Siste 10 fra Sande
Tilskotsmidlar til utsiktsrydding
Stengt legevaktsentral
Flyttesjau på Sandetun
Brannfaren tek ikkje ferie
Sande kommune asfalterer
Kommunestyre
Formannskapet
Sommartid og opningstider
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Forside
Utsikt frå Drageskaret
22.06.2016
Sommartid og opningstider
Biblioteket:
4. juli - 5. august:
Måndag - fredag 11.30 - 16.30

Helsestasjonen::
Veke 28 : ope onsdag og torsdag (13.07 og 14.07)
Veke 29 og 30: Stengt

Jordmor::
Ferie veke 29, 30 og 31

Servicekontoret
v 27-31: ope frå 9.30 til 13.30

Nav Sande
v 27-31:ope frå 9:30-13.30 måndag , onsdag og fredag


18.07.2016
Tilskotsmidlar til utsiktsrydding
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidd ei tilskotsordning for skogrydding/utsiktsrydding langs våre vegar.

Gå til linken under for meir informasjon om ordninga.

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Utsiktsrydding/Sok-tilskot-til-utsiktsrydding/

12.07.2016
Stengt legevaktsentral
Helsenettet skal oppgraderast denne helga veke 28
Les meir...

06.07.2016
Flyttesjau på Sandetun
Ombyggingsprosjektet på Sandetun er no i sluttfasen.
I går flytta kontorpersonalet og heimetenesta sine kontor til den nye delen av Sandetun omsorgssenter
Les meir...

06.07.2016
Brannfaren tek ikkje ferie
I desse dagar er Norge i feriemodus og mange ferierer. Då er det viktig å forsikre seg om at sikkerheita er på plass der du oppheld deg anten det er på hytta, i bubilen, campingvogna eller på båten. Godt brannvern gir trygg ferie!
Les meir...

28.06.2016
Sande kommune asfalterer
Teknisk skal asfaltere bustadfeltet Rustene på Skredestranda og bustadfeltet Gjerde/Rise i Gjerdsvika no i sommar.
I tillegg skal vi asfaltere på sydsida av Sandetun.
Arbeidet er planlagt til 11. og 12.juli

23.06.2016
Kommunestyre
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016.
Les meir...

23.06.2016
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 21. juni 2016.
Les meir...

21.06.2016
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Rådmannsgruppa på søre Sunnmøre fekk den 10.6 presentert sluttrapport frå eit fellesprosjekt innan pleie- og omsorgstenester for kommunane på søre Sunnmøre.
Les meir...

21.06.2016
Jonsokbål
I samband med jonsokfeiringa er det mange som ynskjer å lage jonsokbål.
Det skal i samband med dette sendast melding til Sande kommune v/ brannsjefen
Vi ynskjer å få melding om kvar bålet skal vere og kontaktinfo for ansvarlege for bålet.


Les meir...

15.06.2016
Formannskap
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap, tysdag 21. juni kl 12.00
Les meir...

15.06.2016
Kommunestyre
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

15.06.2016
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune skal gjennomføre ein del asfalteringsarbeid. I samband med dette, kan innbyggjarane nytte seg av same asfaltfirma – NCC. Sande kommune skal i år asfaltere på Larsnes, Gursken og i Gjerdsvika
For innbyggjarar som har planar om asfaltering kan ein kontakte :

NCC Industry AS
v/ Arbeidsleder Edward Bolseth
91704146 / edward.bolseth@ncc.no


Teknisk sektor


13.06.2016
Melding frå Sande Kommune – teknisk sektor.
På grunn av stort vassforbruk i helga på Kleven Myklebust Verft i Gursken, kan ein pårekna noko redusert vasskvalitet i Gursken.
Erfaringsmessig har dette tidligare påverka mest på Sætre og i Haugelia i Gursken.
Holtane vassverk er no i normal drift.

Teknisk sektor


13.06.2016
Ver varsom ved utandørs brenning
Knytt til fleire brannar i skog, mark og lyng siste dagane, går brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei generell melding om at ein no må bruke stor varsemd.
Les meir...

09.06.2016
Formannskapet
Her finn du protokoll frå møtet i Sande Formannskap den 8. juni 2016.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Stenging av vatn i Gjerdsvika 13.juni . 9.30-17.00
31.05.16 Ungdomsrådet
Næring, teknisk- og miljø
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
Formannskapet
Snart kan alle brev frå det offentlege sendast til din digitale postkasse. Er du klar til å motta dei der?
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret - Strategisamling II
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
To viktige meldingar om stenging av vassleidning
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
06.06.16 Møte i Eldrerådet
20.04.16 Ungdomsrådet
Omlegging av vassleidning i Breivika
Er du klar til å ta imot digital post?
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret
Ambu på verkstadopphald
Utlysing av brøytearbeid for Sande kommune
Er du klar til å ta imot digital post?
Møteinnkalling 26.05.16 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Resultat frå rådgjevande folkerøysting i Sande kommune 19.mai
Kommunestyret
Ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga
Tilbod som vert dyre - pass på så du ikkje blir lurt !
Formannskapet
Folkerøysting 19. mai
Offentleg kunngjering - skilting og merking av turstiar
Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing - førehandsrøysting
Siste frist for henting av sekkar!
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen