Siste 10 fra Sande
INVITASJON TIL OPE MØTE - "Ung på Sunnmøre" 22.sept. kl 18.00 -19.30
TA TAK-kurs startar 15.oktober
Kva er bustøtte?
Fokus på brannførebygging ved Nyglå på Larsnes laurdag 20.09.
Kommunestyremøte
Hjortejakta 2014
Kulturdag søndag 19.10.14
Høyring i samband med ruteendring Hareid- Sulesund / Årvika- Koparnes
Influensavaksinering
Forside
Utsikt frå Drageskaret
17.09.2014
INVITASJON TIL OPE MØTE - "Ung på Sunnmøre" 22.sept. kl 18.00 -19.30
Høgskulen i Volda inviterer til ope møte for ungdom, foreldre, vaksne, lærarar, leiarar av fritidsaktivitetar, tilsette i offentlig og privat sektor.
Hausten 2014 vart det gjennomført ei undersøking blant ungdom på Sunnmøre om skule, idrett og kultur.
Høgskulen i Volda har sett på resultata og samanlikna kommunane med kvarandre, og kjem den 22. september til Herøy kulturhus for å presentere desse.


Les meir...

17.09.2014
TA TAK-kurs startar 15.oktober
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.
Kurset TA TAK bidreg til å gjere pårørande til personar som slit med psykiske vanskar eller rusavhengigheit, bevisste på samanhengen mellom kvardagen dei opplever og dei belastningane dei har som pårørande.
Les meir...

17.09.2014
Fokus på brannførebygging ved Nyglå på Larsnes laurdag 20.09.
Sande brannvern og ambulansa vil ha stand ved Nyglå laurdag 20.09.14 frå kl.11.00 til 14.00.Det vil verte ein del aktivitet for barn, generell informasjon brann/ ulykker, demostrasjon av hurtigfrigjering frå bil samt open brannbil og ambulanse.
Ein av tre nordmenn har ikkje klart for seg kva ein skal gjere om det byrjar å brenne. Berre tre prosent har hatt brannøving og prøvd ut rømmingsvegane heime. I høve Brannvernveka ber brannvesenet folk om å øve meir på brannrutinane.
Les meir...

16.09.2014
Kommunestyremøte
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 23. september 2014. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

16.09.2014
Hjortejakta 2014
Det var pr. 15.09.2014 innmeldt 59 skotne dyr. Dette er omlag like mange som på same tid i fjor.

16.09.2014
Kulturdag søndag 19.10.14
Sande kommune, Eining for funksjonshemma inviterer nok ein gong til Kulturdagen i Sande. Vi gled oss og håper mange har høve til å kome.
Vi stiller med program som vi har øvd på i heile 2014 med mottoet:
Vi kan og vil, og vi får det til!

Les meir...

12.09.2014
Høyring i samband med ruteendring Hareid- Sulesund / Årvika- Koparnes
Møre og Romsdal Fylkeskommune vurderer forslag om nye avgangstider for rutene Hareid - Sulesund og Årvik -Koparnes .
Saka blir lagt ut til høyring for dei kommunar det gjeld og samt andre interessentar.
Kommunene kan gi høyringssvar, og bed om innspel frå innbyggjarane
innan 26.09.14
Les meir...

11.09.2014
Influensavaksinering
Helsestasjonen melder at det er tid for vaksinering.
Onsdag 24.09 kl 10.00 - 13.00 kan du møte på
Sande frivilligsentral / Elveromsstova
Her får du både influensavaksine og pneumokokkvaksine.

Les meir...

10.09.2014
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 9. september 2014.
Les meir...

09.09.2014
Stenging av vatn i Gjerdsvika
Vi må torsdag 11.september stenge av vatnet i delar av Gjerdsvika på grunn av arbeid med lekkasje i ein kumme ved Gjerdsvika fotballbane.
Arbeidet er planlagt utført på dagtid i tidsrommet: 07:30-09:00. torsdag 11.09.2014.

Avstenginga vil gjelde frå Gjerdsvika fotballbane og utover mot Muren samt utover mot Hide. Dei som er på fall-leidninga ned frå vassverket vil ha vatn.
Vi beklagar ulempene dette medføre for den enkelte abonnent.

Les meir...

08.09.2014
Høgt spel i Oksavika
10. klasse ved Gursken oppvekstsenter starta skuleåret med å lese Høgt spel i Oksavika av Bjarne Rabben. Boka handlar om motstandskampen i lokalmiljøet. Rapportering av skipstrafikk var ei viktig og farleg oppgåve.
Etter gjennomgang av boka, avtala ein møte med Kjartan Oksavik ved "Kåken" som ligg i fjellsida over Oksavika på Skredestranda. Det var interessant og spennande å høyre forteljingar om kva som skjedde her på Frey-stasjonen under krigen.

Les meir...

05.09.2014
"SeniorSurf-dag​en 2014" 11.september kl 12.00 på rådhuset
Frivillegsentralen i Sande kommune arrangerer denne dagen treff for seniorarar for å informere om ulike digitale tenester og sosiale medier som finst. Sparebanken Møre, Tussa og servicekontoret deltek og informerer om korleis ein kan kommunisere digitalt.
Påmelding innan onsdag 10.september til telefon 91698729


Les meir...

04.09.2014
Kom og bli med på trim!
Treningsgruppa 60 + startar opp att på måndag 8.september kl 1400-1500 i gymsalen på Larsnes.
Dette er ei treningsgruppe i regi av den kommunale fysioterapi-tenesta i kommunen.
Aktiviteten er gratis og det er inga påmelding. Kom om du har lyst!

Les meir...

02.09.2014
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 9. september 2014. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

02.09.2014
Driftsutvalet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Driftstutval den 28. august 2014.
Les meir...

01.09.2014
Hjortejakta 2014
Hjortejakta 2014 startar i dag, 1. september.
Etter endring av Lov om jakt og fangst (viltloven) er det frå 1. juni 2014 lov å nytte kunstig lys i samband med ettersøk av påskote hjortevilt.

Les meir...

Tidlegare artiklar:
21.08.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Vassutkobling i Gjerdsvika 28.08.avlyst
Vassutkobling i Gursken
Val av medlemmar til Ungdomsrådet i Sande kommune
100 % stilling som innkjøpsrådgjevar
Ingen meldingar om skader etter nedbøren i helga
Driftsutvalet
Høyring - Søknad om løyve til mudring og deponering ved Bringsinghaug hamn i Sande kommune
Formannskapet - Protokoll
Vassutkobling på Åram
Mykje nedbør i dag og dagane framover
Få hjelp til å søkje regionalt miljøtilskot elektronisk!
Kystverket på møte med Sande kommune
Tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2014
Stenging av vatn - viktig informasjon
Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2014
Søknad om produksjonstilskot i jordbruket
Naturforvaltningsnemnda
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Formannskapet
Nytt barnehage- og skuleår
Pals i barnehage og skule
Vasslekkasje i Gursken
Kong Arthur-spel for 11.gong på Sandsøya
Opningstider/ ferieavvikling i Sande kommune og Nav Sande
Stenging av vatnet i Gursken 29.07.14
Vassledningsbrot Larsnes
Seminar for hjortejegerar
Vedlikehald i Tussa tunnellen i Gjerdsvika
Bandtvang for hund
Kristina Meinseth ny kommunefysioterapeut
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Heimesida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...