Siste 10 fra Sande
Vil du ha sommarjobb i Sande kommune ?
Formannskapet
Strategisamling i Sande
Lønspolitisk plan 2014
Kokepåbod er oppheva
Næring, teknisk og mijøutval
Helse- og oppvekstutval
VIKTIG MELDING - Kokepåbod for vatn på Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes og Åram
Vedtekter for Sande kulturskule
Forside
Utsikt frå Drageskaret
12.02.2016
Vil du ha sommarjobb i Sande kommune ?
No er det tid for å søkje sommarjobb. Det er ledige jobbar både i helse- og omsorgseiningane og ute på teknisk drift og anlegg.
Ver rask og send søknad i dag.
Søknadsfrist er 25.februar
Les meir...

11.02.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 16. februar 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

09.02.2016
Strategisamling i Sande
Dei to første dagane denne veka var sett av til Strategisamling for kommunestyrerepresentantane i Sande. Dette var ei fellessamling med alle einingsleiarane, kommunalleiarane og nokre frå staben som presenterte status for organisasjonen og utfordingar og krav for framtida. Sjølvsagt vart dette sett også i lys av kommunereformen og eit eventuelt nytt inntektsystem for kommunesektoren.
Les meir...

05.02.2016
Kokepåbod er oppheva
Viktig informasjon frå Sande Kommune - Teknisk Eining.
Kommunelege Asta Sileikiene har no oppheva kokepåbodet etter to reine vassprøver.
I gårsdagens og dagens vassprøve er der ikkje påvist E.Coli eller Koliforme bakteriar.
Det er no trygt å drikke vatnet frå Bergsnev Vassverk.
Teknisk eining

05.02.2016
Næring, teknisk og mijøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

05.02.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

02.02.2016
VIKTIG MELDING - Kokepåbod for vatn på Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes og Åram
05.02.15
Kl 11:00

Kokepåbodet er oppheva.
Resultata av vassprøvene viser no reint vatn. I samråd med kommunelegen vert kokepåbodet med dette oppheva, og vi går no tilbake til ein normal driftssituasjon ved Bergsnev vassverk.04.02.15
Kl 10:00
Vi fekk i går onsdag tilbakemelding på vår første vassprøve som vart tatt tysdag i samband med driftstoppen vi hadde på Bergsnev vassverk. Denne vassprøva viste at der var 1 stk koliforme bakteriar pr 100 ml vatn. Kravet vi som vassverkeiga skal etterleve er 0 stk pr 100 ml vatn.

I dag torsdag fekk vi tilbakemelding på vår andre vassprøve som vart tatt i går onsdag. Denne vassprøva viste at der var 0 stk koliforme bakteriar pr 100 ml vatn. Regelverket er slik at vi må ha to stk reine vassprøver før vi kan ”friskmelde” vatnet å gå tilbake til normal driftssituasjon. Neste prøveresultat skal etter planen kome i morgon fredag. Kokepåbodet gjeld altså framleis.

Koliforme bakteriar er vanlegvis tarmbakteriar frå mennesker eller dyr, men kan også i svært avgrensa mengde finnast ”normalt” i naturen. At vår første vassprøve gav eit prøveresultat på kun 1 stk koliforme bakterie er vi sjølvsagt tilfredse med, og dette bekreftar Sandvikvatnet sine kvalitetar som drikkevasskilde


kl 09.00
Kokepåbodet gjeld framleis.

.02.02.15
kl 14:30
I samband med straumbrot i vårt område har vi no følgeproblemer på Bergsnev Vassverk ved at vi ikkje har straumforsyning der. Sande kommune iverkset no nødkloring av vatnet. Vidare tek vi ekstra vassprøver m.m.
Kommunelegen i Sande har pålagt eit kokepåbud i denne situasjonen. Eit slikt kokepåbud vil gjelde for alle våre abonnentar på Hakallestranda, Kvamsøya, Voksa/Sandsøy og Larsnes. Kokepåbudet vil gjelde inn til ny informasjon vert gitt. Vi vil legge ut ny informasjon om dette fortløpande på våre nettsider.


kl 13.00
Sande kommune v/teknisk eining har noko problem med vassrenseanlegget
i Sandvika på Åram. Vassabonnentane på Åram, Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes må derfor koke vatn som skal drikkast.
Det vert gitt beskjed så snart renseanlegget er i normal drift igjen

Teknisk eining


01.02.2016
UKM-Sande. Vidare til fylkesmønstringa
Vi vil takke alle som har vore med å deltatt på UKM si lokalmønstring i Sande kommune!! Det har vore stor deltaking, og kvar enkelt har gjort ein kjempeinnsats slik at ein har fått gjennomføre eit fantastisk arrangement av og med unge.

Det har ikkje vore ei enkel oppgåve for fagpanelet å velje ut nokon som skal gå vidare til fylkesmønstringa. UKM er ingen konkurranse, men dei som vert sendt vidare skal gje eit bilde av kvaliteten, mangfaldet og breidda av kulturaktivitet blant ungdom i fylket.


Les meir...

01.02.2016
Søknadsfrist for SFO er 26.februar
1. mars er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande for det komande skuleåret.
Ein kan elles søkje om plass ved skulefritidsordninga gjennom heile året.
Dersom det er ledig kapasitet innanfor oppvekstsenteret si budsjettramme, kan ein då få tildelt plass.

Les meir...

01.02.2016
Søknadsfrist 26.februar - hovedopptak barnehageplass
Treng du barnehageplass, kan du søkje gjennom heile året.
Hovedopptaket for plass til hausten vert gjort på vårparten med søknadsfrist 1.mars. Opptaket vert gjort i samsvar med vedtektene for dei kommunale barnehagane og barnehagelova. Også dei som vil utvide plassen sin må søkje.
Du finn elektronisk søknadsskjema under Skjema oppe på sida her.
Om du står på venteliste til barnehageplass, må du søkje på nytt.
Les meir...

30.01.2016
UKM går som planlagt
Vi ønskjer velkomne til UKM på Breidablik, Larsnes i dag kl 17.00.
Mange gode sceneinnslag og kunstutstilling.
Kiosk med sal av kaffi, kaker og sveler.

Vel møtt.
Les meir...

29.01.2016
Ekstremveret Tor - ny oppdatering
Kl 23.00
Straumen er no tilbake på Larsnes, Gursken og deler av Gjerdsvika.
Sande kommune arbeider no med å få opp å gå igjen alle tekniske anlegg som vassforsyning med meir.
Sandsøya og Kvamsøy er framleis utan straum.
Mannskap er framleis i beredskap på disse stadene.
Informasjon om arbeid med straumtilkobling finn du på Mørenett sine nettsider.
Sentralbordet går no over i helgadrift, men du kan få kontakt med teknisk vakt på 70029176

Les meir...

29.01.2016
Ekstremveret Tor
Sentralbordet til Sande kommune er no ope. Tlf 70026700
Kl 20.00
I følge Mørenett vil straumen i vårt område vere vekke til i morgon føremiddag
Mørenett og Statens vegvesen starter arbeidet med rydding av vegar i morgon.
Sande kommune tek nødrydding av vegar så langt ein har kapasitet.
På grunn av straumløyse er vassproduksjonen nede. Vi bed om at abonnentane avgrenser forbruket.

Les meir...

29.01.2016
Melding til alle UKM - deltakarar i Sande
På grunn av at det er meldt orkan i ettermiddag/ kveld er samlinga i dag på Breidablik avlyst!!!
Les meir...

29.01.2016
Ekstremveret TOR
Som dei fleste er kjende med er det varsla svært dårleg ver med mykje vind i dag fredag 29.januar.
Sande kommune bed alle innbyggjarar om å sikre sine eigedomar og bu seg på mykje vind.
Kriseleiinga har hatt møte og Sande kommune er budd på at ulike situasjonar kan oppstå.
Ein bed innbyggjarane ta kontakt med teknisk vakt 70029176 ved behov, og elles bruke nødnummer om nødvendig.
Legevakt: 116117
Politi: 112
Brann: 110
Ambulanse:113
Dersom desse kommunikasjonskanalane ikkje fungerer, vil rådhuset verte opna dersom du treng hjelp eller informasjon.

Har du nokon eldre eller andre du trur treng hjelp i nabolaget, ta turen innom dei dersom du trur dei treng ei hjelpande hand!

Les meir...

28.01.2016
Næring, teknisk og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Næring, teknisk og mijøutvalet den 4. februar 2016.
Møtet verrt halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar kl 16.00.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Helse- og oppvekstutvalet
Kommunestyret
Formannskapet
Ombygging ved Sandetun
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
Protokoll Eldrerådet 10.12.15
UKM 2016 i Sande går av stabelen 30.jaunar
Ansvarleg vertskap Søre Sunnmøre inviterar til bransjetreff
Formannskapet
Ungdomsrådsmøte 05.01.16 - Protokoll
Larsnes oppvekstsenter treng barne- og ungdomsarbeidar
Er du helsefagarbeidar?
Fyrverkeri pluss vernebriller er sant
Julehelsing frå ordførar
Ny medarbeidar med fagbrev i Sande kommune
Opningstider i jule- og nyttårshelga
Kommunestyret
Sjumilssteg for kommunane på søre Sunnmøre
Båtskyss med Ambu i jule- og nyttårshelga 2015
Oppstart av planarbeid Gjerde - Gjerdsvika
Oppstart av planarbeid Almestad - Gursken
Problemer med mobilnettet
Haugsbygda hamn får fast dekke
Kommunestyre
Formannskapet - Protokoll
Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapet
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...