Siste 10 fra Sande
18.05.15 Ungdomsrådet
Lagring av rundballar og anna langs offentleg veg
Hjorteteljingane 2015
Driftsutvalet
Valstyret
Formannskapet
Asbjørn Moltudal sluttar som rådmann i Sande
Ledig stilling som rådmann i Sande - søknadsfrist i dag 19.mai
Godkjende vallister i Sande
Forside
Utsikt frå Drageskaret
28.05.2015
18.05.15 Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i ungdomsrådet 18.05.15.
Les meir...

27.05.2015
Lagring av rundballar og anna langs offentleg veg
Statens vegvesen har laga eit informasjonsskriv om kva reglar som gjeld ved lagring av rundballar og når ein skal sette frå seg tilhengarar, containerar og anna langs offentleg veg.
Les meir...

26.05.2015
Hjorteteljingane 2015
Resultatet frå hjorteteljingane i 2015 er no klart.
Les meir...

22.05.2015
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande Driftsutval den 28. mai kl 17.00. Møtet startar med årsmøte i Sande Frivillegsentral, deretter ordinært driftsutvalsmøte.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

19.05.2015
Valstyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Valystyre den 12. mai 2015
Les meir...

19.05.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Formannskap den 12. mai 2015.
Les meir...

19.05.2015
Asbjørn Moltudal sluttar som rådmann i Sande
På leiarforum i dag vart rådmann Asbjørn Moltudal takka for tida som rådmann i Sande.Han har siste arbeidsdag i Sande 29.mai.
Det var kommunalleiar Oddbjørn Indregård som overrekte blomster og merksemd til Asbjørn frå leiarane, tillitsvalde og andre tilsette. Asbjørn har vore rådmann sidan desember 2011 og går no over i ei anna stilling i Ålesund kommune.
Vi ynskjer lukke til i ny stilling!
Les meir...

19.05.2015
Ledig stilling som rådmann i Sande - søknadsfrist i dag 19.mai
Rådmann Asbjørn Moltudal har sagt opp stillinga som rådmann i Sande og skal slutte 29.mai.
I dag 19.mai er siste frist for å søkje denne ledige stillinga.
Les meir...

18.05.2015
Holtane Vassverk Gursken.
Ein kan rekne med noko redusert kvalitet på vatnet i ei periode på ca. 1 månad på grunn av vedlikehaldsarbeid på filter.
Vatnet vert UV-stråla og er trygt å drikke. Ein kan rekne med periodar med noko farge på vatnet.


18.05.2015
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
Her finn du protokollen frå møte i Naturforvaltningsnemnda 07.05.15
Les meir...

15.05.2015
Påminning - nye opningstider på Nav Sande
Frå 18 .mai og utover sommaren til og med 14.08.15 ( veke 21-33) vil det vere endra opningstid på Nav Sande. Måndag og torsdag er opningstida kl 9:30 til 14:00.
Dei andre vekedagane er det stengt.
Telefontid måndag - fredag: 8:00- 15:30
Telefonnummer: 55 55 33 33

13.05.2015
Høyring - Søknad om løyve til tiltak ved Larsnes Med Verksted as i Sande kommune
Larsnes Med Verksted AS har søkt om løyve etter foruriningslova til gjennomføring av tiltak på vestre del av verftsområdet. Tiltaket omfattar i hovudsak etablering av betongdekke over forureina grunn, med fjerning av dei mest forureina massane.

Les meir...

13.05.2015
Ledige stillingar i Sande
Sande kommune skal tilsette ny kulturskulerektor og rådgjevar på PPT. Det er også ledige stililngar i barnehage med spennande arbeids- og satsingsområde.
Les meir...

08.05.2015
Bustadsosial handlingsplan - høyringsfrist 29.mai
Bustadsosial handlingsplan for Sande kommune skal no reviderast og ligg her til høyringsuttale.
Frist for innsending av merknadar er 29.mai.


Les meir...

07.05.2015
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 28. april 2015
Les meir...

07.05.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 28. april 2015.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Formannskapet
Valstyret
Opningstider ved Nav Sande frå 18.05- 14.08
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
Sal av bustad på Sandsøya
Resultet frå første hjorteteljing 18.april 2015
Ledig stilling som systemansvarleg i SSIKT
Formannskapet
Vikar helsesekretær Sande Helseavdeling
Kommunestyret
Henting av grovavfall og EE-avfall på øyane
Formannskapet
Hjorteteljing 2015
Frist for å søkje på kulturmidlar i dag 15.april
Husk å låse ytterdøra – gode råd når framande ringer på
Gursken kyrkje 100 år i 2019 - Folkemøte 20.04. kl 18.00
Strandryddedag og rydding til 17.mai
Driftsutvalet
Ny folkehelsekoordinator på plass
“Hemmeleg helt” - kåseri på biblioteket onsdag 15.april kl 13:00
Innkomne listeframlegg
Har du behov for kontakt med sjømannslege?
Eldrerådet
Tildeling av minnemedalje for innsats under andre verdskrig
Sande kulturskule - søknadsfrist 10.april
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015
Driftsutvalet
SMIL-midlar 2015
Opningstider i påska
Formannskapet
Rekruttering av fosterheimar
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...