Siste 10 fra Sande
Er du klar til å ta imot digital post?
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret
Ambu på verkstadopphald
Utlysing av brøytearbeid for Sande kommune
Rettleiing til RDA-midlar
Er du klar til å ta imot digital post?
Møteinnkalling 26.05.16 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Forside
Utsikt frå Drageskaret
27.05.2016
Er du klar til å ta imot digital post?
Ved å ta i bruk digital post bidreg du til å redusere belastningane på miljøet og til store innsparingar for det offentlege.

Når du opprettar ein digital postkasse hos e-Boks eller Digipost, kan stat og kommune sende deg post digitalt. Du vel sjølv kva for ein av desse to postkassane som passar for deg. Det er trygt og enkelt å motta post digitalt frå det offentlege.

Sjå informasjonsvideo her

Slik registerer du deg i Digipost eller e-BoksLes meir...

27.05.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

26.05.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

26.05.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 24. mai 2016.
Les meir...

26.05.2016
Ambu på verkstadopphald
Ifølge Sande Båtutleige AS vert Ambu si pendlarrute innstilt i veke 25, 20.06. - 26.06.2016 grunna årleg vedlikehald.
Det vert ikkje sett inn reservebåt.
Les meir...

25.05.2016
Utlysing av brøytearbeid for Sande kommune
Det er ledige brøyteroder i Sande kommune.

Sande kommune søkjer etter interesserte snøbrøytarar for brøyterodene for brøytesesongen 2016/18 med 1+1 års opsjon.Les meir...

23.05.2016
Er du klar til å ta imot digital post?
Hjelp oss å spare pengar og miljø!

Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.
Les meir...

20.05.2016
Møteinnkalling 26.05.16 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Det blir møte i rådet for likestilling av funksjonshemma den 26.05.16
Les meir...

19.05.2016
Resultat frå rådgjevande folkerøysting i Sande kommune 19.mai
Resultatet frå folkerøystinga viser at 51,38 % av dei som røysta seier ja til å danne ei ny kommune saman med ytre søre Sunnmøre.
42,72 % meiner at Sande framleis bør vere eiga kommune.
5,88 % stemte blankt.

Valdeltakinga var i Sande kommune 42,5 %.
Det var høgast valdeltaking på Kvamsøy med 55,2 %

Les meir...

13.05.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 24. mai 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

13.05.2016
Ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga
Måndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.
På «Min helse» på helsenoreg.no kan innbyggarane finne oversikt over alle fastlegane i landet, samt bytte fastlege om dei ynskjer det. Den viktigaste endringa no er at løysinga vert ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.


Les meir...

13.05.2016
Tilbod som vert dyre - pass på så du ikkje blir lurt !
Politiet åtvarar publikum mot useriøse handverkarar som tilbyr tenester som til dømes steinlegging, takarbeid og maling. Siste vekene har politiet registrert aktivitet på Vestlandet og vegen er ikkje lang til Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.


Les meir...

12.05.2016
Formannskapet
Her finn du protokoll frå møtet i Sande formannskap den 10. mai 2016
Les meir...

12.05.2016
Folkerøysting 19. mai
Torsdag 19. mai er det folkerøysting i Sande om kommunereform. Du har røysterett viss du fyller 16 eller meir i år, var folkeregistrert som busett i kommunen 29. februar i år og står i manntalet. Opningstider i røystelokala:

Gjerdsvika krins, Gjerdsvika oppvekstsenter,
kl 12.00 - 19.00
Gursken krins, Gursken oppvekstsenter,
kl 12.00 - 19.00
Larsnes krins, Larsnes oppvekstsenter,
kl 12.00 - 19.00
Sandsøy krins, Sandsøy oppvekstsenter,
kl 12.00 - 19.00
Kvamsøy krins, Kvamsøy oppvekstsenter,
kl 12.00 - 19.00

Hugs identifikasjon med bilde, namn og fødselsdato, td. bankkort, førarkort eller pass.
Les meir...

11.05.2016
Offentleg kunngjering - skilting og merking av turstiar
Idrettslaga i Sande kommune har gått saman om å skilte og merke turstiar i kommunen.
Det ligg føre 3 skilt- og merkeplanar:
- Toppskilting Gjerdsvikfjella
- Merking og skilting Skare – Dollsteinen
- Merking og skilting Drageskaret – Veten – Keipen

Grunneigarar med merknadar til desse planane må kome med innspel til Sande kommune innan 03.06.16.
Les meir...

10.05.2016
Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing - førehandsrøysting
Det vert høve til å førehandsrøyste i tidsromet måndag 18. april til og med fredag 13. mai.
Førehandsrøystinga føregår på Servicekontoret på Rådhuset, i opningstida 09.00 - 15.00, måndag til fredag.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Siste frist for henting av sekkar!
Protokoll frå møte i rådet for likestiling av funksjonshemma 02.05.16
Protokoll frå eldrerådet 02.05.16
Vårryddeaksjonane er i gong!
Endra opningstider ved Sande bibliotek
Formannskapet
Næring, teknisk- og miljøutval
Helse- og opppvekstutval
3. mai kl 13-15 er Sande legesenter stengt
Vasskvalitet Gjerdsvika - kokepåbodet er oppheva
Vasslekkasje Breivika, Larsnes
Formannskapet
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Protokoll frå eldrerådet 20.04.16
Ny helsefagarbeidar i Sande kommune
DIREKTEOVERFØRING av informasjonsmøte på landsbyhuset Breidablik onsdag 27.april kl 18.00
Elin Rekdal Skogstad tilsett som stabsjef i Sande kommune
Informasjonsmøte om adresseprosjektet (vegnamn) i Sande.
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Husk søknadsfrist for kulturskulen - 1.mai
Plantevernkurs for bønder
Resultat frå hjorteteljing 2016
Formannskapet
Stor øving på Larsnes i dag
Invitasjon til informasjonsmøte kommunereformen 27.april på Breidablik
Marin forsøpling - gjeld det meg?
Hjorteteljing 2016
Bålreglane er endra
Våren er her - ver med på ryddeaksjon og gjer det triveleg rundt deg!
Tilskot til truga artar
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-30: 9.30-13.30
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen