Aktuelt

 • 08.12.2022 Nye hoppid - kurs med oppstart januar – mars
  Går du med ein ide om å starte opp ei bedrift? Eller er du startgropa? Det er ulike program ein kan nytte seg av - Hoppid er eitt!
 • 08.12.2022 Møteklubbe På sakslista
  Kommunestyret i Sande skal ha sitt siste møte for 2022 tysdag 13. desember. Møtet startar kl 11.30 og vert i kommunestyresalen på Rådhuset. Møtet er ope for publikum og presse.
 • 07.12.2022 Vintervedlikehald Vintervedlikehald - brøyteavtalar
  Sande kommune har avtale med private aktørar om vintervedlikehald på kommunale vegar. Om du vil ha brøyting på privat veg, kan du kontakt desse for å gjere avtalar.
 • 06.12.2022 Sande rådhus Tilsettingsarbeidet er i gong
  Arbeidet med tilsetting av ny kommunedirektør er i gong. 1. intervjurunde er gjennomført.
 • 06.12.2022 Flyktningar frå Ukraina - kva er status i Sande?
  Sande kommunestyre vedtok i vår at Sande kommune skulle ta imot 50 flyktningar frå Ukraina i samband med krigen som starta 24.februar. No er det desember og i løpet av denne månaden vil...
 • 06.12.2022 Vaktmeister Er du vår nye vaktmeister?
  Sande kommune treng ein positiv og samarbeidsvilleg person som kan utføre vaktmeisteroppgåver og hjelpe til med utlevering av hjelpemiddel til heimar som har behov for dette. Dersom det...