Har du hugsa å sende inn søknad om spelemidlar ? 

 

 

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon i 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller for mykje innbetalt vederlag.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du næringsdrivande og treng litt "påfyll"?

Kanskje er eit av treffa som åkp arrangerer noko for deg? 

   

Tysdag 15.oktober arrangerte oppvekstetaten i Sande kommune fagdag for tilsette i barnehagen og fag-ettermiddag for tilsette i skulen. Tema for alle handla om omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep.

 

Sandssokningen har igjen vist fantastisk givarglede og innsamlinga ga eit veldig godt resultat! 

  

Olav Myklebust - Senterpartiet er vald til ny ordførar dei neste 4 åra. 

 

 Mykje godt lesestoff her!

    Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom.

 

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område.

  

Haugelia barnehage skal i haust vere med på Forut barneaksjon. Det er eit pedagogisk verkty for barnehagar og barneskular som formidlar ei realistisk historie om korleis det er å vokse opp i eit anna land, kultur og under andre føresetnadar enn barn i Noreg.

 Det nye kommunestyret møter for første gong 15.oktober. 

 

 Ta ein tur på biblioteket  denne dagen kl 18-20 

 

 

Det kan bli tomt i kranen i Gjerdsvika i løpet av natta.