Slam septiktank

Tømming av slamtankar vert utført av private føretak. 
Det er Stoklands Bilruter AS som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy.

Stoklands Bilruter A/S har følgande kontakttelefonar:

Kontortid kvardagar (08.00 – 15.45): tlf. 993 70 201

Vakttelefon (heile døgnet ): tlf. 994 36 675
 

Når blir septiktanken tømt? 

Tømefrekvensen er kvart andre år for bustader, og kvart fjerde år for fritidsbustader. 
Tømerunde bustadhus: 2015, 2017, 2019, 2021
Tømerunde fritidshus: 2017, 2021, 2025

Dersom det er behov for tømming av tankar utanom tømmerundene, må eigar sjølv ta kontakt med Stoklands bilruter as for å avtale tømming. Eigar må sjølv betale dette oppdraget.

 

Kva kostar tenesta? 

kr pr år, inkl mva
Gebyr slam bustadhus - 2022
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1131 1477 301
Gebyr Slam Fritidshus- 2022
Fritidshus med septiktank 0-2m3 Fritidshus med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
599 772 150

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170