Sentralbord og publikumsmottak på rådhuset blir stengt tysdag 13.april  på grunn av at dei tilsette har andre oppdrag denne dagen. 

 15.april er frist for å søkje om plass på SFO til hausten. 15.april er også fristen for å søkje på plass ved sommar-SFO.

 Nærings-, teknisk- og miljøutvalet i Sande kommune har i møte 24.03.21  i sak  24/21  vedtatt å legge framlegg til  forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova ut på høyring.

 Det kjem nye vaksiner kvar veke, heldigvis.

Mange nærkontakter er i karantene i Sande for tida. Kva gjeld då? - Karantene i 10 dagar frå det tidspunktet du hadde kontakt med ein smitta person, er svaret på dette. Er du i det minste tvil om du kan ha symptom, skal du bestille tid for ein test. 

 Kommuneoverlegen bed deg ta korona-test etter å ha vore på reise i påska.

 Dersom du treng testing - har vi tilbod til deg på langfredag 2.april.

 Vaksineringa går sakte  - men no har mange fått første stikket !

 Sande kulturskule tilbyr opplæring på instrument eller kunstfag og har mestringsglede og positiv sjølvutvikling som hovedmål. 

 Kan du løyse gåta?

 Både påskeliljene og næringslivet er i full bløming på Sandsøya og Voksa.

Sande kommune kan yte tilskot til lag, organisasjonar og andre som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Sande kommune. 

  Dei nye nasjonale råd og reglar påvirkar også vår kommune - sjølv om vi ikkje har nokon smittesituasjon no. 

 

 Spennande og utfordrande stillingar er ledige i oppvekst- og kultursektoren. 

Kanskje er det di interesse, ditt initiativ, din innsats og dine gode innspel som vil gjere forskjellen for opplæringa til barn og unge i Sande?

For å hindre at smitten skal spreie seg til område i landet med lite smitte, innfører regjeringa etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltaka trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjeld inntil videre. Ny vurdering blir gjort innan 12. april.

Desse anbefalingane  gjeld altså for alle kommuner i heile Norge  -  også Sande kommune.

Eit av dei viktige nye råda er at "1-meteren" blir til råd om 2 meter avstand.