Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte
Tilskot til frivilleg arbeid- integreringstilskot
Ope folkemøte 28. februar -Temakveld: ”Det gode liv - heile livet”
Viktig melding til alle ungdomar i Sande
Formannskapet
Inspirasjon til å starte bedrift ? Inspirasjonsdag?
Datakurs på biblioteket
Vaskedag
Har du hugsa å stemme?
Forside
Utsikt frå Drageskaret
20.02.2017
Har du hugsa å stemme?
27.februar er dagen der du kan gi di stemme i den rådgjevande folkeavrøystinga om kommunereform .
Skal Sande halde fram som eigen kommune eller skal vi satse på å bli ei større kommune ilag med Herøy?
Har du lese intensjonsavtalen ?
Les meir...

24.02.2017
Kommunestyremøte
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 7. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

24.02.2017
Tilskot til frivilleg arbeid- integreringstilskot
Har du ein ide om korleis nye sandssokningar kan blir godt integrerte i vår lokalmiljø?

Fylkeskommunen lyser no ut to tilskotsordningar med mål om betre integrering av innvandrarar i lokalsamfunna i Møre og Romsdal. Dette gjeld tilskot til nyskapande integreringsarbeid og prosjekttilskot til frivilleg, kulturell verksemd.


Les meir...

22.02.2017
Ope folkemøte 28. februar -Temakveld: ”Det gode liv - heile livet”
Open temakveld med musikkinnslag.
Når: Tysdag 28.februar 2017 - kl. 18.30
Kvar: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium
Tysdag 28. februar inviterer prosjektgruppa frå palliasjonsprosjektet til gratis temakveld, som er open for alle. Folkemøtet vert heldt på Høgskulen i Volda.
Viktige spørsmål denne kvelden blir korleis vi kan betre livskvalitet i den siste fasen av livet, og kor viktig det er med openheit og refleksjon i møte med alvorlig sjukdom og død.

Les meir...

22.02.2017
Viktig melding til alle ungdomar i Sande
Ved folkerøystinga om kommunereformen - intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande kommune, er det opna for at ungdom under 18 år kan røyste. Du har røysterett om du fyller 16 år eller meir i år, var folkeregisterregistrert som busett i kommunen 15.12.16 og står i manntalet.
Bruk røysteretten din!
Gi stemma di på røystedagen 27.februar eller kom til rådhuset for å førehandsrøyste . Rådhuset tek imot stemma di denne veka mellom 9.00- 14.00.


22.02.2017
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap, tysdag 21. februar 2017.
Les meir...

21.02.2017
Inspirasjon til å starte bedrift ? Inspirasjonsdag?
Gjennom hoppid- ordninga i Møre og Romsdal kan ein melde seg på fleire ulike kurs.
Les meir...

20.02.2017
Datakurs på biblioteket
Det er andre ettermiddagen denne gjengen samlar seg til datakurs.
Karl Johan Haanes er kyndig data-instruktør og gir opplæring til interesserte sandssokningar.
Fint at biblioteket kan brukast også til kurs!
Les meir...

20.02.2017
Vaskedag
Sande kommune skal utføre vask av høgdebassenget på Sandsøya i morgon.
Dette vil ikkje ha nokon innverknad for abonnentane.


20.02.2017
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Her finn du protokollen frå Nærings, teknisk og miljøutvalet sitt møte den 15. februar 2017.
Les meir...

16.02.2017
Lyng - og einebrenning på Nupafjellet
Sande brannvern hadde i går ei planlagd nedbrenning på delar av Nupafjellet .
Representantar frå Statens Naturoppsyn var med på aksjonen og gjekk gjennom opplegget saman med Sande brannvern.
Branngatene vart delt inn i soner der ulike lag fekk ansvar.
Les meir...

15.02.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
Her finn du protokollen frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 13. februar 2017
Les meir...

15.02.2017
Eldrerådet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Eldreråd den 13. februar 2017.
Les meir...

14.02.2017
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Sande formannskap den 21. februar 2017. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

14.02.2017
Seniordans på Øya i dag 14. februar
Tysdag 14 februar er det Seniordans på «Øya» kl 17.00
Alle er hjartelig velkomne!

Les meir...

08.02.2017
Helse- og oppvekstutvalet
Det oppsette møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 15. februar vert avlyst.

Tidlegare artiklar:
Næring, teknisk- og miljøutval
Eldrerådet
Formannskapet
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Varsel om oppststart av planarbeid for naustområde i Gursken Gnr 17 Bnr 2
Søkje sommarjobb?
Jobbe i barnehage?
Råd for likestilling av funksjonshemma
Invitasjon til folkemøte om kommunereforma
Datakurs for nybegynnarar
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
No kan du søkje lærlingplass
NAV Sande stengt fredag 3.februar
UKM fylkesmønstring i Midsund 31.mars - 2.april
Sande kommune treng kanskje deg?
Det skjer på Øya...
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunereforma - Intensjonsavtale mellom Herøy og Sande
Øya - den nye samlingsstaden på Sandetun
Til foreldre som har barn i barnehagealder
Slamtømming i 2017
Er du klar til å gi di stemme?
Stabilt på legekontoret i Sande
Protokoll
Det nærmar seg UKM i Sande og du kan glede deg....
Aktuelle kurs for deg?
Vasslaust i Gjerdsvika 22.januar
Velkomne til MRmat 2017 14. – 15. februar
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen