valglogo_gull_nynorsk (2)

Alle parti og gruppe som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i den kommuna dei ønskjer å stille til val i.

Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa er den første lista som har kome inn til Sande kommune.

Sande kulturskule på ferjekonsert 2016

Skal du søkje plass i kulturskulen ? 

Trond Aglen - pressebilde 2

Trond Arne Aglen er på plass som ny rådmann i dag. 

Lønn -penger

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

Barnehage 1

No er barnehageopptaket ferdig og foreldre må gi melding om ein takkar ja til plassen ein har fått tildelt. 

 

Haugelia november 2018

 

Er du den rette for ei av dei ulyste stillingane i barnehage og skule i Sande ? 

Eller vil du bli med i teamet i PPT Sande og Vanylven ?

 

Stoklands as

Stoklands AS startar opp runda med slamtømming i Sande neste måndag 11.mars.

Sande legesenter

 

Frå 18. mars blir det litt endringar på Sande legesenter. Torstein Vattøy går ut i eit års permisjon for å ta sjukehusåret sitt.

Frå Muresida mot Skorpa Trimgruppa Gjerdsvika idrettslag

Idrettslaga jobbar veldig aktivt med å legge tilrette for at du skal kome deg ut i naturen og få fine opplevingar. Merking av turstiar er eit arbeid som har gått føre seg lenge. No er også sikteplater på "toppane" sett på dagsorden. 

Larsnes sentrum

Larsnes sentrum skal områderegulerast. Den nye planen skal legge til rette for framtidig utvikling, og DU kan vere med å gi dine innspel til denne utviklingsprosessen.