Kommunal bustad

Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad . Dei som etter lova har rett til kommunal bustad, vert prioriterte. 

Dei 30 kommunale husværa er lokaliserte slik: 
1 i Gursken
18 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy 
6  i Gjerdsvika 


Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år. 
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg. 

Om du har behov for økonomisk hjelp til bukostnadane dine kan du lese meir her. 

 

Kven kan få tilbod om bustad? 

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Søkjarar med  økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringar vert prioriterte..

Om du har behov for omsorgsbustad, kan du lese meir om dette her. 

 

Kva kostar det å leige ?

Satsar for utleige av kommunal bustad - 2021

Kommunal bustad
Satsar for utleige av kommunal bustad - 2021
Husvære Pris
Haugebu II H 8561
Haugebu II K 4858
Haugebu IV 4147
Haugebu V 3944
Hallelia bustadar,1,3,4 og 5 5447
Hallelia bustadar 2 6535
Sandsøy ungdomsbustadar 6250
Sætre ungdomsbustad 6731
Kvamsøy ungdomsbustadar 6731
Hallelia ungdomsbustader 6731
Riisero 1-6 6904
Utsikta 1-4 7043

 

Korleis søkjer eg? 

Du kan bruke eit av desse skjema som du finn under her. 

Søknadsskjema kommunal utleigebustad

 

 

Når får eg svar ? 

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker . 

Kontakt

Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 49