Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Hjorteteljing 2015
Frist for å søkje på kulturmidlar i dag 15.april
Husk å låse ytterdøra – gode råd når framande ringer på
Gursken kyrkje 100 år i 2019 - Folkemøte 20.04. kl 18.00
Strandryddedag og rydding til 17.mai
Endring av møtedatoar - Formannskapet og Kommunestyret
Driftsutvalet
Ny folkehelsekoordinator på plass
Forside
Utsikt frå Drageskaret
17.04.2015
Formannskapet
Her finn innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 21. april 2015. Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar med arbeidsmøte for kommunereform kl 13.45. Ordinært formannskapsmøte frå kl 16.00.
Les meir...

15.04.2015
Hjorteteljing 2015
Det blir gjennomført vårteljing av hjort i kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

18.04.2015 kl. 00 - 06.00
02.05.2015 kl. 00 - 06.00

Teljingane blir gjennomført på same tid i alle kommunane og på same måte som tidlegare år.

15.04.2015
Frist for å søkje på kulturmidlar i dag 15.april
Sande kommune minner om at fristen for å søkje kulturmidlar går ut i dag 15.april.
Det vert utdelt kulturmidlar etter dei nye retningslinene som vart vedtekne tidlegare i år.
Les meir...

15.04.2015
Husk å låse ytterdøra – gode råd når framande ringer på
Jamnleg gjennom året får politiet inn meldingar om framande som ringer på døra, rundt om på Sunnmøre. Politiet ber folk vere påpasselege overfor desse og hald ytterdørene låste.

Les meir...

15.04.2015
Gursken kyrkje 100 år i 2019 - Folkemøte 20.04. kl 18.00
Gursken kyrkje er 100 år i 2019.
I dette høve ynskjer ein å kalle inn til eit folkemøte for å drøfte istandsetting / vedlikehald av kyrkja.
Les meir...

14.04.2015
Strandryddedag og rydding til 17.mai
Strandryddedagen er ein årleg, landsomfattande miljøaksjon der ein i felleskap ryddar strendene i Norge fri for plast og søppel. Hold Norge Rent starta denne aksjonen i 2011, og den har vakse kvart år.
Lag og organisasjonar,skular, barnehagar og nabolag vert med dette utfordra til å vere med på å gjere Norge til ein ryddigare stad å bu. Kanskje kan vår kommune blir den reinaste?
Alle kan gjere ein forskjell med sin innsats!
Les meir...

13.04.2015
Driftsutvalet
Her finn du protokollen frå møte i Driftsutvalet den 9. april 2015.
Les meir...

08.04.2015
Ny folkehelsekoordinator på plass
Tove Tarberg Hansen tek i desse dagar til i vikariat som folkehelsekoordinator i 40 % stilling.
Hovudfokus framover blir å få ferdig ei oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar i Sande kommune.
Den nye folkehelsekoordinatoren er open for innspel i forhold til dette, frå organisasjonar og private.
Ho er å treffe onsdag og torsdag på legesenteret tlf 70026700 .

Les meir...

08.04.2015
“Hemmeleg helt” - kåseri på biblioteket onsdag 15.april kl 13:00
I samarbeid med Den kulturelle spasérstokken i Møre og Romsdal arrangerer
biblioteket i Sande kåseriet “Hemmeleg helt”.
Kåseriet er det Svein Sæter som held
Det omhandlar Knut Haugland som var med på både Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki- ekspedisjonen.
Gratis inngong.
Les meir...

31.03.2015
Innkomne listeframlegg
Sande Valstyret for fått inn 6 listeframlegg til kommunestyrevalet i haust.
Alle kandidatane på listene vert no tilskrevne, og har då moglegheit for å søkje om fritak.Frist for å søkje fritak er sett til 10. april.
Valstyret skal godkjenne listeframlegga i møte den 5.mai.
Les meir...

30.03.2015
Har du behov for kontakt med sjømannslege?
Asta Sileikiene ved Sande legesenter er sjømannslege. Ved behov for sjømannslegeattest og offshoreattester ta kontakt med legekontoret.

30.03.2015
Eldrerådet
Her ligg Protokoll frå møte i eldrerådet 19.03.2015
Les meir...

30.03.2015
Tildeling av minnemedalje for innsats under andre verdskrig
Det er i år 70 år sidan andre verdskrig var over. Regjeringa har bestemt at vi skal markere dette jubileet med blant anna å heidre dei få veteranane som enno er blant oss og som ofra mykje og tok stor risiko gjennom sivil og militær innsats.

Les meir...

30.03.2015
Sande kulturskule - søknadsfrist 10.april
No er det tid for å søkje plass i kulturskulen til neste skuleår.
Dei fleste undervisningstilboda er lagt til Gursken , men det kan bli gitt song- og pianotilbod på Kvamsøy, samt songtilbod på Larsnes. I tillegg samarbeider ein med dei andre nabokommunene om å gi tilbod på til dømes fiolin, trekkspel, tverrfløyte, teikning/maling, drama/ teater.
Les meir...

29.03.2015
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015
Søknadsfrist for tilskot til drenering av jordbruksjord for 2015 er 27. april 2015
Tilskot kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord.
Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.
Les meir...

27.03.2015
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møte i Driftsutvalet den 9. april. Møtestart kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus. Møtet startar med møte i styringsgruppa for bustadsosial plan, før ordinært møte i Driftsutvalet.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
SMIL-midlar 2015
Opningstider i påska
Formannskapet
Rekruttering av fosterheimar
Sande kommune - Kommunedelplan Rovdefjordbrua, 2.gongs høyring og offentlig ettersyn
Sande med i utprøving av lærarspesialistar
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
24.02.2015 Sande Næringsforum KF - Protokoll
Ambu endrar rutetabellen sin
Sikringsarbeid på Sandshamn molo
Namnekonkurranse
Barnehagedagen 2015 markert i Haugelia barnehage
Kommunestyret
Formannskapet
Fast lærarjobb i Sande?
Vinter er vakkert
Kommunestyreval 2015
Høyring av forslag til regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi
"Ta eit tak" 2014-15 - Brannførebyggande tiltak - tilskot til el-kontroll
Driftsutvalet
Jobbmesse for Sunnmørsregionen 11.mars
Fotoforedrag på biblioteket
Ope møte om bustadsosial plan
Ombygging Sandetun sjukeheim ligg no ute på DOFFIN.NO
Formannskapet
Driftsutvalet
Invitasjon til ope møte om bustadsosial handlingsplan
Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Undervisningsstilling - inntil 100 % vikariat ved Gursken oppvekstsenter
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...