Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert regulert ved kvart årsskifte i samsvar med kommunestyrevedtak i budsjettsak i desember kvart år. 

Krav om kommunale avgifter vert sendt ut 4 gongar pr år - februar, mai, august og november. 

Du kan også lese meir faktura og korleis du kan følgje med på dine faktura frå kommunen her.

Gebyr avløp bustadhus - 2023

Gebyr avløp bustadhus - 2023
Tilknytningsavgift Årsgebyr -Bustad under 250m2-abonnement og forbruk Årsgebyr -bustad over 250m2 -abonnement og forbruk Fritidshus
21078,08 4266,35 4763,55 2630,38
kr pr år, inkl mva

 

Gebyr slam bustadhus - 2023

Gebyr slam bustadhus - 2023
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1131 1189 316
kr pr år, inkl mva

Gebyr vatn - 2023

Gebyr vatn - 2023
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
20025,32 7322,60 8311,49 4603,10
pr år, inkl mva

 

Feiing- 2023

Feiing- 2023
Kva blir feia? Pris
Feiing 669
Ekstra pipeløp 335
pr år, inkl mva

 

Endre avgiftsgrunnlag  frå heilårsbustad til fritidsbustad ?

 

Dersom bustaden din ikkje lenger vert nytta til ordinær bustad, kan du søkje om å få endra avgiftsgrunnlaget  til fritidsbustad  og dermed få endra  dei kommunale avgiftene dine.

Du finn fleire opplysningar her.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70