Siste 10 fra Sande
Stenging av vatnet i Gursken 29.07.14
Vassledningsbrot Larsnes
Seminar for hjortejegerar
Vedlikehald i Tussa tunnellen i Gjerdsvika
Bandtvang for hund
Kristina Meinseth ny kommunefysioterapeut
Stenging av vatn Kvamsøya - viktig informasjon
Sande med god plassering på "Kommunebarometeret"
Stenging av vatn - viktig informasjon
Forside
Utsikt frå Drageskaret
13.06.2014
Opningstider/ ferieavvikling i Sande kommune og Nav Sande
Nav Sande:
veke 27 til og med veke 33 :
måndag og fredag vanleg tid: kl 9:30- 14:00
Tlf ope kvar dag: 55 55 33 33

Rådhuset/ sentralbord :
har desse opningstidene i sommar frå veke 27 til og med 31:
alle dagar frå kl 9:30 - 15:00


Les meir...

29.07.2014
Stenging av vatnet i Gursken 29.07.14
Vassleidninga i Gursken vert stengt 29.07.14 i omlag ein time frå ca. kl. 10.00 til ca kl. 11.00 på grunn av ombygging av ein komme.

Teknisk eining, kl. 9.00

25.07.2014
Vassledningsbrot Larsnes
På grunn av vassledningsbrot fredagskvelden 25.07.14 vert vatnet avstengt på strekninga Ørbekhalsen - Vikane - Skredestranda.
Reparasjonsarbeid startar laurdag morgon og vert fullført i løpet av føremiddagen.

Teknisk vakt, kl. 22.45

Les meir...

25.07.2014
Seminar for hjortejegerar
Herøy, Sande og Ulstein kommune inviterer jegerar, jaktleiarar og valdsansvarlege til seminar om ettersøk. Seminaret vert halde på Kjeldsund ungdomssenter torsdag 14.august frå kl. 18.00. Meir detaljert informasjon finn de i invitasjonen.
Les meir...

18.07.2014
Vedlikehald i Tussa tunnellen i Gjerdsvika
På grunn av vedlikehald i Tussa tunnellen i Gjerdsvika,
må vi kople om slik at alt vatn i veke 30 går frå Holtane i Gursken og forsyner i tillegg Gjerdsvika.
Ber folk om å moderere vass forbruket denne veka.
Les meir...

11.07.2014
Bandtvang for hund
I tida frå og med 1.april til og med 20.august er det generell bandtvang for hund i heile landet.
Dette inneber at alle hundar skal haldast i band , forsvarleg innegjerde eller innestengt i heile perioden . Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioda og for å sikre at hundar ikkje skremmer opp eller jagar fuglar, vilt og dyr på beite.
Les meir...

11.07.2014
Kristina Meinseth ny kommunefysioterapeut
Kommunefysioterapeut Synnøve Nystøyl skal over i anna stilling og har eit års permisjon. Vikar for henne vert Kristina Meinseth. Kristina kjem frå stillinga som folkehelsekoordinator i Sande og kjenner såleis til kommunen frå før. Ho startar opp 5 august. Fysioterapeut med driftsavtale er framleis Kristian Teigen. Velkomne til Sande Fysioterapi!
Les meir...

09.07.2014
Stenging av vatn Kvamsøya - viktig informasjon
Sande kommune skal kople om i ein vasskumme på Kvamsøya, ved Arne Kvamme og Otto Skodje. GNR 61 BNR 48 og utover mot Ristesund.

Onsdag 09.07. vil vi kople om i ein kumme og vatnet må stengast.

Les meir...

04.07.2014
Sande med god plassering på "Kommunebarometeret"
Sande kom på plass nr 91 på kommunebarometeret i Kommunall Rapport si årlege måling av tenestenivået . Her ligg Sande som nr 2 mellom kommunane på søre Sunnmøre. Berre Volda scorar betre. Sande ligg på plass nr 90 i landet , og Volda på 28.plass.

Les meir...

02.07.2014
Stenging av vatn - viktig informasjon
Sande kommune skal kople om vassleidning på Klovningen, i samanheng med nytt pumpehus.

Onsdag 02.07. vil vi kople om vassleidning og vatnet må stengast frå Klovningen og utover til Åram.
Arbeidet er planlagt utført på dagtid i tidsrommet 08:00-10:00. Onsdag 02.07.2014.


Les meir...

23.06.2014
Stenging av vatn - viktig informasjon
I samanheng med gangvegprosjektet vert vatnet avstengt i morgon frå gamleskulen, frå og med Larsnes Mek og innover til Liset.

Arbeidet er planlagt utført på dagtid i tidsrommet 12:00-15:00. tysdag 24.06.


Les meir...

23.06.2014
Arbeid med gate- og vegnamn i gong.
Det er Statens Kartverk som har bestemt at alle vegar no skal ha vegadresse. Bakgrunnen for dette er at det skal bli enklare for naudetatane å finne fram til deg om du skulle trenge hjelp.
Dessutan vil det bli lettare for posten å levere post til rett postkasse. I tillegg nyttar private i større grad medium der ein er avhengig av vegadresse som referanse.


Les meir...

23.06.2014
Sande kommune - Arealplan 2013-2025, 2.gongs høyring og offentlig ettersyn
I medhald av §11-14 i Plan- og bygningslova vert forslag til ny arealplan sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Kommunen sin arealplan gir rettsleg bindande føringar for arealbruken i kommunen, og er såleis særs viktig for korleis Sande-samfunnet skal utvike seg framover. Planen fastlegg mellom anna framtidige utbyggingsområder for bustad, fritid, næring, etc.

Frist for innspel er 29.08.2014


Les meir...

19.06.2014
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 18. juni 2014
Les meir...

19.06.2014
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 18. juni 2014
Les meir...

18.06.2014
Fantastisk tur til Galdhøpiggen!
10 damer frå heimetenesta var på natt-tur til Galdhøpiggen 13-14 juni.
Vi hadde med ein super guide frå Raubergstulen turisthytte. Vi fikk en kjempeflott opplevelse, med spektakulært lys og fantastisk utsikt. Med fulmåne og soloppgang på toppen av Galdhøpiggen har vi fått eit minne for livet. Turen kan anbefales på det sterkeste!

Les meir...

Tidlegare artiklar:
Asfaltering på Sandsøya og Kvamsøya i sommar
Jonsokbål
Auka datakompetanse i Sande
Sunnmøre politidistrikt - Kontakt med utlendingsforvaltninga i Ålesund
Formannskapet
Vasslekkasje på Larsnes
Pendlarruta Ambu innstilt veke 26
Rotavirusvaksine til barn fødd fra og med 1. september 2014
Vanylven inviterer til samarbeid om kommunereforma
05.06.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Kommunestyret
Formannskapet
65+ treningsgruppa på avslutningstur
Nye helsefagarbeidarar
Fullføring av hamneutbygginga i Haugsbygda
Informasjon om stenging av vatnet frå Klovningen og utover mot Åram
Utbetaling av produksjonstilskot og avløysartilskot
Formannskapet
Formannskapet
Stenging av vassleidningar torsdag 5.juni- frå Klovningen og mot Åram
Kva skjer i vårt nærområde i sommar?
05.06.14 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Ruteendringsprosessen 2015 - ferje, buss og hurtigbåt
Driftsutvalet
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Formannskapet
Høyring - utbygging av fiber til heimen i Sande kommune
Ressursgruppa i Sande kommune
Brukarundersøking i eldreomsorga
Mosjon for storfe i lausdrift - gjeldande krav frå 1. januar 2014
Gratulerer med dagen!
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og torsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Heimesida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...