Ulstein og Sande har i 2019 og 2020 fått plass i utviklingsprogrammet til Norsk kulturskuleråd. 

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

 

 

Sande kommune er  på 3.plass  i Forbrukerrådet sin test på informasjon til innbyggjarane.

 

 

 

I området Klovningen - Kragset  i Vanylven kommune vert det vasslaust tysdag føremiddag. 

Er du ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg person som  kan vere ein samlande leiar for ei personalgruppe, er det kanskje deg vi er på jakt etter! 

 

Sande kommunestyre har vedteke å redusere budsjettet for 2019. Eit av sparetiltaka er å ikkje tildele kulturmidlar til lag og organisasjonar i år. 

 

På biletet ser vi leiarteamet Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad på rektorkontoret.

Har DU ledig husvære ?