Møyfrid 2018

Ein glad og overraska prisvinnar - Møyfrid Tveten -  tok i mot Kulturprisen 2018 i Sande i Gursken kyrkje søndag kveld. 

Ho hadde då akkurat hatt ein knakande godt kåseri på dugnadskonserten arrangert av Gursken kyrkjering, om korleis det var å vere barn i kyrkja på 40-talet. 

Sparebanken Møre v/ Kjell Ove Vasstrand delte ut prisen.

 

Sandetun omsorgssenter

Det vart ei interessant treff på Øya for dei som kom på orienteringsmøtet som helse- og omsorgssektoren arrangerte måndag 12.november.

Gota hyttefelt

Sande Kommunestyre har i møte den 01.10.2018,K-sak 40/18, vedteke å stadfeste detaljreguleringsplan for Gota Hyttefelt i Gjerdsvika i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova.

Klagefrist: 23.november 

Pengar

18. og 19. desember er det informasjonsdagar som fokuserer på lønnsområdet - 

a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Påmeldingsfrist: 26. november.

Larnes Mekaniske as -  reguleringsplan

Sande formannskap har i møte den 2.10.2018, F-sak 89/18, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verksted AS.

Merknadsfrist : 21.12.18

No er det på overtid å registrere vassforsyningssystemet ditt  hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Har du danseskoa klar? 

4 kvinner og 5 menn har søkt på stillinga som rådmann i Sande . 

Søkjarlista er no offentleg.

Sande kommunestyre vedtok på møtet 30.10.18 nokre endringar i skulestrukturen.

 

vaksinasjon

Elveromsstova finn du rett ovanfor Sandetun omsorgssenter.