Mykje godt lesestoff her!

 

Elveromsstova finn du rett ovanfor Sandetun omsorgssenter.

    Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom.

 

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område.

  

Haugelia barnehage skal i haust vere med på Forut barneaksjon. Det er eit pedagogisk verkty for barnehagar og barneskular som formidlar ei realistisk historie om korleis det er å vokse opp i eit anna land, kultur og under andre føresetnadar enn barn i Noreg.

 Det nye kommunestyret møter for første gong 15.oktober. 

 

 Ta ein tur på biblioteket  denne dagen kl 18-20 

 

 

Det kan bli tomt i kranen i Gjerdsvika i løpet av natta.

 

 Krisesenter for Sunnmøre ønsker å invitere til gratis fagdag om vold i nær relasjon.