Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Forside
Utsikt frå Drageskaret
15.10.2018
Har du ledig hus / leilegheit?
test
Sande kommune ynskjer å leige møblert leilegheit på Larsnes til vikarlege. Ein ynskjer at husværet har to soverom og med gangavstand til legekontoret.


Les meir...

03.10.2018
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
test
Det fins mange ulike tilskotsordningar ein kan søkje på for å ta vare på ulike kulturminne.

Har du eit prosjekt du arbeider med som er aktuelle for litt pengestøtte?
Les meir...

02.10.2018
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Stillinga som rådmann i Sande er ledig.
Vil du vere med å utvikle Sande kommune i framtida?
Les meir...

01.10.2018
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Sande kommune har fått melding om at det vert test av skumanlegget på Sanco Sword i dag.
Dette vil generere ganske mykje skum som endar på havet inne i vaulen.
Det er eit ufarlig naturprodukt som vil forsvinne av seg sjølv.

28.09.2018
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
test
Sande brannvern ilag med ambulansa i Sande har open dag laurdag 29.09. frå kl 11.00 -14.00

Du finn brannvernstenesta og ambulansetenesta ved Nyglå der det blir stor aktivitet i morgon.


Les meir...

28.09.2018
Brot på vassforsyninga på Åram
test
kl 14:15
Oppdatert informasjon
Brotet på vassleidninga på Kragset er no utbetra og alle abonnentane skal no ha fått vatn i springen igjen!
God helg!

kl 10:00
Det er i morgontimane oppdaga brot på vassleidninga til Bergsnev vassverk. Strekninga dette gjeld er Kragset - Åram.
Utbetring av lekkasjen er oppstarta og ein vonar abonnentane vil få tilbake vatnet i løpet av dagen.
Innbyggjararne på Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes får vatn frå høgdebassenget og har framleis god forsyning.
Sande kommune beklager ulempene med brotet.

27.09.2018
Hurra, no er det språkkafe igjen!
test
Det blir ny språkkafe på
biblioteket på Larsnes torsdag 4.oktober
kl. 18.00 – 20.00


Les meir...

26.09.2018
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Sande kommune skal starte arbeidet med den årlege revisjonen av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ein vedteken plan/handlingsdel er ein føresetnad for å søkje om offentleg delfinansiering via ordninga med spelemidlar.Les meir...

26.09.2018
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kystverket inviterer til folkemøte
onsdag 3.oktober kl 18 på Adolfbuda i Gjerdsvika
for å orientere om hamneutbygginga i bygda.Les meir...

26.09.2018
Kulturprisen for Sande 2018
test
Sande kommune v/ Helse- og oppvekstutvalet i samarbeid med Sparebanken Møre – Larsnes, deler årleg ut Kulturprisen for Sande.

Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr. 20.000,-.


Les meir...

19.09.2018
Kommunestyremøte 18.09.18
test
På møtet 18.09.18 gjorde kommunestyret i Sande vedtak i mange viktige saker. NAV Sande skal flyttast til lokalisering saman med Ulstein og Hareid. Sandebu- salet vart ikkje endeleg avklara, men skal drøftast meir med interessentane. Gurskingane og gjerdsvikarane skal drikke av same vasskjelde , og på Larsnes sentrum er det vedteke å utbetre og skifte ut ein del av avløpsnettet.
Les meir...

18.09.2018
Vil du vere bøsseberar?
test
I år går TV-aksjonen den 21. oktober 2018 til Kirkens Bymisjon. Har du høve til å vere med å gå med bøsse?Les meir...

13.09.2018
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
test
Møre og Romsdal fylkeskommune har kome med varsel om å sette i gong ein prosess der ein reduserer drifta på kollektivtrafikken.
Sande kommune har no motteke forslag til endringar og bed om innspel på desse.

Det er kort svarfrist.
Vi bed om tilbakemeldingar snarast og seinast 25.september.
Les meir...

13.09.2018
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
test
Vil du lære meir om demens?
Mange undersøkingar viser at pårørande til personar med sjukdomen demens har eit stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i høve til oppgåva som pårørande.
Les meir...

13.09.2018
Kommunestyremøte 18.september
På saklista til kommunestyremøte 18. september kl16.00 står mange interessante saker.
Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta ?


Les meir...

11.09.2018
På jakt etter ny jobb?
test
Kom på jobbmesse på Ulstein Arena og møt arbeidsgjevarar med ledige jobbar!
Husk å ta med oppdatert CV i fleire eksemplar.
På jobbmessa kan du orientere deg i arbeidsmarknaden og møte arbeidsgjevarar som har behov for nye medarbeidarar på kort eller lang sikt.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Feil på gatelys?
Er du pasient eller pårørande?
Ventar du SMS frå Legekontoret?
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen