Siste 10 fra Sande
Val av medlem til Ungdomsrådet i Sande kommune
Redusert kapasitet ved Gursken vassverk
Eldrerådet - møteprotokoll 22.08.16
Rådet for likestilling av funksjonshemma -22.08.16
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Eldrerådet
Formannskapet
29.august startar aktiviteten i Sande kulturskule
Skulestart i Sande 22.august
Forside
Utsikt frå Drageskaret
25.08.2016
Val av medlem til Ungdomsrådet i Sande kommune
Det skal vere val av ein ny medlem til Ungdomsrådet i Sande.
Kan du tenkje deg å vere med?


Les meir...

25.08.2016
Redusert kapasitet ved Gursken vassverk
Grunna reingjering av høgdebasseng kan det vert litt redusert kapasitet utover dagen og ettermiddagen ved Gursken vassverk.

23.08.2016
Eldrerådet - møteprotokoll 22.08.16
Her finn du møteprotokoll frå møte 22.08.16
Les meir...

23.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma -22.08.16
Her finn du protokoll frå møtet.
Les meir...

16.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 22. august 2016. Møtet vert halde på Sandetun, og startar kl 09:30.
Les meir...

16.08.2016
Eldrerådet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande eldreråd den 22. august 2016. Møtet vert halde på Sandetun, og startar kl 13.45.
Les meir...

16.08.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 23. august 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

15.08.2016
29.august startar aktiviteten i Sande kulturskule
Lærarar og elevar ser fram til eit aktivt år i Sande kulturskule.
Den startar 29.august og skuleruta til kulturskulen fyl då vidare skuleruta til grunnskulen.

10.08.2016
Skulestart i Sande 22.august
Det blir skulestart i grunnskulen og vaksenopplæringa i Sande måndag 22.august.
Du finn meir om skulestarten her.
Les meir...

10.08.2016
Vil du gi oss di historie ?
ALV-Møre og Romsdal ønsker å få di historie slik at ein kan få innspel om korleis ein vil bli møtt av hjelpeapparatet når ein har behov for hjelp i kvardagen.
ALV-Møre og Romsdal er ein arena for læring om velferdsteknologi. Det viktigaste prinsippet for alt hjelpearbeid er å forstå kva som er behovet eller problemet for den enkelte. Dette er også starten for å kunne utvikle ei teneste som skal og må bruke velferdsteknologi.

Les meir...

10.08.2016
Skal du ta etablererprøva for serveringsverksemd eller Kunnskapsprøva i Akohollova ?
VINN har det siste året tilbode nettbaserte kurs for dei som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven.
Her kan du få kunnskap og få svar på dine spørsmål undervegs.
Les meir...

08.08.2016
Kong Arthurspelet 13. og 14 august
Då er det igjen klart for Kong Arthurspel, og vi kan no glede oss til framsyningane på laurdag og søndag.
Som tidlegare blir også spelet litt fornya i år, også med nye skodespelarar.
Les meir...

18.07.2016
Tilskotsmidlar til utsiktsrydding
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidd ei tilskotsordning for skogrydding/utsiktsrydding langs våre vegar.


Les meir...

12.07.2016
Stengt legevaktsentral
Helsenettet skal oppgraderast denne helga veke 28
Les meir...

06.07.2016
Flyttesjau på Sandetun
Ombyggingsprosjektet på Sandetun er no i sluttfasen.
I går flytta kontorpersonalet og heimetenesta sine kontor til den nye delen av Sandetun omsorgssenter
Les meir...

06.07.2016
Brannfaren tek ikkje ferie
I desse dagar er Norge i feriemodus og mange ferierer. Då er det viktig å forsikre seg om at sikkerheita er på plass der du oppheld deg anten det er på hytta, i bubilen, campingvogna eller på båten. Godt brannvern gir trygg ferie!
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Sande kommune asfalterer
Kommunestyre
Formannskapet
Sommartid og opningstider
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Jonsokbål
Formannskap
Kommunestyre
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Melding frå Sande Kommune – teknisk sektor.
Ver varsom ved utandørs brenning
Formannskapet
Stenging av vatn i Gjerdsvika 13.juni . 9.30-17.00
31.05.16 Ungdomsrådet
Næring, teknisk- og miljø
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
Formannskapet
Snart kan alle brev frå det offentlege sendast til din digitale postkasse. Er du klar til å motta dei der?
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret - Strategisamling II
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
To viktige meldingar om stenging av vassleidning
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
06.06.16 Møte i Eldrerådet
20.04.16 Ungdomsrådet
Omlegging av vassleidning i Breivika
Er du klar til å ta imot digital post?
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret
Ambu på verkstadopphald
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen