkl mva
Gebyr Slam Fritidshus- 2022
Fritidshus med septiktank 0-2m3 Fritidshus med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
599 772 150

 

 

 

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon +47 70 02 67 10