Det er på laurdag det skjer! 

 Sande er med i pilot for å vidareutvikle verktøy for lokal samfunnsutvikling. 

 Har du fått med deg dei planlagde endringane i opningstidene?

 

 

Tysdag 25. februar skal Sande formannskap ha møte på Sande Rådhus. Møtet startar kl 13.45 og er ope for publikum.

 Dersom du vil ha sommarjobb, kan Sande kommune ha bruk for deg.

 Nokre husstandar på Sandsøya opplever rotteplager om dagen- jamfør oppslag i  Vestlandsnytt. Teknisk eining har gjort litt kartleggingarbeid og oppfattar ikkje at det er eit generelt problem for heile øya. 

 Sande kommune vil ha eit demensvenleg samfunn og inviterer til informasjonsmøte  2. mars, kl. 14:00 på kommunestyresalen, på rådhuset.  

 

Tysdag 25.februar kl 18.00-19.30 på Øya - Sandetun Omsorgssenter

 Larsnes Mek. Verksted as varsler mindre endring i reguleringsplan.

Ønsker du deg læreplass? 🙋‍♂️ Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling å ta eit fagbrev?