Siste 10 fra Sande
Trim for eldre
Tv-aksjonen 2015 Regnskogfondet
Nye opningstider på Sande rådhus og på sentralbordet
Kommunestyret - Protokoll
Høyring - Kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS ( SSR)
Høyring - Forskrift om slamhandtering i Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Formannskapet - Protokoll
Kompetanseheving i heimetenesta
Konstituerande kommunestyremøte
Forside
Utsikt frå Drageskaret
01.10.2015
Trim for eldre
Kvar torsdag kan deltakarane på dagsenteret ved Sandetun sjukeheim delta på 30 minutt med trim. Alle sit i ring, anten på stol eller i rullestol, og øvelsane blir tilpassa funksjonsnivå.

Les meir...

01.10.2015
Tv-aksjonen 2015 Regnskogfondet
Årets Tv-aksjon foregår søndag 18. oktober, og pengane går til Regnskogfondet.

Vil du vere bøsseberar? Registrer deg på www.blimed.no eller ta kontakt med Servicekontoret.


Les meir...

28.09.2015
Nye opningstider på Sande rådhus og på sentralbordet
Frå 1.oktober 2015 vert opningstidene ved rådhuset og sentralbordet endra.
Dei nye opningstidene er frå kl 09.00 til 15.00

Les meir...

28.09.2015
Kommunestyret - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 22.09.2015.
Les meir...

25.09.2015
Høyring - Kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS ( SSR)
Sande kommune legg følgande framlegg til forskrift ut til offentlig ettersyn:
"Kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS ( SSR)".
Les meir...

25.09.2015
Høyring - Forskrift om slamhandtering i Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Sande kommune legg følgande framlegg til forskrift ut til offentlig ettersyn:
"Forskrift om slamhandtering i Sande, Herøy, Ulstein og Hareid."
Les meir...

25.09.2015
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 22. september 2015.
Les meir...

22.09.2015
Kompetanseheving i heimetenesta
Bedriftshelsetenesta gjennomførte hausten 2014 ei arbeidsmiljøkartlegging i heimetenesta. Utifrå denne blei det bestemt at det skulle gjennomførast to kompetansehevande tiltak inn mot personalgruppa.
Det eine var kurs i stressmeistring, som var gjennomført i juni, og det andre er kurs i arbeidsmiljø og arbeidsglede.
Les meir...

22.09.2015
Konstituerande kommunestyremøte
Det vert konstituerande kommunestyremøte onsdag 14. oktober kl 13.45 på Sande Rådhus, Larsnes.
På dette møtet blir formannskap og kontrollutval valgt.
Val av ordførar og varaordførar står også på agendaen på dette første møtet.

22.09.2015
Kommunekassa er på kurs
Løn-, personal- og økonomiavdelinga i Sande er stengt torsdag og fredag denne veka grunna kurs.

22.09.2015
Hjortejakta 2015
Måndag morgon (21. september) var det innmeldt i alt 53 felte dyr til Naturforvaltningsnemnda. Det er tildelt 147 fellingsløyve for hjortejakta 2015.

19.09.2015
Vasslekkasje på Klovningen
Oppdatert info laurdag kl 1530
Vassledninga er no reparert, og vi har fått vasstrykk tilbake i ledningsnettet. Abonnentane vil oppleve at der er ein del luft i rørsystemet. Dette vil gradvis betre seg.
Takk til alle tolmodige abonnenter på Hakallestranda. Takk også til dokke som stod på å gjorde jobben! Håper dokke er klar til innsats igjen ved neste høve. God helg!

Oppdatert info laurdag kl 0900
Ca kl 0800 har vi mest trulig funne vasslekkasjen - den er på Kragset. Gravemaskin vil vere på staden ca kl 0900. Abonnenter mellom Sandvika og Håberg/Kragset vil i løpet av kort tid få vatnet tilbake. For andre abonnentar så vil det ta nokre timar før vi er ferdige med arbeidet.

Laurdag kl 0600
Vi har ei vasslekkasje på Klovningen. Dette medfører at Hakallestranda, Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes no ikkje har vassforsyning. Vi startar opp arbeidet med å lokalisere og utbedre vasslekkasjen.

18.09.2015
Har du ledig husvære?
Om du har ledig husvære( hus eller leiligheit ) som du ynskjer å leige ut, vil vi gjerne vite om dette.
Les meir...

18.09.2015
Brannvernveke
Denne veka blir Brannvernveka arangert med åpen dag på rundt 350 brannstasjoner eller andre tiltak, landet rundt. I tillegg deltek nær 700 000 nordmenn i Nasjonal brannøvelse. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, DSB, If Skadeforsikring, samt brannvesen og lokale el-tilsyn over heile landet.
Les meir...

18.09.2015
Kulturpris for Sande 2015
Sande kommune v/driftsutvalet i samarbeid med Sparebanken Møre – Larsnes, deler årleg ut Kulturprisen for Sande.
Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr 20.000,-.


Les meir...

18.09.2015
«En personlig reise i André Bjerkes liv og diktning»
Vilde Bjerke kjem til Sande bibliotek
kl. 18.00 - måndag, 28. september 2015
for å fortelje om faren sin Andre Bjerke
-Gratis inngang-

Les meir...

Tidlegare artiklar:
Vasslekkasje på Larsnes
Formannskapet
Kommunestyremøte
INFLUENSAVAKSINERING
Resultat frå kommunestyrevalet 2015
Ut på tur- aldri sur!
Her kan du røyste!
Valresultat 2015 - Sande kommune
Formannskap og kommunestyre
Alle bedrifter kan søkje om midlar til norskopplæring
Formannskapet
Til deltakarar i Boksommar 2015
Førehandsrøysting
Driftsutvalet
"Utanfor allfarveg- heldigvis " tok 1.prisen
Brunsniglar
Fornyingskurs plantevernautorisasjon
Kåring av det beste kommuneslagordet i Nitimen
Maskinførarkurs
Kyrkjevalet 2015
Formannskapet
Informasjonsmøte om spelemidlar og tilskot til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Driftsutvalet
Sande Frivilligsentral - Årsmøte 2015
Formannskapet
24.08.15 Protokolll ungdomsrådet
Treningsgruppe 60+
Nytt legevaktnummer frå 1.sept - ring 116117
Sande legesenter stengt tysdag 1.sept og onsdag 2.sept
Når kan eg røyste?
Skogbrann på Lisjefjellet
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Frå 01.10.15: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag og torsdag 09.30 - 14.00
Åpningstider frå 17.08.2015:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...