Kommunal bustad

Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad . Dei som etter lova har rett til kommunal bustad, vert prioriterte. 

Dei kommunale husværa er lokaliserte slik: 
1 i Gursken
14 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy 

Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år. 
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg. 

 

Kven kan få tilbod om bustad? 

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Søkjarar med  økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringar vert prioriterte..

Om du har behov for omsorgsbustad, kan du lese meir om dette her. 

 

Kva kostar det å leige ?

Satsar for utleige av kommunal bustad Kommunal bustad
Husvære Pris
Haugebu II H 6519
Haugebu II K 3699
Haugebu IV 3890
Haugebu V 3699
Hallelia bustadar 5108
Hallelia ungdomsbustadar 6312
Sandsøy ungdomsbustadar 5862
Sætre ungdomsbustad 6312
Kvamsøy ungdomsbustadar 6312

Korleis søkjer eg? 

Du kan bruke eit av desse skjema som du finn under her. 

Søknadsskjema kommunal utleigebustad (DOC, 54 kB)

 

 

Når får eg svar ? 

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker . 

 

 

 
Søknaden sender du til:

Kontakt

Marte Storegjerde
Konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 49