Siste 10 fra Sande
Førjulsbesøk frå Hauemarkja barnehage
God Jul frå Haugelia barnehage
Båtskyss i jule- og nyttårshelga 2014 /2015
Straumaggregat på plass på rådhuset
Julegåvetips
Vasstenging på Kvamsøy
Opningstider i Sande kommune i jule-og nyttårshelga.
02.12.14 Ungdomsrådet - protokoll
Eldrerådet - Protokoll
Forside
Utsikt frå Drageskaret
12.12.2014
Opningstider i Sande kommune i jule-og nyttårshelga.
Servicekontoret på Rådhuset og Nav Sande er ope i romjula måndag 29. og 30 des mellom kl 9.30- kl 13.30.
Julafta og Nyttårsafta er rådhuset og legesenteret er det stengt.

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919
Les meir...

19.12.2014
Førjulsbesøk frå Hauemarkja barnehage
Tradisjonen tru fekk Rådhuset førjulsbesøk frå Hauemarkja barnehage. Smånissane song julesongar med liv og lyst og laga julestemning for dei tilsette i dag. Tusen takk!
Les meir...

17.12.2014
God Jul frå Haugelia barnehage
Tradisjonen tru har Haugelia barnehage nokre aktivitetar i desember der dei lærer barn om måtar å lage tradisjonell julemat på.
Å bake lefser og lage julemør er kvart år spennande prosjekt
Les meir...

16.12.2014
Båtskyss i jule- og nyttårshelga 2014 /2015
Julafta og nyttårsafta vil Ambu gå følgjande ruter i tillegg til den eine om kvelden:

Frå Kvamsøy 06:45 til Larsnes, via Voksa og Åram.
Ambu returnerer deretter til Kvamsøya og ligg der.

Frå Kvamsøy 14:30 til Larsnes, via Voksa og Åram
Frå Larsnes 15:10 til Kvamsøy, via Åram og Voksa
Dei går då ei rute frå og tilbake til Kvamsøy og ligg der.


Les meir...

15.12.2014
Straumaggregat på plass på rådhuset
I haust har ein fått på plass straumaggregat ved Sande rådhus.
Om straumforsyninga sviktar, vil rådhuset likevel ha straumforsyning og internettoppkobling.
Heile organisasjonen vil såleis vere betre rusta i beredskapsamanheng.
I desse dagar testar ein ut om systemet verkar etter intensjonane.

Les meir...

15.12.2014
Julegåvetips
"Høgt spel i Oksavika", boka til Bjarne Rabben om krigshendingane i Oksavika under 2. verdskrigen, kan du kjøpe på servicekontoret på rådhuset.
Boka, som gir ei levande skildring av krigen, lokal motstandskamp og alvoret folk opplevde, kostar 200 kroner. Det er Sande kommune som gir ut boka.
Les meir...

15.12.2014
Vasstenging på Kvamsøy
Det vert stengt av vatnet frå Sigurd N. Aarsheim til Kvamme, i dag frå kl 8.30 og eit par timar framover. Grunnen er skifte av ei krane i ein kum.
Les meir...

11.12.2014
02.12.14 Ungdomsrådet - protokoll
Her finn du protokollen til møtet i ungdomsrådet 02.12.14.
Les meir...

09.12.2014
Vassverkinformasjon
Etter at gangvegen Larsnes – Breivikneset vart ferdigstilt, har Sande kommune arbeidd med å klargjere vassledninga ved ”gamleskulen” på Larsnes. Vi har no siste veke testa ut denne, og status pr i dag er at vi dekkjer ca 2/3 av vassforbruket på Larsnes med vatn frå Bergsnev vassverk og ca 1/3 frå Morkja vassverk.

Les meir...

08.12.2014
«Ut i jobb»-dag ved Høgskulen i Volda 15. januar 2015
For 4. året på rad innbyr GLØD- og GNIST-nettverka til ein fag- og rekrutteringsdag for barnehage og skole ved Høgskulen i Volda 15. januar 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Dagen vil, som tidlegare, vere delt i to – med ein fagdel før lunsj og ein messedel etter lunsj. Innbyding med program følgjer vedlagt.


Les meir...

05.12.2014
Kommunestyremøte
Her finn du innkalling og sakspapir til kommunestyremøte den 16. desember 2014. Møtet startar kl 11.45, og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

04.12.2014
1.desember - røykvarslaren sin dag
Hugsa du å sjekke røykvarslaren din på måndag 1.desember? Det er ikkje for seint å ta sjekken no.
I tida før jul brukar vi meir levande lys enn elles. I tilegg er det stor aktivitet rundt grytene på kjøkkenet.
Les meir...

03.12.2014
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 2. desember 2014.
Les meir...

03.12.2014
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida www.sande-mr.kommune.no i perioda 03.12 - 16.12.2014.

Også formannskapet si tilråding når det gjeld kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar for 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 16.12.2014 kl 12.00.

Skriftlege merknadar til budsjett 2015, økonomiplan 2015 - 2018 og avgifts/gebyrsakene skal sendast til Sande kommune, 6084 Larsnes eller sande.kommune@sande-mr.kommune.no innan høringsfristen"Les meir...

02.12.2014
Julegrantenning ved Sandetun komande søndag
Søndag 7.des.14 vert det julegrantenning ved Sandetun. HML Varden spelar ved Haugetun omsorgsbustadar kl. 15.00 og ved Sandetun når julegrana vert tend kl. 15.30. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med !

02.12.2014
26.11.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Driftsutvalet - Protokoll
Formannskapet - Protokoll
Fagkurs miljøplan og drenering for gardbrukarar
Brannøving for helsepersonell
Formannskapet
Hilde Dyrhol - ny leiar ved Nav Sande
Larsnes-elevane opna gangvegen på Larsnes
Mjølkekvote
Fagkurs miljøplan og drenering for gardbrukarar
Driftsutvalet
Stenging av vatn på Larsnes måndag 24.11.14
Offisiell opning av gangvegprosjektet mellom Larsnes og Breivikneset 21.november
Formannskapet
Stort vassforbruk på Larsnes
Formannskapet
Konferanse om kommunereformen 12.12.14
Vassproblem i Gursken
Tore Almestad - ny einingsleiar ved Gursken oppvekstsenter
Fungerande biskop Olav Gading vitja Sandetun
Kunstutstilling på Sandetun
Formannskapet
Ny kommune - kva modell har du tru på?
Stenging av vatn - torsdag 30.10.14 ved gamleskulen på Larsnes
Kommunestyret
Kommunestyremøte på Myklebust verft as
Bispevisitas Gursken & Sande sokn 28.10 - 02.11.14
Stenging av vatn torsdag 23.10 - NB! NY tid
Engasjerte ungdommar
Kommunestyret
Morkavatnet vassverk - driftsmeldingar
Vellukka personalfest i Sande kommune
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Facebook-sida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...