• Digital UKM i Sande 2021 - blir du med?

  Påmeldinga har vore open ei stund, men vi vil gjerne at du melder deg på no. Det blir ei spennande digital utgåve i år med digital sending 27. mars, der ein vil vise innslag frå...

Aktuelt

 • 03.03.2021 Tilskot landbruk SMIL og tilskot til tiltak i beiteområder
  Sande kommune sin strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder 2021-2024 vart vedteken i kommunestyret 02.03.2021. Dokumentet skal vere retningsgivande...
 • 02.03.2021 Slamtømming Slamtøming 2021
  Stoklands AS har denne veka starta med slamtøming. Først ute er Kvamsøya og Sandsøya der slamtøminga blir utført i veke 9 til 13.Alle bustadhus og dei fritidshusa som hadde tøming i 2017...
 • 26.02.2021 Gjerdsvika Ledig leilighet i Sande kommune
  Sande kommune har ledig utleigeleiligheit i Gjerdsvika på Johan Rises minne.
 • 25.02.2021 Reguleringsplan Larsnes sentrum Utviding av reguleringsplan for Larsnes sentrum
  Sande kommune jobbar med ein ny og oppdatert reguleringsplan for Larsnes sentrum og varsla i medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 oppstart av reguleringsarbeid i februar 2019...
 • 25.02.2021 Ny vaksinetype til Sande
  Astrazeneca-vaksiner er tilgjengeleg frå veke 9.
 • 25.02.2021 På saklista
  Sande kommunestyre har møte på Landsbyhuset Breidablik, tysdag 2. mars kl 13.45. Møtet er ope for publikum etter gjeldande nasjonale smittevernreglar.