Pasienter og dei fleste tilsette knytt til omsorgssenteret er no vaksinert - og vi innfører difor nye besøksrutiner.

 No er innbyggerundersøkinga i boks. Den siste svara i går kveld rett før midnatt!

 Er du den rette for oss? Vi treng din fagkompetanse som sjukepleiar.

  Litt kortare opningstid på biblioteket i sommar.

 Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder dei er på fartøyet og ikkje kan motta vaksine. Frå 1.juli kan dei gjere avtale om vaksinering ved legesenteret. 

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

 Vi får 106 dosar med vaksine denne veka. 

Neste veke skal politikarane ha sine siste møter før ferien.

Formannskapsmøte, tysdag 22.06.21 kl 13.00
Kommunestyremøte, tysdag 22.06.21 kl 14.00

Begge møte skal vere på Adolfbuda i Gjerdsvika. Møta er opne for publikum etter nasjonale smittevernreglar. 

 I dag opplever vi problem med telefonen til sentralbordet. Ring difor mobilnummer 95451638 så vil du få svar!

Har du tid til overs og ynskjer å gjere noko  meiningsfullt for andre?

Sande kommune har behov for personar som kan vere støttekontakter. Vi treng støttekontakter i ulike aldersgrupper  - og det er ulike aldersgrupper som treng hjelpa di ! Opplæring vil bli gitt.

 Ingen legar i Sande tilbyr Janssen-vaksinen til sine pasientar.

Sande kommune har fått tilsegn om midlar for å arrangere aktivitetar for born og unge i sommarferien. For dei fleste av oss vert det lite reising i sommarferien også i år, og då kan det vere greitt å ha meiningsfull aktivitet å styre med.

 8 av 11 tilsette med lang fartstid som har avslutta tenesta i Sande kommune, fekk før helga utdelt merksemder og godord frå ordførar.

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggjarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta.

 Planane for vaksinering i veke 25 er klar. 126 dosar kjem til Sande denne veka.