Det blir feiing i Sande kommune i veke 21.  Skredestranda får besøk først og så arbeider feiaren (brannførebyggaren) seg utover langs fjorden. Det er krinsane Haugsbygda, Larsnes, Sandsøy og Voksa som skal ha feiing. I Vågen vert det utført tilsyn.

Innbyggjarane i Sande er så heldig å få hjelp av høyrselhjelparane i lokallaget av HLF - Hørselhemmedes Landsforbund. 

 Det var stor fest i Haugelia barnehage før helga. Då vart nemleg den lokale Eurovision-festen arrangert - Grand Prix altså!

No kan vi endeleg feire 17.mai slik vi brukar. Bygdene i Sande markerer dagen med tradisjonelt progam-innhald på nasjonaldagen. Tog, leikar og fest er det vi likar på ein slik dag, Du finn oversikt på programma for 17.mai her. 

Norkart er leverandør av IT-system for kart- og eigedomsinformasjon. Selskapet har vore utsett for eit datainnbrot i ei av søketenestene til selskapet. 


 - Dette blir stas. Vi gled vi oss alle til besøket og er godt i gong med å planlegge for ein flott dag i vår kommune, seier ordførar seier Olav Myklebust.


 Pleie og omsorg har behov for fleire ferievikarar i veke 26-33.

 Fredag 06. mai held laboratoriet ved Sande legesenter heilt stengt.

 Ved ei høgtideleg opning med snorklipping, vart endeleg Herøy og Sande sin nye politistasjon offisielt opna i Fosnavåg måndag.

Sande kommune treng framleis vikar som helsesekretær i tida framover.

Er du interessert  -  ta kontakt med Bård Dalen på tlf 48246331.

Sande kommune sender no saka ut på høyring til eit utval av offentlige mynder.
Høyringsfrist er sett til 6 veker.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2023.

 Sande frivillegsentral vart starta på nytt i mars 2022.
Sande Frivillegsentral sin visjon er :

" Saman for å skape eit godt og inkluderande lokalsamfunn med god folkehelse og trivsel for alle."

No kan du få oversikt på dei faktura du får frå Sande kommune. Dette er eit nytt digitalt tilbod frå Sande kommune til deg som innbyggar.

 I perioden 1. april til 20. august er det bandtvang for alle hundar.