Helsedirektoratet har kome med følgjande melding til kommunane:

Når dei vanlege aktivitetane forsvinn, er det lett å bli passiv innandørs. Med bodskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å kome seg ein tur ut kvar dag.

 Ønsker du deg læreplass? Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling å ta eit fagbrev? Vi har ledige læreplassar frå hausten 2021. 

Sande Kommune fekk første veka i januar 12 vaksiner mot korona som vart sett på sjukeheimen. Det gjekk fint. I vekene 2,3 og 4  no i januar, får vi tilsaman sette ca 30 nye vaksiner. Dei går til omsorgssenteret og nokre helsepersonell.

 Det er tid for å søkje om barnehageplass til hausten 2021. 

 Det kan vere vanskeleg å følgje med på alle reglar og råd som kjem. 

 Sunnmøre Torsk AS vil etablere oppdrettsanlegg for torsk ved Skredestranda. 

Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid tek i bruk digital løysing for å sende inn bekymringsmeldingar.

I samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har KS laga ei nasjonal løysing der alle meldarar, både privatpersonar og offentleg tilsette, enkelt kan sende bekymringsmeldingar digitalt til barnevernet på ein sikker måte. Løysinga er ein del av Digibarnevern.

 Vaksinering mot koronasmitte kom i gong på Sandetun i dag.

Vil du vidareutvikle bedrifta di eller er du i oppstarten med ein spennande ide, kan Innovasjon Norge vere ein god samarbeidspart.

Med bakgrunn i dei nasjonale smittevernstiltaka som regjeringa innførte i går, vert Sandetun omsorgssenter stengt for besøkande frå 5.januar.

 Kriseleiinga i Sande har hatt møte i dag og mellom anna drøfta forholda rundt skuleskyssen. 

Regjeringa har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisande til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjennomførast så snart som mogeleg og seinast eitt døgn etter ankomst.

Mange som arbeider i regionen vår har reist tilbake for å feire jul saman med familiane sine i heimlandet, og når ein då kjem på retur etter nyttår er det viktig at alle veit korleis ein skal gjennomføre innreisekarantene etter forskrifta.

Covid-19-forskrifta vart nettopp endra, og på bakgrunn av blant anna unntak frå krav om opphald ved karantenehotell, kjem det derfor her ei presisering som kan vere nyttig både for bedrifter og bemanningsbyrå som er usikre på regelverket.

Målet er at vi også etter nyttår klarer å hindre at det oppstår ukontrollert importsmitte i regionen vi bur og arbeider i.