Frå og med måndag 20. september kan du som har alvorleg nedsett immunforsvar, få dose 3 av koronavaksinen. Dette gjeld personar med visse diagnoser (gruppe 1), og personar med immundempande behandling av annan årsak (gruppe 2).  Behandlande lege vurderer kven som skal ha dose 3 med vaksine mot Covid-19.

Regjeringa har stilt til disposisjon 850 millioner kroner til ei tilskotsordning for reiselivs- event- og serveringsnæringane slik at dei kan gjennomføre prosjekt som kan bidra til nødvendig omstilling og tilpassing.

Innbyggjarane i Sande er så heldig å få hjelp av høyrselhjelparane i lokallaget av HLF - Hørselhemmedes Landsforbund. 

I morgon torsdag 16.09.21 vert det ei ny vassavstenging i Hallebygda ca kl 08.30. Vidare vert vegen stengt ved stadion på grunn av gravearbeid - omkøyring via Hallelia byggefelt. Køyr forsiktig! 

Vi legg til grunn at arbeidet skal vere ferdig kl 15.00.

 Larsnes oppvekstssenter har rydda stranda i dag!

 Dei seint innkomne røystene er i dag opptalde og valresultatet er godkjent av valstyret i Sande.

Mange barn og ungdom mellom 12-15 år har allereie fått vaksine mot Covid 19. 

Med over 80 prosent deltaking fekk Framstegspartiet flest røyster i Sande kommune i den førebelse opptellinga no i kveld.  Her finn du dei førebelse resultata som er klare no.

 

 Hjortejakta er godt i gang. Det er første veka felt 56 dyr, om lag på same nivå som fjoråret. Det er i år tildelt fellingsløyver for totalt 180 dyr fordelt på valda.

 Har sandssokningen brukt røysteretten? Viss ikkje oppmodar vi alle om å bruke den i dag i eit  av røystelokala i Sande! Vi er heldige som bur i eit demokratisk og fritt land og kan vere med å påvirke! 

 I morgon tysdag 14.09.21 må vi stenge av vatnet i Hallebygda/ Hallelia frå kl 0830 til seinast kl 1500 pga arbeid på vassledninga i området.

På valdagen må du stemme i Sande.

 Mange har røysta og vi har ope i morgon fredag også - frå 9.30 - 15.00.

Strandryddeveka er ein nasjonal dugnad som får folk frå heile landet til å gjere ein ekstra ryddeinnsats, til glede for nærmiljøet, deg sjølv og ikkje minst naturen. For å verne om fuglane i hekketida, er veka flytta frå mai til september. Blir du med? 


 

 Vi er veldig glade for at vår nye økonomileiar Elisabet Aklestad no er på plass hos oss i Sande.