Rådhuset er ope i romjula 27. og 28. desember. Opningstida på rådhuset er mellom kl 9.30- kl 14.00.

Julafta og Nyttårsafta er rådhuset og legesenteret stengt.

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919

  Å skifte batteri i røykvarslarane er det viktigaste du kan gjere no føre jul! 

 

 

Frå veke 50 vil publikumsmottak på Larsnes vere ope måndagar kl 10 – 12.

  

 

17.desember kl 18.00 -20.00 inviterer vi frivillege lag og organisasjonar til kurs i bruk av Tilskuddsportalen.

Kurset blir halde på Sande rådhus.

 Budsjettet for 2020 med Økonomiplan for 2020-2023 er med dette lagt ut til høyring.

 

 

  

  

 

 Kulturprisen for Sande i 2019 gjekk  til Larsnes helselag som over lang, lang tid har vore til glede for store og små, og har arbeidd for god helse og trivsel i nærmiljøet, og vart overrekt på Sandemessa på Larsnes søndag 24.november. 

Ordførar Olav Myklebust stod for overrekkinga. 

 

Fredag 6. desember kl 18:00 inviterer Sande kulturskule til adventskonsert i Larsnes kyrkje.

 

 

Sande formannskap har i møte den 20.10.2019, F-sak 78/19, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mek. Verkstad AS.

 Ope møte om helse og omsorgstenester på Sandetun - Øya -  18.november, kl 16.00 

 

 

Lavt nivå på høgdebassenget i Gursken.