Aktuelt

 • 27.11.2020 På saklista
  I veke 49 skal kommunale råd og hovudutvala i Sande ha politiske møter.Ungdomsrådet møter mandag 30.11 kl 17.30Råd for personar med nedsett funksjonsevne møter tysdag 01.12 kl 09...
 • 24.11.2020 Budsjett 2021 - Høyring
  Sande formannskap sitt framlegg til budsjett for 2021, samt gebyrregulativ og økonomplan for 2022 - 2024 er utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med § 14-3
 • 23.11.2020 På saklista
  Formannskapet i Sande held møte på Sande Rådhus, tysdag 24.11. kl 13.45
 • 22.11.2020 Vasslekkasje på Kvamsøya
  Sande kommune har ei vasslekkasje på leidningsnettet på Kvamsøy i dag søndag 22.11.
 • 18.11.2020 Snorklipping ved gapahuken i Haugsbygda Gapahuken er offisielt opna
  Måndag 15.november fekk barnehageborna i Haugelia barnehage innvie den nye leikeplassen sin i skogen eit lite stykke frå barnehagen.
 • 17.11.2020 Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge -søknadsfrist 4.desember
  Bufdir har lyst ut midlar gjennom «Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge». Sande kommune har meldt seg på ordningaog vil gjerne ha med fleire aktørar.