Ambu

Ambu går slike ruter for pendlarruta:

Vasskrane

Det er kanskje slik at nokre abonnentar har lite vatn i kranen. 

vassleidning

Det har oppstått ein uheldig situasjon på vassverket på Holtane, og abonnentane i Gursken kan oppleve å få misfarga vatn i springen. 

Trond Aglen

Trond Arne Aglen vart i dag tilsett som rådmann i Sande kommune. 

politisk klubbe

Siste kommunestyremøte i 2018  er 11.12.18 kl 13.45 på Sande rådhus.

Haugelia november 2018

Glede og godord var det som kom fram under opninga av den "nye"  Haugelia barnehage torsdag 29.november. 

No er endeleg den nye avdelinga komen på plass og her er det fullt hus og god stemning. 

Kystsoneplan 1

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din?
Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen?
Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?
Kom med innspel i vårt verkty for medverknad og innbyggardialog; CityPlanner. Her kan du teikne inn dine ynskje og kome med merknadar.

Frist for innspel er sett til 1. februar 2019.

Lønn -penger

Framlegget til budsjett for 2019 har no vore gjennom dei ulike råd og utval og er handsama i formannskapet. 

Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 skal handsamast i kommunestyret 11.desember .

 

off opning Haugelia

 

 

 

Den "nye" Haugelia barnehage er no ferdigstilt. Glade barn og tilsette kan no ta i bruk lokale med 36 plassar.

Både ute og inne har barnehagen fått nye moderne lokale og utstyr som stettar dagens krav til innhald og til sikkerheit. 

Den 29.november kl 15.00 blir det offisiell opning og feiring med ope hus for alle som vil kome !