Lærlingordninga er ei god ordning for kommunane- unge arbeidstakarar  får opplæring og erfaring i arbeidskvardagen i dei kommunale tenestene.

Kommunene får "nytt blod" inn i organisasjonen, og på denne måten kan ein også få innspel til å  fornye og forbetre arbeidet. 

 

 

Norskopplæringa ved Gursken skule har no eit tilbod på 17 timar pr veke.

Oppstart er måndag 19.august kl 9.30

 

 Innbyggjarane i Sande er så heldig å få hjelp av hørselhjelparane i lokallaget av HLF- Hørselhemmedes Landsforbund. 

 Sande kommune v/ teknisk gjennomfører no pæling i Larsnesvika.

19.august startar skulane i Sande.

Oddhild er kome godt i gong på Larsnes skule.  

 Marianne Solbjørg Ose er den nye einingsleiar/rektoren på Gursken oppvekstsenter.

 

 

 Lurer du på korleis du skal kome seg på Kong Arthur -spel i helga? 

Det er lagt opp til ulike måtar å kome seg til Sandsøya på.

 

 

 

 

9. september er den ordinære valdagen i Norge.  Dersom det ikkje passar å gi di stemme denne dagen, kan du førehandsrøyste!