Jakt og viltforvaltning

Kommunen har som viltmynde ansvar for forvaltning av storvilt og deira leveområde.

I Sande kommune er det opna for jakt på hjort.

Kvart år blir det felt om lag 100 hjortedyr.

Næring- teknisk og miljøutvalet har det politiske ansvaret for viltforvaltninga.

Det administrative ansvaret er lagt til Teknisk sektor,landbrukskontoret.

Kontakt

Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 46 80 77 71