Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Hilde Dyrhol - ny leiar ved Nav Sande
Larsnes-elevane opna gangvegen på Larsnes
Mjølkekvote
Fagkurs miljøplan og drenering for gardbrukarar
Driftsutvalet
Stenging av vatn på Larsnes måndag 24.11.14
Offisiell opning av gangvegprosjektet mellom Larsnes og Breivikneset 21.november
Formannskapet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
25.11.2014
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 2. desember 2014. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45
Les meir...

21.11.2014
Hilde Dyrhol - ny leiar ved Nav Sande
Hilde Dyrhol har no vore i gang som leiar ved Nav Sande i 2 veker. Ho overtok roret frå Trine Pilskog, som har gått over i ei anna stilling på Hareid.

Hilde har lang fartstid frå både Nav -kontoret her og frå det tidlegare trygdekontoret i kommunen. Ho kjenner såleis både organisasjonen og forholda i kommunen godt.
Sande kommune ynskjer lukke til med den nye stillinga!
Les meir...

21.11.2014
Larsnes-elevane opna gangvegen på Larsnes
Vel 100 personar deltok i gangvegopninga for gangvegen mellom Larsnes og Breivikneset
Sjølve åpninga fann stad der gangvegen krysser fylkesvegen ved Mindor Halle.
Snorklippinga vart gjennomført av Rebecca Vikene (7 kl), Markus Grønnevik(1 kl), Andrine Strandbø (4 kl) og Sondre Strandbø (7 kl)

Les meir...

21.11.2014
Mjølkekvote
Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemjølk må sendast til Landbruksdirektoratet innan 1. desember for å få verknad frå neste kvoteår. Det same gjeld avslutning av kvoteleige.
Les meir...

20.11.2014
Fagkurs miljøplan og drenering for gardbrukarar
Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre held i lag med Søre Sunnmøre Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Sande ope fagmøte med tema miljøplan og drenering på Larsnes laurdag 29. november 2014.
Les meir...

20.11.2014
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Driftsutvalet torsdag 27. november 2014. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus, kommunestyresalen.
Les meir...

20.11.2014
Stenging av vatn på Larsnes måndag 24.11.14
I samanheng med omkopling av vatn i ilandføringskumme ved Larsnes Mek, vert vatnet avstengt til Larsnes Mek og innover frå gamleskulen til Liset.
Vatnet blir avstengt kun i kortare periodar frå gamleskulen og innover.
Ved Larsnes Mek blir vatnet heilt avstengt.
Arbeidet er planlagt utført i tidsrommet:
Måndag 24.11. 2014. 15:30-19:30.
Vi beklagar ulempene dette medføre for den enkelte abonnent.


Les meir...

18.11.2014
Offisiell opning av gangvegprosjektet mellom Larsnes og Breivikneset 21.november
Fredag 21 november kl.11 blir det offisiell opning av gangvegen mellom Larsnes og Breivikneset. Etter mange års planlegging og det siste året med arbeid på prosjektet, er no gangvegen endeleg ferdig og kan takast i bruk av store og små.


Les meir...

18.11.2014
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 25. november 2014. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

16.11.2014
Stort vassforbruk på Larsnes
Vassforbruket på Larsnes har gjennom helga vore unormalt stort. Mest truleg har vi ei lekkasje på ledningsnettet. Vi mottek tips om nokon observerer nye "vassoppkomer".

13.11.2014
Formannskapet
Her finn du protokoll frå møte i Sande formannskap den 11. november 2014.
Les meir...

13.11.2014
Konferanse om kommunereformen 12.12.14
Kva skal vere kommunene sine oppgåve i framtida, og kva skal vere regionnivået si framtidige rolle ?
Desse spørsmåla vil bli sett i fokus på konferanse i Ålesund 12.desember.

Konferansen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KS Møre og Romsdal, Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre, Romsdal Regionråd, og Sunnmøre regionråd.
Halvor Holmli og Jørgen Amdam er innleiarar på konferansen.

Les meir...

07.11.2014
Vassproblem i Gursken
Laurdag kl 13:00
Rørbrotet er no utbetra. Våre abonnentar i Gursken/Haugsbygda vil no etterkvart få tilbake ei normal vassforsyning.

Ny info laurdag kl 07:30
Rørbrotet er lokalisert på Holtane. Maskinentreprenør er bestilt og vil vere på plass ca kl 10:00 laurdag..

Fredag kl 23:00
Vi har sannsynligvis ei vasslekkasje på Holtane. Dette medfører at heile Gursken/Haugsbygda no er utan vatn. Det er uråd å drive effektivt lekkasjesøk i natt. Dette arbeidet vert starta opp i morgon tidlig.

07.11.2014
Tore Almestad - ny einingsleiar ved Gursken oppvekstsenter
Tore Almestad tok måndag denne veka til i stillinga som einingsleiar ved Gursken oppvekstsenter. Han tek over stillinga etter Ruth Hatlebrekke Rekdal. Tore har vore tilsett som lærar i mange år ved skulen, og kjenner såleis forholda ved skulen godt.
Sande kommune ynskjer den nye rektoren lukke til!
Les meir...

05.11.2014
Fungerande biskop Olav Gading vitja Sandetun
Fungerande biskop Olav Gading med fylgje deltok på andakt på Sandetun 28.10.14 saman med sokneprest Sigmund Bjerkvik, kantor Ines Vatne og Laila Fjørtoft, song. Det var godt oppmøte frå einingane i pleie og omsorg . Etter andakten var det tid til omvisning på Sandetun før middag på kapellet.

05.11.2014
Kunstutstilling på Sandetun
Velkomen til kunstutstilling på Sandetun
I samarbeid med Frivilligsentralen i Sande stiller Sidsel A. Rekdal ut bilder på Sandetun, på storstova i 2. etg.
Utstillinga heng oppe til 7.desember

Tidlegare artiklar:
Formannskapet
Ny kommune - kva modell har du tru på?
Stenging av vatn - torsdag 30.10.14 ved gamleskulen på Larsnes
Kommunestyret
Kommunestyremøte på Myklebust verft as
Bispevisitas Gursken & Sande sokn 28.10 - 02.11.14
Stenging av vatn torsdag 23.10 - NB! NY tid
Engasjerte ungdommar
Kommunestyret
Morkavatnet vassverk - driftsmeldingar
Vellukka personalfest i Sande kommune
Flott resultat etter TV-innsamlingsaksjonen i Sande
Konsertar på Sandetun
Er du arbeidsgjevar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Tv-Innsamlingsaksjonen er i gang!
Formannskapet
Nav Sande stengt onsdag 15.oktober
Hjortejakta 2014
Tv-aksjonen "Vann forandrer alt " - 19.oktober
Bustadseminar i Fosnavåg på Thon Hotell 15.oktober
Reguleringsplan Haugelia Bustadfelt - Haugelia II. Høyring ved offentleg ettersyn
Kulturdag søndag 19.10.14
Formannskapet
Protokoll ungdomsrådet
Kulturprisen for Sande 2014
Driftsutvalet - Protokoll
"Sterk og klar " -fokus på Gursken oppvekstsenter
Sande brannvesen øver på utrykning
Onsdag 1.okt - Stenging av vatn frå Breivikneset til Liset
Driftsutvalet
Kommunestyre - protokoll
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Facebook-sida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...