Valstyret i Sande har fått inn 4 listeforslag til kommunestyrevalet 2023 som skal gjennomførast 11.september.  Her er det Senterpartiet i Sande som kjem med si liste.

Vi treng deg som har interesse, initiativ, har gode innspel og kan gjere ein innsats for barn i barnehagen! 

Sande kommunestyre har i  sak 22/23 i møte 21.03.2023 godkjent detaljreguleringsplan Larsnes sentrum.

Vedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12.

Sande kommunestyre har i sak 21/23 i  møte 21.03.2023 vedteke detaljereguleringsplan for Hallekrysset – Honndalskrysset.

Vedtaket vert med  dette kunngjort i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12.

Fristen for å levere listeforslag til kommunestyrevalet er 31.03.23 kl 12.00.

I samsvar med  vallova vert listeforslaga lagt ut for offentleg ettersyn etterkvart som dei kjem inn. Alle kandidatar får etter denne datoen brev frå Sande kommune med varsel om at dei står på liste, og frist for å gi tilbakemelding.

Når valstyret har godkjent listene, vil dei endelege listene bli lagt ut i eigen artikkel.

 

11. september 2023 er det kommunestyreval. Allereie no bør parti og og andre som ønsker å stille liste til valet, førebu seg.

Stikk UT! lanserer no sitt eige stifond som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiane i fylket. Stifondet er ein del av Stikk UT! sitt bidrag til eit meir bærekraftig friluftsliv i regionen vår.

Frå i morgen onsdag 22.03.23 vil det føregå peling av stålrør ved nyekaia i Gjerdsvika. Dette arbeidet vil vare til påske. Ein del støy vil måtte påreknast. 

Dette til informasjon til bygdefolket, opplyser Kjell Hauge ved teknisk sektor i Sande kommune.

 

Det er venta torsdag og fredag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Sunnmøre).

Sjå www.varsom.no/snoskred/varsling for meir informasjon og oppdatering.

 

Helselaga i kommunen stiller gjerne opp for elevane i Sande. Det gjer dei også på Kvamsøya.

Den nye samfunns- og ambulansebåten som er under bygging hos Maritime Partner i Ålesund vil dessverre bli noko forsinka til oppstarten 01. april.

Alle frå Sande som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket 1. mars, har fått plass frå neste barnehageår.  

Dei fleste har fått plass ved den barnehagen dei har sett som 1.prioritet.

Den 11. september skal det vere kommunestyre- og fylkestingsval i Norge.

I Sande kommune treng vi hjelp til gjennomføringa av valet.

No kan du søke på ei av dei ledige stillingane i barnehagen på Sandsøya eller Kvamsøya! 

Sande kommune bed om innspel på forslag til ruteendringar  i ferje/ båtsambandet som går til Åram, Voksa og Kvamsøy. Det er 3 ulike forhold vi legg ut på høyring.