Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Formannskapet - Protokoll
Reguleringsplan Kjelsvika - Kunngjering - høyring ved offentleg ettersyn etter §12-10 i Plan- og bygningslova
Vatnet tilbake på Hakallestranda
Kulturprisen i Sande 2015 til Gunnhild Sandanger
"Stinn brakke" på filmpremiere på Sandemessa
Sandefilmen har premiere på Sandemessa
Forside
Utsikt frå Drageskaret
23.11.2015
"Stinn brakke" på filmpremiere på Sandemessa
Mykje folk kom til Sandemessa for å få med den første presentasjonen av Sandefilmen som Sande kommune og næringslivet i kommunen står bak.
Tindefilm med sandssokningen Tor Sivertstøl, har laga filmen. Her blir natur og næringsliv presentert på ein litt utradisjonell, men framifrå måte.

Les meir...

26.11.2015
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 1. desember 2015. Møtet startar kl 11.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

26.11.2015
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 24.11.15
Les meir...

26.11.2015
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24.11.15.
Les meir...

26.11.2015
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 24.11.2015
Les meir...

25.11.2015
Reguleringsplan Kjelsvika - Kunngjering - høyring ved offentleg ettersyn etter §12-10 i Plan- og bygningslova
I medhald av §12-10 i Plan- og bygningslova vert forslag til reguleringsplan Kjelsvika sendt ut på 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Planframlegg og saksdokument er å finne på heimesida her.
Les meir...

23.11.2015
Vatnet tilbake på Hakallestranda
Kl. 15.00 Vassbrotet på fastlandet er no ordna, og det er oppretta normal vassforsyning igjen.

Brot på vassleidninga på Hakallestranda
Det oppsto eit vassbrot på fastlandet natt til måndag 23 november
Vi har no (måndag kl 10) lokalisert vassbrotet og dette er i Kobbevika (v/Oskar Halsen).


Les meir...

23.11.2015
Kulturprisen i Sande 2015 til Gunnhild Sandanger
Kulturprisen for Sande kommune for 2015 vart i går delt ut under Sandemessa til Gunhild Sandanger.
Gunhild Sandanger fekk tildelt kulturprisen for hennar enorme innsats for dei trengande gjennom mange, mange år.

Les meir...

20.11.2015
Sandefilmen har premiere på Sandemessa
Etter oppmoding frå Næringslivet har Sande Næringsforum sett i gong ein prosess for å til ein film som har til føremål å presentere Sande og eit utval av bedrifter, samt innslag av kultur.
Filmen har premiere på Sandemessa no i helga 21.og 22. november.

Les meir...

19.11.2015
Vasslekkasje i Haugsbygda
På grunn av stor vasslekkasje i en kumme i Haugsbygda vil der vere vasslaust frå kumme ved Hjalmar Hauge og utover mot Gjerdsvika.

16:00
Lekkasjen utbetra

17.11.2015
Næring-, teknisk og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 24. november 2015. Møtet startar kl 16.15 og vert halde på Sande Rådhus.
Det vert fellesmøte med Helse- og Oppvekstutvalet.
Les meir...

17.11.2015
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november. Møtet startar kl 16.15 og vert halde på Sande Rådhus.
Det vert fellesmøte med Næring, teknisk og miljøutvalet.
Les meir...

17.11.2015
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakliste til møte i Sande formannskap den 24. november. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

13.11.2015
03.11.15 Protokoll ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i ungdomsrådet 03.11.15.
Les meir...

13.11.2015
Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - reviderte retningslinjer
Det er no nye retningsliner for spelemidlar til kulturbygg.
Les meir...

13.11.2015
Vil du vere med i Sande brannvern?
Det er ledig stilling som brannkonstabel i Sande brannvern.
Kommunen sitt brannvern er kommunen sin tekniske redningsberedskap, som skal iverksette redningsinnsats når brann og ulukker oppstår.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Kommunestyret - protokoll
Sande kommune - Kommunedelplan Rovdefjordbrua, 3.gongs høyring og offentlig ettersyn
Formannskapet - protokoll
Vil du jobbe i PP-tenesta i Sande og Vanylven ?
Dei første flyktningane er på veg til Sande
Normal vassforsyning på Larsnes
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Nav Sande stengt 6.11.15
Kommunestyret
Nytt vassledningsbrot på Larsnes
Du har ikkje plikt til å opne døra
Er du arbeidsgjevar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Formannskapet
Arbeid på vassleidningsnettet
Kommunestyret - Protokoll
"Hvor lite skal du finne deg i? "
"Snakk om spill"
28.09.15 Protokoll ungdomsrådet
Kommunestyre
Ny helsefagarbeidar i heimetenesta
Kulturdagen i Sande i Eining for funksjonshemma - 18.oktober
Trim for eldre
Tv-aksjonen 2015 Regnskogfondet
Nye opningstider på Sande rådhus og på sentralbordet
Kommunestyret - Protokoll
Høyring - Kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS ( SSR)
Høyring - Forskrift om slamhandtering i Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Formannskapet - Protokoll
Kompetanseheving i heimetenesta
Konstituerande kommunestyremøte
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...