Avlesing av vassmålarar

 Rundt årsskiftet er det tid for å lese av vassmålarane - for dei som har det. Dette gjeld for ein god del bedrifter og for nokre private som har installert vassmålarar.

Det er fort gjort å  lese av. Alt du treng å notere er målarnummer og målarstand. 

Her finn du skjemaet du skal nytte. 

Få det gjort før nyttår!