Kommunal bustad

Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad . Dei som etter lova har rett til kommunal bustad, vert prioriterte. 

Dei 30 kommunale husværa er lokaliserte slik: 
1 i Gursken
18 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy 
6  i Gjerdsvika 


Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år. 
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg. 

Om du har behov for økonomisk hjelp til bukostnadane dine kan du lese meir her. 

 

Kven kan få tilbod om bustad? 

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Søkjarar med  økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringar vert prioriterte..

Om du har behov for omsorgsbustad, kan du lese meir om dette her. 

 

Kva kostar det å leige ?

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2020 Kommunal bustad
Satsar for utleige av kommunal bustad - 2020
Husvære Pris
Haugebu II K -
Haugebu IV 4082
Haugebu V 3882
Hallelia bustadar,1,3,4 og 5 5361
Hallelia bustadar 2 6432
Sandsøy ungdomsbustadar 6152
Sætre ungdomsbustad 6625
Kvamsøy ungdomsbustadar 6625
Hallelia bustader 2 6625
Riisero 1-6 6795
Utsikta 1-4 6932

 

Korleis søkjer eg? 

Du kan bruke eit av desse skjema som du finn under her. 

Søknadsskjema kommunal utleigebustad

 

 

Når får eg svar ? 

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker . 

Kontakt

Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 49