Siste 10 fra Sande
15.august får alle innbyggjarar i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag sin kjernejournal
Trafikktryggingspris 2015
Telefonsentralen på Sandetun ute av drift torsdag 9.juli
Står du i manntalet?
Problemet løyst
Problem med telefonane på Sandetun sjukeheim
Barneboktua
Formannskapet
God kommunikasjon mellom gode naboar
Forside
Utsikt frå Drageskaret
26.06.2015
Sommar-opningstid
Som tidlegare år vert det litt kortare opningstid på rådhuset nokre veker om sommaren.
Frå veke 27 til og med veke 31 vert opningstida 9:30 -15: 00 måndag til fredag.
Helsestasjonen er feriestengt v 29 og 30
Jordmor er å treffe på telefon i v 29 - mob 90874584
Biblioteket har sommarope i juli: 11:00 -17:00

Servicekontoret nyttar høvet til å ynskje alle ein god sommar!

14.07.2015
15.august får alle innbyggjarar i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag sin kjernejournal
Kjernejournal er ei ny elektronisk tjeneste. Den samlar helseopplysningar som er spesielt viktig dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore før. Blant anna blir opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk samla her.
Les meir...

07.07.2015
Trafikktryggingspris 2015
Fylkestrafikktryggingsutvalet vil oppmode kommunane i Møre og Romsdal om å sende inn forslag på kandidatar til Trafikktryggingsprisen.
FTU deler kvar år ut trafikktryggingsprisen til organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort særeg godt arbeid for trafikktryggingsarbeid,

Les meir...

07.07.2015
Telefonsentralen på Sandetun ute av drift torsdag 9.juli
Grunna arbeid med data- og telefonlinjer på Sandetun vil telefonane til Sandetun, Elvebakken og Haugatun bli ute av drift torsdag 9.juli frå kl 8:30. Arbeidet vil nok gå føre seg heile dagen/ kvelden.

Les meir...

07.07.2015
Står du i manntalet?
For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet må du stå i manntalet. Manntalet for Sande kommune vert lagt ut i veke 29 på Sande Rådhus. Manntalet vert liggande til ettersyn til og med valdagen.


Les meir...

03.07.2015
Problemet løyst
kl 11:00
No er problemet med telefonane på Sandetn løyst, og du kan bruke dei vanlege fasttelefonnummera.

03.07.2015
Problem med telefonane på Sandetun sjukeheim
kl 8:00
Det har oppstått problem med fasttelefonane på Sandetun sjukeheim.
Om du vil ha kontakt med Sandetun kan du ringe desse mobilnummera:
Sandetun A-sida: 97483668
Sandetun B-sida: 97483383

Om du har behov for kontakt med heimetenesta, ring vakttelefonen 9909191902.07.2015
Barneboktua
På Storehornet/Sandviktua (tilkomst frå Drageskaret) er det no i sommar mogeleg for alle born (og vaksne også) å lese gode nynorske barnebøker.

Les meir...

02.07.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Formannskap den 24. juni 2015.
Les meir...

30.06.2015
God kommunikasjon mellom gode naboar
Onsdag 24.6.15 møttest dei to formannskapa i Herøy og Sande kommune til ein prat om kommunereforma. Møtet vart halde etter initiativ frå ordføraren i Herøy.
Ordførarane gjekk gjennom status i reformarbeidet i dei to kommunane, kva som er gjort politisk og administrativt, og den komande rapporteringa til Fylkesmannen.
Tonen var god og innspela mange rundt ulike område.
Les meir...

30.06.2015
Ambu på service
Minner om at denne veka er Ambu ute av ordinær drift grunna årleg vedlikehald.

30.06.2015
Spesielt flyttelass over Drageskaret tysdagskvelden
Eit noko spesielt transportoppdrag køyrde tysdagskvelden over Drageskaret.
Den kommunale bustaden "Bjørnebo" vart flytta for å gi plass for nye administrasjonslokale for Hauemarkja barnehage, den private barnehagen på Larsnes. Den nye plasseringa for huset er gokart-bana på Leikong.
Les meir...

29.06.2015
Kommunedelplan Sande Fastlandssamband
Sande formannskap har i sak F-58/15 vedteke å sende forslag til kommunedelplan Sande Fastlandssamband ut på høyring og offentleg ettersyn, jf § 11-14 i Plan- og bygningslova.
Les meir...

29.06.2015
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015 - utvida søknadsfrist
Tilskot til drenering av jordbruksjord kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord. Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.

Søknadsfristen for tilskot til drenering av jordbruksjord for 2015 er utvida til 20. august 2015.
Les meir...

29.06.2015
SMIL-midlar 2015 - utvida søknadsfrist
SMIL-midlane skal fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Søknadsfristen for Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midlar, for 2015 er utvida til 20. august 2015.
Les meir...

29.06.2015
Kva tid kan eg røyste ?
Ordinær førehandsrøysting startar 10. august, og røystemottaket er ved Servicekontoret på Sande Rådhus, Larsnes. For dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førehandsrøystingsperiode er det opna for tidlegrøysting frå 1. juli.
Veljarar kan avtale tid med servicekontoret og få røyste her.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Kommunestyret
Jonsokbål
Asle John Giske tilsett som rådmann i Sande
Bård Dalen konstituert som rådmann
Formannskapet
Strengare reglar for bruk av plantevernmidlar
Formannskapsmøte 18.06.15 kl 11.00
Formannskapet - Nabomøte med Herøy
Kald og våt vår - meld frå til kommunen ved muleg avlingssvikt
11.06.15 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Sentralbordløysinga i Sande redusert måndag føremiddag 15.juni
Formannskapet
Kommunestyret
Bli med på Sande folkebibliotek sin lesekonkurranse i sommar!
Ambu ute av drift i veke 27
3 nye fagarbeidarar i Sande kommune
Formannskap
Brannøving med fokus på trafikkulukker
Møte i naturforvaltningsnemnda utsett
Ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter
Driftsutvalet
04.06.15 Naturforvaltningsnemnda
18.05.15 Ungdomsrådet
Lagring av rundballar og anna langs offentleg veg
Hjorteteljingane 2015
Driftsutvalet
Valstyret
Formannskapet
Asbjørn Moltudal sluttar som rådmann i Sande
Ledig stilling som rådmann i Sande - søknadsfrist i dag 19.mai
Holtane Vassverk Gursken.
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag og torsdag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...