Interkommunal arbeidsgruppa i ansvarleg vertskap arrangerer kurs 18. februar 2019 i Ulsteinvik, på Quality Hotel Ulstein, tidspunkt 16.00 - 21.30.

 

Alle som har fått tildelt skjenkeløyve, samt til dei som søkjer ambulerande skjenkeløyve eller løyve for einskildarrangement (konsertar, festival og liknande) er inviterte til å delta. 

 

Minner om at det i vår kommune er sett som vilkår at skjenkestadane skal delta på første moglege kurs i ansvarleg vertskap.

 

Påmelding til hanne.morseth@vanylven.kommune.no

kaffikopp

Kjem du ein tur? 

Barnehage 1

No kan de søkje om barnehageplass for barnehageåret 2019/2020.

Born som er fødd innan 30.11.2018 og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptak. 

Google Map

Har du registrert bedrifta di i Google Maps ? 

NAV 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV Sande har no vorte til NAV Hareid- Ulstein- Sande.Det vart gjort vedtak om samarbeidsavtale i  kommunestyret før nyttår. 

Dette fører til litt endringar.

Elv

Fleire stader i kommunen er det no problem med overflatevatn som kan  gjere skade på eigedomar og hus. 

Framside kulturminneplan - Sandanger_3

Sande kommune sender i desse dagar ut kulturminneplanen for Sande kommune.

Du vil finne den i postkassa di ein av dagane før jul.

Juletre

                                                                                      

                                                                                                                          

Skitnevikja i vinterlys EMR

Rådhuset er ope i romjula 27. og 28. desember mellom kl 9.30- kl 14.00.
NAV Sande er ope frå kl 10.00 -12.00 den  28.desember
Julafta og Nyttårsafta er rådhuset, NAV Sande og legesenteret stengt.

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919

Ambu

Ambu går slike ruter for pendlarruta: