Siste 10 fra Sande
Ny kommune - kva modell har du tru på?
Stenging av vatn - torsdag 30.10.14 ved gamleskulen på Larsnes
Kommunestyret
Kommunestyremøte på Myklebust verft as
Bispevisitas Gursken & Sande sokn 28.10 - 02.11.14
Stenging av vatn torsdag 23.10 - NB! NY tid
15.10.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemma - Protokoll
Engasjerte ungdommar
Kommunestyret
Forside
Utsikt frå Drageskaret
31.10.2014
Ny kommune - kva modell har du tru på?
Nettstaden www.nykommune.no er eit nytt utgreiingsverktøy for samanslåing av kommuner. Nettløysninga gir oversikt over relevante nøkkeltal og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen.
Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak nettstaden, som er oppretta i samband med kommunereformen.
Les meir...

29.10.2014
Stenging av vatn - torsdag 30.10.14 ved gamleskulen på Larsnes
I samanheng med gangvegprosjektet vert vatnet avstengt i området ved Larsnes gamle skule. Det er få abonnentar som vert påverka.

Arbeidet er planlagt utført på dagtid i tidsrommet: 08:30-12:00 torsdag 30.10. 2014


Les meir...

28.10.2014
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 27. oktober 2014
Les meir...

28.10.2014
Kommunestyremøte på Myklebust verft as
Sande kommunestyre heldt sitt møte på Myklebust verft as måndag 27.10.14. Kommunestyret og administrasjonen i Sunnmøre Regionråd fekk omvsining i blant anna dokka, den nye kaia som no er ferdig og på eit av nybygga.

Les meir...

22.10.2014
Bispevisitas Gursken & Sande sokn 28.10 - 02.11.14
Neste veke får kyrkjesokna i Sande besøk av fungerande biskop Olav Gading. Det er lagt opp eit omfattande program der biskopen skal besøkje både skular, bedrifter og institusjonar.


Les meir...

22.10.2014
Stenging av vatn torsdag 23.10 - NB! NY tid
I samanheng med gangvegprosjektet vert vatnet avstengt etter Larsnes Mek og innover til Liset.
Arbeidet er planlagt utført på dagtid torsdag 23.10.14 i tidsrommet: 09:00-13:00.
Vi har fleire omkoplingar i samanheng med gangvegprosjektet og ilandføring av ny vassleidning og vi prøver å spreie arbeidet utover i tid slik at det ikkje vert lengre tidsrom med avstengt vatn.
Vi beklagar ulempene dette medføre for den enkelte abonnent.

Teknisk eining.

Les meir...

21.10.2014
Engasjerte ungdommar
Måndag var ungdomsråda på Søre Sunnmøre samla til ungdomskonferanse i Herøy kulturhus.
- Samlinga var veldig kjekk, og eg lærte meir om rolla eg har i ungdomsrådet, seier Elias Svendsen Storeide.
8.klassingen frå Ulstein er ein av dei nyvalde i Ulstein Ungdomsråd, og han synest samlinga i Herøy kulturhus var ein god arena for å bli betre kjent både med dei han sit saman med i Ulstein, og medlemmane i dei andre ungdomsråda.

Les meir...

21.10.2014
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 27. oktober 2014. Møtet vert halde på Kleven Myklebust Verft i Gursken og startar kl 13.45.
Les meir...

20.10.2014
Morkavatnet vassverk - driftsmeldingar
Mandag 20 oktober - Ny info
Servicearbeidet er utført for denne gang, og vassverket har no vore i normal drift sidan fredag. Vi er med andre ord over i ein normal driftssituasjon.

Mandag 13 oktober kl 1800
Oppdatert info. Trykksilen i vassverekt er ute av drift. Det tek dessverre noko tid å få service på denne. For å oppretthalde ei vassforsyning legg vi no om til alternativ vassforsyning. Vasskvaliteten vil verte redusert som følge av dette. Situasjonen vil vere slik ut gjennom veka.

Mandag 13 okotoberkl 1600
Vi har i dag hatt driftsstopp på vassverket. Dette medfører at våre abonnentar på Larsnes vil få redusert vasstrykk / manglande vassforsyning i løpet av tidlig ettermiddag. Vi arbeider med å rette feilen.

20.10.2014
Vellukka personalfest i Sande kommune
Fredagskvelden var omlag 140 personar samla til årets personalfest i Sande kommune.
Det har vorte ein fin tradisjon at tilsette som skal heidrast, får sine utmerkingar på denne festen.
Les meir...

20.10.2014
Flott resultat etter TV-innsamlingsaksjonen i Sande
Nok ein gong har sandssokningane gjort ein flott innsats i TV-aksjonen.
Det vart samla inn kr 67,64 pr innbyggar i vår kommune.
Resultatmessig plasserte vi oss difor også høgt oppe på statistikken nasjonalt
(nr 74). På fylkesplan vart vi sjuande beste kommunen.
Flerie av skulane har hatt sine prosjekt i samband med aksjonen og idrettslag har også gitt fine bidrag til årets aksjon
Stor takk til alle bøsseberarane og til alle givarane til dette viktige prosjektet som vil gi reint vatn til mange!

20.10.2014
Konsertar på Sandetun
Onsdag 22.10.14. kl 16:00 held Storblåsarane frå Kvamsøya konsert på Sandetun bufelleskap og på sjukeheimen i 2. etg, på storstova.

Laurdag 25.10.14 vert det føremiddagskonsert kl 11:30 med duoen Håvard Svendsrud ( trekkspel) og Roar Engelberg ( panfløyte). Konserten vert i 2. etg på sjukeheimen, på storstova der.
Pasientar, pårørande og vener av pleie og omsorg er hjarteleg velkomne.

17.10.2014
Er du arbeidsgjevar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Det blir kurs for dei som til dagleg arbeider med lønnsområdet,
skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og lønnsinnberetning.

Tid: 24.november, 28.november og 1.desember
Alle kursdagar frå kl 09.00-16.00 (registrering frå kl 8.30)

Kursa blir arrngerte på tre ulike stadar:
24.11.14: Ørskog kommune, samfunnshuset
28.11.14: Ørsta kommune, Ivar Aasen-tunet
1.12.14: Ålesund kommune, rådhuset bystyresalen
Les meir...

17.10.2014
Tv-Innsamlingsaksjonen er i gang!
No er vi i gong med innsamlingsaksjonen i Sande kommune.
Som tidlegare år, er også skuleelevane aktivt med og deltek i Tv-aksjonen
Torsdag hadde Larsnes- elevane sin aksjonsdag for Tv-aksjonen 2014 ; "Vatn forandrar alt!" (Kirkens Nødhjelp). Elevane kom med gevinstar og torsdag gjekk dei frå hus til hus så langt lodda rakk!
6.og 7.klasse ved Sandsøy oppvekstsenter selde vaflar og saft i matfriminuttet på skulen.
Les meir...

17.10.2014
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 15. oktober 2014.
Les meir...

15.10.2014
Nav Sande stengt onsdag 15.oktober
Nav Sande melder at dei har stengt i dag onsdag 15.oktober grunna intern opplæring.
Neste opningsdag er fredag 17.oktober kl 9:30 - 14:00


Tidlegare artiklar:
Hjortejakta 2014
Tv-aksjonen "Vann forandrer alt " - 19.oktober
Bustadseminar i Fosnavåg på Thon Hotell 15.oktober
Reguleringsplan Haugelia Bustadfelt - Haugelia II. Høyring ved offentleg ettersyn
Kulturdag søndag 19.10.14
Formannskapet
Protokoll ungdomsrådet
Kulturprisen for Sande 2014
Driftsutvalet - Protokoll
"Sterk og klar " -fokus på Gursken oppvekstsenter
Sande brannvesen øver på utrykning
Onsdag 1.okt - Stenging av vatn frå Breivikneset til Liset
Driftsutvalet
Kommunestyre - protokoll
Kulturskuleundervisning i dans i Sande.
Til deg som deltok i BokSommar 2014
INVITASJON TIL OPE MØTE - "Ung på Sunnmøre" 22.sept. kl 18.00 -19.30
TA TAK-kurs startar 15.oktober
Fokus på brannførebygging ved Nyglå på Larsnes laurdag 20.09.
Kommunestyremøte
Hjortejakta 2014
Høyring i samband med ruteendring Hareid- Sulesund / Årvika- Koparnes
Influensavaksinering
Formannskapet - Protokoll
Stenging av vatn i Gjerdsvika
Høgt spel i Oksavika
"SeniorSurf-dag​en 2014" 11.september kl 12.00 på rådhuset
Kom og bli med på trim!
Formannskapet
Driftsutvalet - Protokoll
Hjortejakta 2014
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Facebook-sida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...