Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Driftsutvalet - Protokoll
Hjortejakta 2014
21.08.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Vassutkobling i Gjerdsvika 28.08.avlyst
Vassutkobling i Gursken
Val av medlemmar til Ungdomsrådet i Sande kommune
100 % stilling som innkjøpsrådgjevar
Ingen meldingar om skader etter nedbøren i helga
Forside
Utsikt frå Drageskaret
02.09.2014
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 9. september 2014. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

02.09.2014
Driftsutvalet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Driftstutval den 28. august 2014.
Les meir...

01.09.2014
Hjortejakta 2014
Hjortejakta 2014 startar i dag, 1. september.
Etter endring av Lov om jakt og fangst (viltloven) er det frå 1. juni 2014 lov å nytte kunstig lys i samband med ettersøk av påskote hjortevilt.

Les meir...

28.08.2014
21.08.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Her finn du protokollen frå møte i Naturforvaltningsnemnda av 21.08.14.
Les meir...

27.08.2014
Vassutkobling i Gjerdsvika 28.08.avlyst
Vassutkoblinga i Gjerdsvika som var annonsert her på sida i går, er utsett på ubestemt tid. Ny melding vil kome seinare.
Teknisk eining


26.08.2014
Vassutkobling i Gursken
Ny melding-oppdatert informasjon kl 15.00:
Stenging i morgon 27.08.14 frå kl. 12:00 og til ca kl 18:00 i Gursken.
Torsdag 28.08.12 i Gjerdsvika: frå ca kl 15:30 til ca kl 18:30. Frå John Gjerde og ut til Gjøneset.
Teknisk eining

Opprinneleg melding:
I morgon onsdag 27.08.14 skal vi koble om vatn i ein kumme på Myklebustmyrane og vatnet vert avstengt derifrå og ut til og med Rødset.
Utkoblinga gjeld frå kl 08:00 -16:00.
Teknisk eining

25.08.2014
Val av medlemmar til Ungdomsrådet i Sande kommune
Det skal vere val av nye medlemmar over ungdomsskulealder i alderen 16-20 år til Ungdomsrådet i Sande kommune :
- Ein frå Gurskøydelen av Sande
- Ein frå Kvamsøy

Dersom ein ikkje får valt inn representantar frå dei ulike geografiske områda, vil vara frå dei andre områda kunne gå inn som medlem i Ungdomsrådet etter talet på røyster.


Les meir...

25.08.2014
100 % stilling som innkjøpsrådgjevar
Kommunane på Søre Sunnmøre, Volda, Ørsta, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Hareid har oppretta felles innkjøpssamarbeid. Samarbeidet har heil stilling som innkjøpsrådgjevar. Denne stillinga er no ledig frå 20.10.14.


Les meir...

25.08.2014
Ingen meldingar om skader etter nedbøren i helga
Sande kommune har ikkje fått inn meldingar om skader etter dei store nedbørsmengdene som kom i helga.
Etter at det før helga kom varsel om fare for flaum, sjekka ein fredag ettermiddag kritiske punkt som ein er klar over må ha ekstra merksemd.

Les meir...

21.08.2014
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møte i Sande Driftsutval den 28. august 2014. Møtet vert halde på Sandsøy Oppvekstsenter der det vert synfaring. Møtet startar kl 14.30.
NB! Ferge frå Larsnes kl 13.45.
Les meir...

21.08.2014
Høyring - Søknad om løyve til mudring og deponering ved Bringsinghaug hamn i Sande kommune
Kystverket har søkt om løyve etter forureiningslova til mudring og deponering ved Bringsinghaug hamn i Sande kommune for å oppnå eit større seglingsdjup ved hamna.
Dei mudra massene skal deponerast i eit område like vest for hamna.
Sjøbotnen der det skal mudrast er forureina med TBT, PCB og PAH'er.

Høyringsfrist :20.09.14
Les meir...

21.08.2014
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 19. august 2014.
Les meir...

19.08.2014
Vassutkobling på Åram
I samband med arbeid på pumpestasjonen i Sætrevika på Åram vert det noko utkobling av vatn frå Sætrevika til Åram i morgon onsdag 20 august på føremiddag.

Teknisk eining

18.08.2014
Mykje nedbør i dag og dagane framover
Det har vore mykje nedbør i morgontimane i dag.
Sande kommune har fått inn meldingar om at det kan vere utfordrande situasjonar i Gjerdsvika. På Rødset og på Saure i Haugsbygda er det også meldt om mykje vatn over eigedomar og i grøfter.
Teknisk eining bed folk om å sjekke stikkrenner og liknande sidan det er meldt meir nedbør.


Les meir...

18.08.2014
Få hjelp til å søkje regionalt miljøtilskot elektronisk!
Fristen for å søkje regionalt miljøtilskot i landbruket er 20. august. Søkjer du elektronisk i år, kan du bruke opp att godkjente kartteikningar frå i fjor. Treng du hjelp med søknaden, tilbyr kommunen som vanleg rettleiing i opningstida si, og Landbruksdirektoratet held telefonlinjene opne tysdag 19. og onsdag 20. august fram til klokka 18.00.

Les meir...

18.08.2014
Kystverket på møte med Sande kommune
Kystverket og Sande kommune har hatt møte om Gjerdsvika hamn.
Kystverket har utført eit omfattande kartleggingsarbeid av botnforholda i området.
I neste fase vil ein no prosjektere anlegget, slik at ein får ei oversikt over massebehov.

Les meir...

Tidlegare artiklar:
Tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2014
Stenging av vatn - viktig informasjon
Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2014
Søknad om produksjonstilskot i jordbruket
Naturforvaltningsnemnda
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Formannskapet
Nytt barnehage- og skuleår
Pals i barnehage og skule
Vasslekkasje i Gursken
Kong Arthur-spel for 11.gong på Sandsøya
Opningstider/ ferieavvikling i Sande kommune og Nav Sande
Stenging av vatnet i Gursken 29.07.14
Vassledningsbrot Larsnes
Seminar for hjortejegerar
Vedlikehald i Tussa tunnellen i Gjerdsvika
Bandtvang for hund
Kristina Meinseth ny kommunefysioterapeut
Stenging av vatn Kvamsøya - viktig informasjon
Sande med god plassering på "Kommunebarometeret"
Stenging av vatn - viktig informasjon
Stenging av vatn - viktig informasjon
Arbeid med gate- og vegnamn i gong.
Sande kommune - Arealplan 2013-2025, 2.gongs høyring og offentlig ettersyn
Kommunestyret
Formannskapet
Fantastisk tur til Galdhøpiggen!
Asfaltering på Sandsøya og Kvamsøya i sommar
Jonsokbål
Auka datakompetanse i Sande
Sunnmøre politidistrikt - Kontakt med utlendingsforvaltninga i Ålesund
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Heimesida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...