Kommunal kloakk

Avløp gjeld for bygningar som er tilknytta kommunalt avløpsnett.
 

Har du septiktank, finn du vilkår og prisar for dette her. 
 

Om du har tilknytning til det kommunale avløpsnettet, gjeld desse vilkåra:

 

Kva kostar det? 

Her finn du prisane på tilknytning og årsavgifter for avløp: 

Gebyr avløp bustadhus - 2022
Tilknytningsavgift Årsgebyr -Bustad under 250m2-abonnement og forbruk Årsgebyr -bustad over 250m2 -abonnement og forbruk Fritidshus
18820 3810 4302 1906

 

Korleis søkjer eg? 

I byggesaker vert det gjort vedtak på kva avløpsordning du skal bruke.

Om du har hatt septiktank og skal knyte deg på det kommunale nettet, kan du søkje om å bli tilknytta dette.

 

 

Når får eg svar? 

Søknaden din blir behandla så raskt som råd . Du får svar innan 4 veker.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon +47 70 02 67 10