Prisliste helse- og omsorgstenester

Her finn du oversikt på satsar for betaling av tenester i helse - og omsorgssektoren.

Diverse tenester i helse og omsorg -2020
Diverse tenester i helse og omsorg -2020
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 160
Dagsenter aktivisering kr 80
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 400
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 170
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 55
Mat- middag kr 100
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400
Betaling for heimehjelp - 2020
Betaling for heimehjelp - 2020
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1350
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1650
Abonnement heimehjelp 4-5 G 1975
Abonnement heimehjelp over 5 G 2275
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 390 pr time
Omsorgsbustadar - 2020 Prisen er inkudert kommunale avgifter. Straum og innboforsikring kjem i tilegg
Omsorgsbustadar - 2020
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 6932
Elverom Larsnes 1-2 6795
Sørhagen Larsnes 1 8250
Haugetun Larsnes 1 6932
Tryggleiksalarm - 2020
Tryggleiksalarm - 2020
Tryggleiksalarm 2020 pris pr mnd
kr 350