Aktuelt

 • 01.07.2020 Kommunal planstrategi Framlegg til Kommunal planstrategi 2020 - 2023
  Sande formannskap har i sak F-111/20 gjort vedtak om forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentlig i minst 30 dagar før kommunestyret gjer...
 • 30.06.2020 Anders Hammer Ny kommunedirektør i Sande
  Anders Norvald Hammer vart av Sande kommunestyre i dag tilsett som ny kommunedirektør. Han kjem frå stilling som leiar for NAV Hareid-Ulstein-Sande. Han vart presentert for kommunestyret...
 • 29.06.2020 Sommarope på Sande Bibliotek
  Mellom 6. juli – 23. juli har biblioteket sommartid med desse opningstidene: Mandag: 10.30 - 15.00 Tysdag: 10.30 - 15.00 Torsdag: 10.30 - 15.00
 • 26.06.2020 På sakliste
  Tysdag 30. juni skal både formannskapet og kommunestyret i Sande ha sine siste møte før ferien.
 • 25.06.2020 Ta tak Ønskjer du å TA TAK?
  Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit
 • 23.06.2020 Feriestengd Sande Helsestasjon
  Helsestasjonen i Sande er stengt i vekene 29, 30 og 31.