Siste 10 fra Sande
Kommunestyret
Klovnen Knut på biblioteket fedag 30.09
INFLUENSAVAKSINERING I SANDE
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
Kurset «Kva er viktig for meg og familien?» i Ålesund den 17.januar 2017.
Dagleg leiar SSIKT
Kommunestyret
Sande kommune i Robek-registeret
Formannskapet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
28.09.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 27. september 2016.
Les meir...

27.09.2016
Klovnen Knut på biblioteket fedag 30.09
Klovnen Knut spelar førestillinga VirrrVarrr på Sande bibliotek.

Fredag 30. september 2016, kl. 16.00


23.09.2016
INFLUENSAVAKSINERING I SANDE
TORSDAG 6. OKTOBER kl 10 – 12.30 blir det influensavaksinering i Sande
Stad: Elveromstova, Larsnes
Influensavaksine kr 150
Pneumokokkvaksine kr 200 (Fornyast kvart 10. år)
Ta med kontantar
Helsestasjonen


Les meir...

23.09.2016
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
Sande Kommunestyre har i sak K-26/14 vedteke å innføre vegadresser i heile Sande kommune.
Adressesystemet skal inn i eit samordna nasjonalt system som byggjer på felles retningslinjer.
Namnenemnda har utarbeida eit forslag til namn på vegane som er sendt inn til Teknisk eining.

Teknisk eining legg med dette namna ut på høyring.Les meir...

22.09.2016
Kurset «Kva er viktig for meg og familien?» i Ålesund den 17.januar 2017.
Tema: Hjelpe- og støtteordningar for barn, unge og deira familier.

Kurset er eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Helse Møre og Romsdal v/ Klinikk for barn og unge og Lærings og meistringsenteret og brukerrepresentantar frå FFO og SAFO.

Påmeldingsfrist er 1.desember 2016.

Målgruppe: Foreldre/føresette til barn i skolealder, og ungdom over 16 år.Les meir...

20.09.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre, tysdag 27. september 2016. Møtet startar kl 14.00 og vert halde på Sandetun omsorgssenter, Kapellet.
Les meir...

15.09.2016
Sande kommune i Robek-registeret
Fylkesmannen i Møre og Romsdal melder i dag at Sande kommune blir meldt inn i Register om betinga kontroll og godkjenning( Robek).

Grunnlaget for innmelding er manglande inndekning av tidlegare års underskot i økonomiplanen.


Les meir...

15.09.2016
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 13. september 2016.
Les meir...

14.09.2016
Vegstenging på Sandsøya
Det blir vegstenging på grunn av kryssing med fiberkabel ved Vorren og ved Sandshamn på Sandsøya i Sande kommune.
Vegstenginga skjer om kvelden den 20. september.
Det blir også ei stenging den 15.september ved Sandshamn
Dette melder Statens vegvesen Region Midt.


09.09.2016
Hjortejakta 2016
Pr. 08.09.16 var det innmeldt 42 felte dyr. Dette er litt fleire enn på same tid i fjor.
Det er tildelt 146 fellingsløyve for hjortejakta 2016.

08.09.2016
Næring- teknisk og miljøutval
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016
Les meir...

08.09.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016.
Les meir...

06.09.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 13. september 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

05.09.2016
Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken
Sande kommunestyre har i møte den 21.6.2016,K-sak 57/16 vedteke å stadfeste detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken.
Les meir...

05.09.2016
Ny rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
1.august starta Camilla Storøy som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter.


Les meir...

02.09.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 7. september 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Næring-, teknisk- og mijøutval
Nye opningstider ved Sande rådhus og ved sentralbordet frå 1.september
Utskifting av vasskumme på Sætre - stenging av vatnet
Gangveg Vågen- Almestad
Formannskapet
Val av medlem til Ungdomsrådet i Sande kommune
Redusert kapasitet ved Gursken vassverk
Eldrerådet - møteprotokoll 22.08.16
Rådet for likestilling av funksjonshemma -22.08.16
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Eldrerådet
Formannskapet
29.august startar aktiviteten i Sande kulturskule
Skulestart i Sande 22.august
Vil du gi oss di historie ?
Skal du ta etablererprøva for serveringsverksemd eller Kunnskapsprøva i Akohollova ?
Kong Arthurspelet 13. og 14 august
Tilskotsmidlar til utsiktsrydding
Stengt legevaktsentral
Flyttesjau på Sandetun
Brannfaren tek ikkje ferie
Sande kommune asfalterer
Kommunestyre
Formannskapet
Sommartid og opningstider
Pressemelding: 7 kommunar på søre Sunnmøre har sluttført felles databaseprosjekt.
Jonsokbål
Formannskap
Kommunestyre
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Melding frå Sande Kommune – teknisk sektor.
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen