Onsdag 22. januar skal hovudutvala i Sande ha møte.

Helse- og oppvekstutvalet sitt møte startar kl 13.45 og skal halde til på Etestova på Sandetun omsorgssenter, medan Næring, teknisk og miljøutvalet startar sitt møte kl 16.00 i formannskapssalen på rådhuset. 

 Kva skjer med vatn når vi har det i frysaren?

Ordførar Lena Landsverk Sande og ordførar Olav Myklebust frå Sande ønska alle velkomen, spesielt dei frå Destinasjon Ålesund og Sunnmøre og 2469 reiselivsutvikling.

  

No kan de søkje om barnehageplass for barnehageåret 2020/ 2021.

Born som er fødd innan 30.11.2019 og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptak. 

Bussruter kan bli fjerna frå 17.august. Vil du kome med innspel? 

No har Sande kommuneunderteikna avtale om å vere med i  "Berekraftfylket Møre og Romsdal ".

Kva betyr det? 

Meddommarar eller lagrettemedlemmar er vanlege innbyggjarar som er med på å ta avgjersler i rettsaker. Meddommarar for perioda 2021 - 2024 skal velgast våren 2020, og frist for å melde si interesse er 1. mars.

 Minner om folkemøtet på torsdag  16.januar.

Kjenner du ei bedrift i vår kommune som har spela ei viktig rolle i regionen vår- når det gjeld sysselsetting, teknologi- kompetanseutvikling, innovasjon, internasjonalisering eller noko anna?

Kanskje fortener dei å få Fylkesprisen for Årets bedrift?

Sande kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggarane i eit definert område når spesielle ting skjer og ein ønsker å vere raskt ute med  informasjon. 

Varsling 24 varslar via SMS, e-post og talemeldingar til fast telefon.