Siste 10 fra Sande
Kommunestyre
Formannskapet
Sommartid og opningstider
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Jonsokbål
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Formannskap
Kommunestyre
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Forside
Utsikt frå Drageskaret
22.06.2016
Sommartid og opningstider
Bibiloteket:
4. juli - 5. august:
Måndag - fredag 11.30 - 16.30

Helsestasjonen::
Veke 28 : ope onsdag og torsdag (13.07 og 14.07)
Veke 29 og 30: Stengt

Jordmor::
Ferie veke 29, 30 og 31

Servicekontoret
v 27-v31: ope frå 9.30 til 13.3023.06.2016
Kommunestyre
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016.
Les meir...

23.06.2016
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 21. juni 2016.
Les meir...

21.06.2016
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Rådmannsgruppa på søre Sunnmøre fekk den 10.6 presentert sluttrapport frå eit fellesprosjekt innan pleie- og omsorgstenester for kommunane på søre Sunnmøre.
Les meir...

21.06.2016
Jonsokbål
I samband med jonsokfeiringa er det mange som ynskjer å lage jonsokbål.
Det skal i samband med dette sendast melding til Sande kommune v/ brannsjefen
Vi ynskjer å få melding om kvar bålet skal vere og kontaktinfo for ansvarlege for bålet.


Les meir...

15.06.2016
Formannskap
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap, tysdag 21. juni kl 12.00
Les meir...

15.06.2016
Kommunestyre
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

15.06.2016
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune skal gjennomføre ein del asfalteringsarbeid. I samband med dette, kan innbyggjarane nytte seg av same asfaltfirma – NCC. Sande kommune skal i år asfaltere på Larsnes, Gursken og i Gjerdsvika
For innbyggjarar som har planar om asfaltering kan ein kontakte :

NCC Industry AS
v/ Arbeidsleder Edward Bolseth
91704146 / edward.bolseth@ncc.no


Teknisk sektor


13.06.2016
Melding frå Sande Kommune – teknisk sektor.
På grunn av stort vassforbruk i helga på Kleven Myklebust Verft i Gursken, kan ein pårekna noko redusert vasskvalitet i Gursken.
Erfaringsmessig har dette tidligare påverka mest på Sætre og i Haugelia i Gursken.
Holtane vassverk er no i normal drift.

Teknisk sektor


13.06.2016
Ver varsom ved utandørs brenning
Knytt til fleire brannar i skog, mark og lyng siste dagane, går brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei generell melding om at ein no må bruke stor varsemd.
Les meir...

09.06.2016
Formannskapet
Her finn du protokoll frå møtet i Sande Formannskap den 8. juni 2016.
Les meir...

09.06.2016
Stenging av vatn i Gjerdsvika 13.juni . 9.30-17.00
I samband med utskifting av vassverkkum i Gjerdsvika vert vatnet avstengt frå Palmar Gjerde mot Hide.
Tidsrom for dette vert komande måndag 13 juni kl 09.30 til ca kl 17

Teknisk sektor

08.06.2016
31.05.16 Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet 31.05.16.
Les meir...

08.06.2016
Næring, teknisk- og miljø
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016.
Les meir...

07.06.2016
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
Her finn du møteprotokollen frå møtet i Eldrerådet 06.06.16
Les meir...

06.06.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap, onsdag 8. juni 2016. Møtet startar kl 13.45, og vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Snart kan alle brev frå det offentlege sendast til din digitale postkasse. Er du klar til å motta dei der?
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret - Strategisamling II
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
To viktige meldingar om stenging av vassleidning
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
06.06.16 Møte i Eldrerådet
20.04.16 Ungdomsrådet
Omlegging av vassleidning i Breivika
Er du klar til å ta imot digital post?
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Kommunestyret
Ambu på verkstadopphald
Utlysing av brøytearbeid for Sande kommune
Er du klar til å ta imot digital post?
Møteinnkalling 26.05.16 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Resultat frå rådgjevande folkerøysting i Sande kommune 19.mai
Kommunestyret
Ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga
Tilbod som vert dyre - pass på så du ikkje blir lurt !
Formannskapet
Folkerøysting 19. mai
Offentleg kunngjering - skilting og merking av turstiar
Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing - førehandsrøysting
Siste frist for henting av sekkar!
Protokoll frå møte i rådet for likestiling av funksjonshemma 02.05.16
Protokoll frå eldrerådet 02.05.16
Vårryddeaksjonane er i gong!
Endra opningstider ved Sande bibliotek
Formannskapet
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen