13. og 14. august blir det endeleg nye framsyningar av Kong Arthurspelet. Kva nytt er det som dukkar opp i spelet i år skal tru?


 Over 16 år og interessert i å vere med å skape eit godt fritidstilbod i Sande? Du rekk akkurat å sende inn søknad til stilling som klubbpersonale/ ungdomsarbeidar i eit nyoppretta tilbod.

Søknadsfristen er 10.august!

Det blir stas å få Kong Harald og Dronning Sonja på besøk. På ettermiddagen  - når dei kjem i land frå kongeskipet -  blir det folkefest på rådhusplassen.

Det skal veljast nye medlemmer til Ungdomsrådet og er du under 19 år kan du melde deg som kandidat til valget. 

Sande  kommune deltek i eit nettverksarbeid i Møre og Romsdal rundt barn og unge sine helsetenester i forhold til psykiske plager.

 Alle husstandar fekk før helga utdelt det nye turkartet for Sande kommune. 

Har du vore i landsbyen Larsnes? Larsnes har rundt 880 innbyggarar og er ein av dei få stadane i Norge med landsby-status. Kulturliv og skipsindustri har stor plass i landsbyen.

No er haustens Naturlos-brosjyre klar. Her finn ein oversikt over gratis turar som ein kan delta på saman med andre og ein Naturlos  - turguide.

I vekene som kjem vil du sjå kantslåttemaskinen i sving rundt om i kommunen. 

Sande kommune har oppretta ein kulturkalender på facebook. Er du med i eit lag eller ein organisasjon i Sande som arrangerer ulike ting som andre kan ha interesse av?

 FHI kom 1.juli med anbefaling om ny oppfriskingsdose med koronavaksine for dei over 75 år.

 Sande kommune ønsker å ha rett informasjon for dei lokale laga og organisasjonane i kommunen.

Etter at Sande kommune i vår gjekk inn som medlem av privatarkivordninga ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har Bjørn Halle vore innom å avlevert korrespondansearkivet for handelsstaden Rønneberg. 

 Ein viktig og spennande jobb som leiar og utviklar av IKT-samarbeidet på søre Sunnmøre er ledig.

 Det er ikkje lenger nødvendig å teste seg.