Trond Arne Aglen er på plass som ny rådmann i dag. 

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

No er barnehageopptaket ferdig og foreldre må gi melding om ein takkar ja til plassen ein har fått tildelt. 

 

 

Er du den rette for ei av dei ulyste stillingane i barnehage og skule i Sande ? 

Eller vil du bli med i teamet i PPT Sande og Vanylven ?

 

Stoklands AS startar opp runda med slamtømming i Sande neste måndag 11.mars.

 

Frå 18. mars blir det litt endringar på Sande legesenter. Torstein Vattøy går ut i eit års permisjon for å ta sjukehusåret sitt.

Idrettslaga jobbar veldig aktivt med å legge tilrette for at du skal kome deg ut i naturen og få fine opplevingar. Merking av turstiar er eit arbeid som har gått føre seg lenge. No er også sikteplater på "toppane" sett på dagsorden. 

Larsnes sentrum skal områderegulerast. Den nye planen skal legge til rette for framtidig utvikling, og DU kan vere med å gi dine innspel til denne utviklingsprosessen.

 

Ny ungdata-undersøking blant ungdommar på Søre Sunnmøre er snart i gang. Fram til 22.mars blir dette gjennomført på nesten alle ungdomsskular i regionen. Sande og Vanylven skal også ha ungdata junior -undersøking.

Frå venstre: Ingvill Bøstrand, Kirsti Hauge, Karin Hauge, Bodil Søvre, Paula Osdal, Jorunn Rusten, Randi Støylen, Knut Nystøyl, Tove C Kvamme, Rigmor Ristesund, Reidun Moltumyr Kvamme, Anne Haukeland, Hildegunn Hauge, Linda Torsvik og Dag Vaagen.

 

Helse- og oppvekst-utvalet vedtok 20.02.19 nye vedtekter for barnehagane  i Sande. Vedtektene gjeld for frå same dato og er grunnlaget for hovedopptaket i vår. Søknadsfristen er 1.mars. 

Er du klar for ei lita "skravlestund" på biblioteket?

Dei som representerer frå venstre: Fredrik Flåskjer, Sebastian Kvalen, Vilde Indregård og Ida-Kristine Halle.

Ulstein og Sande har i 2019 og 2020 fått plass i utviklingsprogrammet til Norsk kulturskuleråd. 

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

 

 

Sande kommune er  på 3.plass  i Forbrukerrådet sin test på informasjon til innbyggjarane.