Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
15.02.2018
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
2018 vert eit toppår med omsyn til satsing på vidareutdanning, etterutdanning, tilrettelegging for dei som skal ta fagbrev, lærlingar - og stimuli til grunnutdanning i helse og omsorgssektoren.


Les meir...

12.02.2018
Ny brannbil på plass i Sande
Den nye brannbilen kom til Sande i dag.
Bilen er av typen Scania P 450 og er levert av Egenes Brannteknikk A/S Kjøpesum er 3,2 mill kr eks mva
Bildet viser innleigd sjåfør frå Egenes, Øyvind Allverd, som har køyrd bilen frå Flekkefjord.


Les meir...

09.02.2018
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
I medhald av kommunestyrevedtak 06.02.2018 vert høyringsdokument vedr. forskriftsendring om skulestrukturen i Sande send ut på høyring.
Les meir...

08.02.2018
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Frå 1. mars er det ledig 100 % st (fast) som PP-rådgjevar ved PP-kontoret for Vanylven og Sande.
Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering

Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø.
Les meir...

08.02.2018
Næring, teknisk og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møte i Næring-, teknisk- og miljøutvalet i Sande onsdag 14. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

08.02.2018
Råd for likestilling av funksjonshemma
Innkalling og sakspapir til møte i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 12. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.Møtet startar kl 14.30 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

08.02.2018
Formannskapet
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 13. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.


07.02.2018
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Kystverket Nordland søkjer om rammeløyve for utbygging av fiskerihamna i Gjerdsvika.
Til søknaden er det vedlagt løyve til mudring og til deponering av mudringsmasser frå Fylkesmannen og frå Fylkeskommunen.

Les meir...

05.02.2018
Møte i eldrerådet
Innkalling og sakspapir til møte i Eldrerådet den 12. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

01.02.2018
Søkje sommarjobb?
No er det tid for å søkje sommarjobb. Det er ledige jobbar både i helse- og omsorgseiningane og ute på teknisk drift og anlegg.
Ver rask og send søknad i dag.Les meir...

29.01.2018
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 6. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

29.01.2018
Sande kommune treng legevikar
Sande kommune har ledig vikariat som fastlege i tida 01.03.-31.08.18.

Les meir...

25.01.2018
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Sande kommune minner om at 1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen!
Og det er lurt å halde fristar- då kan ein ha stor sjans for å få plass!
Les meir...

24.01.2018
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Skal du søkje barnehageplass til hausten, er det no tid for å sende inn søknad.
Du kan søkje elektronisk her på sida. Hugs at du også skal søkje dersom du ynskjer å auke plassen for barnet.
1.mars er også søknadsfrist for SFO-plass. Bruk det elektroniske skjemaet og fyll ut søknaden så detaljert som råd.
Les meir...

17.01.2018
Samling for unge bønder
Fire landbruksorganisasjonar og fylkesmannen inviterer til samlig for unge bønder 2. og 3. februar. Målet er å formidle nyttig kunnskap om næringa og å bygge nettverk mellom bønder. På samlinga inngår fleire gardsbesøk.
Les meir...

17.01.2018
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
NLR Vest arrangerer autorisasjonskurs i Ålesund 6.februar, og i Ørsta 6.mars, klokka 10-17 på Tine meieriet.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen