Vil du vere med å gjere ein innsats for nærmiljøet vårt?

Tek du utfordringa og blir med på årets ryddeaksjon? 

Med bakgrunn i hending 22.juli 2011 er dette eit landsmfattande opplegg der ein øver på alvorlege hendingar.

Samhandling mellom etatane er det som er fokus i denne øvinga.

I dag tidleg, tysdag 30.april, kl 08.15, har vi fått melding om at det er vasslaust i Gursken.

Måndag 29.april kl 18.00 blir det øving i å takle valdshandlingar i Sande. Øvinga går føre seg på Gursken oppvekstsenter. 

Sande brannvern og andre etatar er med i øvinga.

Likar du å teikne og måle? Sande kulturskule tilbyr kurs for 3. til 7. klassingar i Sande kommune.

Her finn du litt informasjon om opningstidene no i påskehøgtida.

For Sande kommune skal all bråtebrenning meldast først til teknisk vakt på telefon 70029176 også mellom 15.september og 15.april.

Ansvarleg kontaktperson må opplysast.

Konsulentstilling på teknisk sektor er ledig for deg som har interesse for vatn og avløp.

Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.

Sande kommune treng helse- og omsorgsarbeidarar. Er du den vi er på jakt etter?  Sjukepleiarstilling er også ledig.