Sande kommunestyre var 2. desember på bedriftsbesøk hos Finefish As på Sandsøya. Dei fekk ei grunding omvisning av leiar Gjermund Bringsvor både i den gamle delen av bedrifta og i den nye. Eit imponerande bygg der lokalitetar både for arbeid og velferd er teke i vare. Kommunestyret fekk også servert nydeleg god lunsj av lokale råvarer tilbredt av bedrifta sine eigen tilsette.

 Røykvarslardagen 1.desember markerer inngangen til høgsesong for brannar.

Torsdag 2. desember skal kommunestyret på synfaring til Finefish AS på Sandsøya, og frå kl 15.30 vert det ordinært kommunestyremøte på Rosenlund. 

Møtet er ope for publikum.

FøresettAppen vil skifte namn frå TietoEdu til Edlevo. Namnebytet vert utført onsdag 1. desember, og ny versjon av appen for føresette blir publisert i løpet av veke 50.

 Om du har fått dose 2 før den 11. juni kan du møte til vaksinering på Breidablik 2. desember 

 Hjerneslag er ein av våre mest alvorlege folkesjukdomar, og er ein av dei hyppigaste grunnane til død og funksjonshemming. Tidleg behandling vil auke sjansane for god behandling, men mange vil likevel måtte leve med følgetilstandar.

 Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein har gått saman om å utarbeide ein interkommunal kystsoneplan på kommuneplan-nivå. Planframlegget er no klart.

Sande formannskap sitt framlegg til budsjett for 2022, samt gebyrregulativ for 2022 og økonomiplan for perioda 2023 - 2025 er utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova § 14-3.

Sande formannskap har i sak 123/21 fatta vedtak om å sende framlegg til temaplan for trafikktryggleik ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

 Helse og oppvekst-utvalet fordelte kulturmidlar til lag og organisasjonar i kommunen på møtet 10. november. Av dei 200 000 som er avsett til dette føremålet gjekk kr 91 000 til fordeling mellom idrettslaga. 

Det vert møte i Sande Formannskap, tysdag 23. november 2021, kl 13.45 på Sande Rådhus.

Møtet er ope for presse og publikum, så langt sakene ikkje er unnateke offentlegheita. 


 

  Er du den rette eller kjenner du ein engasjert person som kan vere leiar for nyoppretta Frivillegsentral i Sande?

  Kevin Andre Søvre Myklebust fekk søndag ettermiddag utdelt kulturprisen for 2021 i Sande. 

Det var ein overraska vinnar som mottok prisen av ordførar Olav Myklebust på Sandemessa.

 Den kommunale vassforsyninga i Gjerdsvika vil fungere som normalt frå kl 22.00 no i kveld - 19.november.

Dersom ein får brunt vatn i springen så gjennomfør utspyling via utekrane  eller liknande.

Til informasjon har no Tussa fått utbetra feilen  i rørbruddet (overgang mellom rørgate og fjelltunnell).

 

 Nokre innbyggarar på Muren-sida i Gjerdsvika blir utan vatn fram til laurdagskvelden.