Norskopplæringa ved Gursken skule har no eit tilbod på 17 timar pr veke.

Oppstart er måndag 19.august kl 9.30

 

 Sande kommune v/ teknisk gjennomfører no pæling i Larsnesvika.

19.august startar skulane i Sande.

Oddhild er kome godt i gong på Larsnes skule.  

 Marianne Solbjørg Ose er den nye einingsleiar/rektoren på Gursken oppvekstsenter.

 

 

 Lurer du på korleis du skal kome seg på Kong Arthur -spel i helga? 

Det er lagt opp til ulike måtar å kome seg til Sandsøya på.

 

 

 

 

9. september er den ordinære valdagen i Norge.  Dersom det ikkje passar å gi di stemme denne dagen, kan du førehandsrøyste!

 Det er framleis sommaropningstider på biblioteket.

 

 

 Sommartid er tid for måling og vedlikehald. 

 

Ein fin hønsehage har kome på plass ved Sandetun. Dette er ein del av oppbygginga av sansehagen ved Sandetun omsorgssenter

 No skal vi vere kvitt problemet med overvatn på gravplassen, seier teknisk  sjef Kjell Martin Vikene.

 Vil du ha vind i luggen kan du overnatte her på Sandsøya.

Kong Arthur-spelet 2019 på Sandsøya, kongsvollen 10.og 11.august 

No er vi igong, seier Oddbjørn Hagen, regisør for Kong Arthur-spelet 

Frå laurdag startar øvingane for fullt.

 

Vatningsforbodet på Kvamsøya er oppheva.

Snart er kulturskulen i gong igjen. 

Kulturskulen startar skuleåret i veke 35 og deltakarane får melding om når dei skal møte.

Kulturskulen i Sande er ein viktig leverandør av nye kulturberarar i Sande- samfunnet!