Siste 10 fra Sande
Jobbmesse for Sunnmørsregionen 11.mars
Fotoforedrag på biblioteket
Ope møte om bustadsosial plan
Formannskapet - Endring i møteplan - Avlysing av møte
Ombygging Sandetun sjukeheim ligg no ute på DOFFIN.NO
Feiing
Formannskapet
Driftsutvalet
Invitasjon til ope møte om bustadsosial handlingsplan
Forside
Utsikt frå Drageskaret
27.02.2015
Jobbmesse for Sunnmørsregionen 11.mars
Treng bedrifta di fleire medarbeidarar på kort eller lang sikt?
NAV Møre og Romsdal har gleda av å invitere til jobbmesse ved
Color Line Stadion i Ålesund 11. mars 2015.
Bedrifter, arbeidssøkjande, studentar og lærlingar blir invitert til Jobbmesse for Sunnmørsregionen.

Les meir...

27.02.2015
Fotoforedrag på biblioteket
Likar du å fotografere? Vil du verte ein betre fotograf?
Måndag 9. mars, kl. 18.00, kjem fotograf Magnar Fjørtoft til Sande bibliotek for å halde foredrag/kurs i digital fotografering.

Les meir...

27.02.2015
Ope møte om bustadsosial plan
25 personar møtte opp til det opne møte om rullering av bustadsosial plan. Administrasjonen orienterte om ulike sider av det bustadsosial arbeidet. Det vart gode innspel og drøftingar knytt til tenestene, ressursar, utleigepolitikk, bygging og vedlikehald av utleigehus m.m. Det var eit nyttig møte med konstruktive og gode innspel som vert å ta vidare med i arbeid med fyrste utkast av ny plan.

24.02.2015
Ombygging Sandetun sjukeheim ligg no ute på DOFFIN.NO
Prosjektet "Ombygging Sandetun" blir no lyst ut på anbod
Bygget er hovedsakleg på 2 etasjer. Underetasje kjeller og 1.etasje med nye pasientrom, personalrom, tekniske rom, gangforbindelse til eksisterende bygg og nytt rom for naudstraumsaggregat.

Les meir...

19.02.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 17. februar 2015
Les meir...

19.02.2015
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Driftsutvalet den 26. februar. Møtet vert halde på Sande Rådhus, startar kl 18.00.
Les meir...

18.02.2015
Invitasjon til ope møte om bustadsosial handlingsplan
Tid: torsdag 26.02.15 Kl 16.00 -18.00
Stad: kommunestyresalen på rådhuset i Sande

I samband med rullering av bustadsosial handlingsplan inviterer Sande kommune til ope møte for å informere om planen og stoda i Sande.
Les meir...

18.02.2015
Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Her finn du protokoll frå møte i Naturforvaltningsnemnda 12.02.15.
Les meir...

16.02.2015
Undervisningsstilling - inntil 100 % vikariat ved Gursken oppvekstsenter
Det er no ledig stilling ved Gursken oppvekstsenter frå dags dato.

Les meir...

16.02.2015
LARSNES idrettshall - utviding gymsal anbod
Dette byggeprosjektet ligg no ute på DOFFIN

Les meir...

13.02.2015
Sande kommune treng kanskje DEG?
No er det tid for å søkje på ledige stillingar for sommarhalvåret. Sande kommune treng kanskje deg i sommar for å få avvikle ferien i pleie- og omsorgsavdelingane i kommunen.
Det er og behov for hjelp til plenslått og anna arbeid innan anleggsdrifta i kommunen.
Du kan søkje på dei ledige stillingane ved å nytte elektronisk søknadsskjema som du finn her oppe på sida
Les meir...

13.02.2015
Søre Sunnmøre først ute med marine grunnkart
Sande kommune har saman med Vanylven, Herøy, Ulstein og Hareid kommunar vore med i eit prosjekt der vi har fått utarbeidd marine grunnkart for område innanfor grunnlinja. Runde Miljøsenter har hatt ansvar for koordinering av prosjektet og Sande kommune har stått som søkjar for kommunane med tanke på ekstern finansiering.


Les meir...

12.02.2015
Produksjonstilskot - Amnesti for driftsfellesskap
Landbruks- og matdepartementet fastsette 16. januar 2015 "Forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket."
Amnestiet gjeld for føretak som innan 1. mars 2015 melder frå til landbruksforvaltninga at dei er i driftsfellesskap etter reglane i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket.
Les meir...

12.02.2015
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir for møtet i Sande formannskap den 17. februar 2015.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

07.02.2015
Fylkesmannen på kommunebesøk i Sande
Sist tysdag var det Sande sin tur til å få kommunebesøk av fylkesmannen. Fylkesmann Lodve Solholm hadde med seg assisterande fylkesmann Rigmor Brøste og to av sine fagdirektørar; ass. direktør for helse- og sosialområdet Marit Hovde Syltebø og ass. utdanningsdirektør Jørn Thomassen.
Det vart gjennomført eit tettpakka program for dagen.


Les meir...

06.02.2015
Naturforvaltningsnemnda
Her finn du innkalling og sakspapir til møte i Naturforvaltningsnemnda 12.02.15
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Kommunestyret
Nye retningsliner for tildeling av kulturmidlar gjeldande frå 2015
Brannøving til sjøs
UKM 2015 - Vidare til fylkesmønstringa
Lansering av kartbasert feilmelding av veglys
Søknadsfrist for SFO er 1.mars
Søknadsfrist 1.mars - hovedopptak barnehageplass
Vedlikehaldsarbeid på vassverket på Holtane
Fylkesmannen sitt besøk i Sande 3. februar 2015
Velkomen til Ungdommens kulturmønstring i Sande neste laurdag 31.01. kl 17.00
Driftsutvalet
Formannskapet
UKM i Sande 2015
MRmat 2015 - fagdagar for lokalmat
Ulstein kommune arrangerer ope møte om kommunereforma
Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot
Driftsutvalet
Formannskapet
Møte for gardbrukarar
Vassforsyninga i Gursken
Bringsinghaug hamn - utmudring
Motivasjonsmøte for kvinner i landbruket
Tilsyn og feiing i Sande kommune 2015
Kommunestyret
Vassforsyninga i Gursken
Legekontoret har hatt dataproblem
God Jul til alle
Norskopplæring for vaksne ved Gursken oppvekstsenter
Doktorkontoret i Sande har ikkje telefon
Førjulsbesøk frå Hauemarkja barnehage
God Jul frå Haugelia barnehage
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Facebook-sida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...