Kommunal bustad

Kommunal bustad

Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad . Dei som etter lova har rett til kommunal bustad, vert prioriterte. 

Dei 30 kommunale husværa er lokaliserte slik: 
1 i Gursken
18 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy 
6  i Gjerdsvika 


Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år. 
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg. 

Om du har behov for økonomisk hjelp til bukostnadane dine kan du lese meir her. 

 

Kven kan få tilbod om bustad? 

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Søkjarar med  økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringar vert prioriterte..

Om du har behov for omsorgsbustad, kan du lese meir om dette her. 

 

Kva kostar det å leige ?

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2023

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2023
Husvære Pris
Haugebu II H 9525
Haugebu II K 5405
Haugebu IV 4646
Haugebu V 4388
Hallelia bustadar,1,3,4 og 5 6060
Hallelia bustadar 2 7270
Sandsøy ungdomsbustadar 6954
Sætre ungdomsbustad 7488
Kvamsøy ungdomsbustadar 7488
Hallelia ungdomsbustader 7488
Riisero 1-6 6060
Utsikta 1-4 7836
Kommunal bustad

 

Korleis søkjer eg? 

Du kan bruke eit av desse skjema som du finn under her. 

Søknadsskjema kommunal utleigebustad

 

 

Når får eg svar ? 

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker .