Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Næring, teknisk- og miljøutval
Helse- og opppvekstutval
3. mai kl 13-15 er Sande legesenter stengt
Vasskvalitet Gjerdsvika - kokepåbodet er oppheva
Vasslekkasje Breivika, Larsnes
Formannskannskapet
Startlån og tilskot til utbetring
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Forside
Utsikt frå Drageskaret
11.04.2016
Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing - førehandsrøysting
Det vert høve til å førehandsrøyste i tidsromet måndag 18. april til og med fredag 13. mai.
Førehandsrøystinga føregår på Servicekontoret på Rådhuset, i opningstida 09.00 - 15.00, måndag til fredag.
Les meir...

03.05.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 10. mai 2016. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

03.05.2016
Næring, teknisk- og miljøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

03.05.2016
Helse- og opppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

27.04.2016
3. mai kl 13-15 er Sande legesenter stengt
På ettermiddag 3.mai mellom kl 13.00 og 15.00 er legesenteret stengt grunna innstallasjon av og opplæring på teknisk utstyr.
Kommunelegen

27.04.2016
Vasskvalitet Gjerdsvika - kokepåbodet er oppheva
13:30
Sande kommune har mistanke om koliforme bakteriar på vassleidningsnettet i Gjerdsvika.
Ein har sett i gong med kloring og vi vil vidare ta ut nettprøver.
Kommunelegen er orientert og vi avventar ei melding om eit eventuelt påbod om koking.
Sande kommune kjem tilbake med meir informasjon etter kvart.

14:00
Kommunelegen har no gitt kokepåbod for vassabonnentar i Gjerdsvika

15:30
Teknisk eining melder at kokepåbodet ikkje lenger gjeld.

Torsdag 28.04. Kl 12.00
Vassprøver viser god kvalitet. Det er no ikkje mistanke om bakterier på vassnettet i Gjerdsvika.

Teknisk eining

27.04.2016
Vasslekkasje Breivika, Larsnes
Det er vasslekkasje i Brevika, slik at vatnet vert vekke på strekninga Breivika - Liset. Vi veit ikkje kor lenge det vil gå før lekkasjen er reparert. Teknisk avdeling har folk i arbeid på staden. Vi oppdaterer etter kvart.

Kl. 13.45:
Lekkasjen er lokalisert, slangar utlagt midlertidig for å kunne oppretthalde vassforsyninga. Ny ledning kjem på plass snart.26.04.2016
Formannskannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 26. april 2016.
Les meir...

25.04.2016
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Her finn du referat frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 20.04.16
Les meir...

25.04.2016
Protokoll frå eldrerådet 20.04.16
Her finn du protokoll frå møtet i eldrerådet 20.04.2016
Les meir...

25.04.2016
Ny helsefagarbeidar i Sande kommune
Ingvill Kristensen gjennomførte fagprøve forrige veke, og er no ferdig utdanna helsefagarbeidar. Gratulerer med bestått fagprøve.
Les meir...

25.04.2016
DIREKTEOVERFØRING av informasjonsmøte på landsbyhuset Breidablik onsdag 27.april kl 18.00
Kva meiner du om kommunesamanslåing?
Vil du at Sande skal gå i lag med dei andre kommunene på ytre søre Sunnmøre og danne ein ny kommune?
Eller vil du at Sande skal halde fram som eigen kommune?

Viser til tidlegare annonsering av informasjonsmøtet både her på heimesida og i informasjonshefte i postkassa.

Om du ikkje kan kome på møtet, har du høve til å følgje med på innlegg og debatt her på direkte overføring av møtet.

HER KAN DU FØLGJE MØTET PÅ DIREKTEN

25.04.2016
Elin Rekdal Skogstad tilsett som stabsjef i Sande kommune
Elin Rekdal Skogstad er frå i dag tilsett i stilling som stabssjef i Sande kommune. Stillinga omfattar leiing av servicekontoret, kommunekassa, IT og flyktningetenesta til kommunen. Stillinga er ein del av rådmannens leiargruppe og rapporterer direkte til rådmannen. Stillinga vil vere sentral i høve til vidare organisasjonsutvikling av Sande kommune. Vi gratulerer Elin med ny jobb og nye utfordringar i Sande kommune, og ønsker henne lukke til i arbeidet.
22.04.2016
Informasjonsmøte om adresseprosjektet (vegnamn) i Sande.
Møtestad: Sande rådhus, kommunestyresalen
Tid: tysdag 26.04. 17:30

Arr: Teknisk eining og adressenemnda

Les meir...

21.04.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 28. april. Møtet startar med felles orientering med Helse- og oppvekstutvalet kl 16.00. Møtet vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

21.04.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april. Møtet startar kl 16.00 med fellesdel saman med Næring-, teknisk- og miljøutvalet. Møtet vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Husk søknadsfrist for kulturskulen - 1.mai
Plantevernkurs for bønder
Resultat frå hjorteteljing 2016
Formannskapet
Stor øving på Larsnes i dag
Invitasjon til informasjonsmøte kommunereformen 27.april på Breidablik
Marin forsøpling - gjeld det meg?
Hjorteteljing 2016
Bålreglane er endra
Våren er her - ver med på ryddeaksjon og gjer det triveleg rundt deg!
Tilskot til truga artar
Valstyret
Protokoll frå eldrerådet 30.03.16
Påminning- søknadsfrist for kulturmidlar er 15.april
05.04.16 Ungdomsrådet - protokoll
Kommunestyret
Sande kommune etterlyser Widerøes Flyveselskap AS sine skråstilte flyfoto
Kommunereformen: Intensjonsavtalen godkjend av kommunestyret
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Eldrefest på Høgtun Kvamsøy 23.april
Helse- og oppvekst
Valstyret
Næring-, teknisk og miljøutval
Gursken vassverk - Holtane Vassverk - Informasjon pr 1.april 2016
Tilråding på rettslege ombod
Rådgjevande folkerøysting - Manntal
Formannskapet
Kommunestyret
Tilskot til bygdemobilisering, skulehagar og utviklingstiltak i landbruket
TEMAKAFE FOR DEG SOM ER BERØRT AV KREFT PÅ SØRE SUNNMØRE
Eldrefest 23.april
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.00-15.00
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen