Går du med ein ide om å starte opp ei bedrift? Eller er du startgropa?  Det er ulike program ein kan nytte seg av - Hoppid er eitt!

 

Klubbe laga av tre

Kommunestyret i Sande skal ha sitt siste møte for 2022 tysdag 13. desember. Møtet startar kl 11.30 og vert i kommunestyresalen på Rådhuset.

Møtet er ope for publikum og presse. 

 

 

Sande kommune har avtale med private aktørar om vintervedlikehald på kommunale vegar. Om du vil ha brøyting på privat veg, kan du kontakt desse for å gjere avtalar. 

Arbeidet med tilsetting av ny kommunedirektør er i gong. 1. intervjurunde er gjennomført. 

Sande kommunestyre vedtok i vår at Sande kommune skulle ta imot 50 flyktningar frå Ukraina i samband med krigen som starta 24.februar. No er det desember og i løpet av denne månaden vil det vere 43 personar/ flyktningar  frå Ukraina som er busette i vår kommune.

Mann og verktøy

Sande kommune treng ein positiv og samarbeidsvilleg person som kan utføre vaktmeisteroppgåver og hjelpe til med utlevering av hjelpemiddel til heimar som har behov for dette.

Dersom det høver kan den tilsette også inngå i den lokale brannstyrken.

Likar du å arbeide med menneske? Vi ser etter eg som er flink å samarbeide med andre og  som har ei positiv haldning og  god omsorgsevne. 

Larsnes oppvekstsenter har ledig vikarstilling både som lærar og assistentar/fagarbeidarar. 

Klubbe laga av tre

Formannskapet i Sande har møte i morgon, tysdag 6. desember kl 11.30.

Møtet vert på Sande Rådhus, og er ope for publikum og presse. 

Rasmus Johan Ekroll er nominert som Sande kommune sin kandidat til Frivilligprisen 2022 i Møre og Romsdal.

Rasmus har vore ein stor frivillig ressurs sidan 1967, og særleg som frivillig i Larsnes Idrottslag. Er mellom anna dirigent i mannskoret Solblikk og ein pådrivar for utvikling av nærmiljøanlegg og tursti på Larsnes.

I høve verdsdagen for psykisk helse, som eigentleg skal markerast i oktober, inviterte Sande helsestasjon ved skulehelsetenesta, saman med ungdomsarbeidar og Sande Frivilligsentral 7.-10. klasse i Sande kommune til ein ettermiddag med tema psykisk helse.

Søkjarlista til stilllinga som kommunedirektør i Sande kommune er klar. Av 7 søkjarar er berre 3 namn offentlege.  To av søkjarane er kvinner.

 

Kommunane no kan tilby oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp.

Vaksinering blir gjennomført på Breidablik, Larsnes 8.desember.


Meteorologisk institutt varslar om stor skogbrannfare på oransje nivå for ytre strøk av Møre og Romsdal.

 Les meir om varselet på varsom.no

Dette betyr at vi må vere svært forsiktig med åpen eld - vegetasjon kan svært lett ta fyr og då kan dette få store uheldige konsekvensar for heile samfunnet. 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein skiltplan den 11.02.2022, for skilting av forbikjøringsforbod gjennom Hallekrysset i Larsnes, Sande kommune, Fv. 61.

Laurdag 26. november vil altså ingen tryggleiksalarmar eller pasientsignal fungere i nedetida. Internett og trådlaust nettverk som del av kommunale tenester er og utilgjengeleg denne perioden. Alle fasttelefonilinjer vil og vere nede. Det er ei varsla oppgradering av systemet som er årsaka.