For Sande kommune skal all bråtebrenning meldast først til teknisk vakt på telefon 70029176 også mellom 15.september og 15.april.

Ansvarleg kontaktperson må opplysast.

Konsulentstilling på teknisk sektor er ledig for deg som har interesse for vatn og avløp.

Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.

Sande kommune treng helse- og omsorgsarbeidarar. Er du den vi er på jakt etter?  Sjukepleiarstilling er også ledig.

Kommunene på Søre Sunnmøre har no fått eigen nettportal som fortel om tenestene du får på helsestasjonane.

Måndag 18. mars hadde Sande kulturskule konsert på Gursken oppvekstsenter. Kulturskulen skal ha fleire slike konsertar rundt om på skulane.

Den årlege eldrefesten blir arrangert ilag med husmorlaget på Sandsøya - 27.april kl 13.15 . Kryss av i kalenderen og set av dagen til tur på Sandsøya. 

 

Bu og habiliteringstenesta  i Sande kommune treng kanskje deg og din kompetanse. 

14. mars hadde Sande og Ulstein kulturskular sitt andre møte i utviklingsprogrammet i regi av Norsk kulturskuleråd.

Denne gongen var skulane samla på rådhuset i Sande. Til stades på møtet var lærarar, rektorar og skuleeigar.

 

Alle parti og gruppe som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i den kommuna dei ønskjer å stille til val i.