Prisliste helse- og omsorgstenester

Her finn du oversikt på satsar for betaling av tenester i helse - og omsorgssektoren.

Diverse tenester i helse og omsorg -2021

Diverse tenester i helse og omsorg -2021
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 170
Dagsenter aktivisering kr 80
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 400
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 180
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 60
Mat- middag kr 110
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400

Betaling for heimehjelp - 2021

Betaling for heimehjelp - 2021
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1400
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1700
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2000
Abonnement heimehjelp over 5 G 2300
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 395 pr time

Omsorgsbustadar - 2021

Prisen er inkudert kommunale avgifter. Straum og innboforsikring kjem i tilegg
Omsorgsbustadar - 2021
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 7043
Elverom Larsnes 1-2 6904
Sørhagen inkludert straum, telefon, tøy, vask av tøy, vask av husvære og forbruksvarer Larsnes 1 8700
Haugetun Larsnes 1 7043

Tryggleiksalarm - 2021

Tryggleiksalarm - 2021
Tryggleiksalarm 2020 pris pr mnd
kr 360