Skal heile Hallebygda få kommunalvassforsyning? Passar opningstidene i barnehage og  SFO brukarane?  

 Regjeringa har oppheva dei forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivåa som vart innført før jul.

 Alle råda har hatt møte denne veka og desse har hatt opp saker rundt trafikkforhold i kommunen.

 Ønskjer du å bli sterkare og stødigare? Kan du gå utan ganghjelpemiddel inne?

Då er dette tilbudet for deg!

 Dersom du har luftvegssymptom eller er nærkontakt til ein smitta skal du teste deg.

Frå 18. januar kan du ved BEHOV få ein gratis hurtigtest ved  nokre av daglegvare-butikkane i Sande. 

 Frå søndag ettermiddag er det venta kraftige vindkast i Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Du bør bruke dagslyset til å sjekke om alt er i orden på din eigedom.

Komande veke er møteveke for dei kommunale råda og hovudutvala i Sande.

 Nokre har allereie fått 4.dose. 

 Oddvar Marøy har teke til i stilling som samhandlingskoordinator i helsefelleskapet i Møre og Romsdal.

 Det er venta veldig mykje regn dei to neste dagane -  onsdag 12. januar og torsdag 13. januar. Enkelte stader kan det kome opp mot 200 millimeter. Snøsmelting vil føre til ytterlegare vatn i bekkar og elvar.

Alle som vil ha vaksine kan møte for dose 1, 2 eller 3. 

 Har du ein forretningside, kan du kome vidare ved å vere med på eit gratis nettbasert opplegg.

 Ved vaksineringa denne veka var det 11 nye personar som valde å få vaksine mot Covid -19. Det er fint!

Mange skal ha 3.dose og frammøte kan bli betre.

 Sande kommune har fått nytt "påfyll av midlar" til  formidling av startlån og har no omlag 6 mill kroner disponibelt for tildeling til dei som kjem inn under ordninga.  

 Det vart totalt fødde 31 barn i Sande i 2021, og vi har fått eitt tilflytta barn fødd i 2021. Totalt har vi 32 nye sandssokningar  i dette kullet!