Avløp

Avløp gjeld for bygningar som er tilknytta kommunalt avløpsnett.
 

Har du septiktank, finn du vilkår og prisar for dette her. 
 

Om du har tilknytning til det kommunale avløpsnettet, gjeld desse vilkåra:

 

Kva kostar det? 

Her finn du prisane på tilknytning og årsavgifter for avløp: 

kr pr år, inkl mva
Gebyr avløp bustadhus - 2020
Tilknytningsavgift Bustad under 250m2 Bustad over 250m2 Fritidshus
16871 3417 3870 1708

 

Korleis søkjer eg? 

I byggesaker vert det gjort vedtak på kva avløpsordning du skal bruke.

Om du har hatt septiktank og skal knyte deg på det kommunale nettet, kan du søkje om å bli tilknytta dette.

 

 

Når får eg svar? 

Søknaden din blir behandla så raskt som råd . Du får svar innan 4 veker.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170