Prisliste helse- og omsorgstenester

Her finn du oversikt på satsar for betaling av tenester i helse - og omsorgssektoren.

Diverse tenester i helse og omsorg -2019
Diverse tenester i helse og omsorg -2019
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl mat, transport kr 160
Dagsenter aktivisering kr 70
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 350
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Hjelpemiddel pr leveranse kr 150 pr tur
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 170
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 55
Mat- middag kr 100
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400
Betaling for heimehjelp - 2019
Betaling for heimehjelp - 2019
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1300
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1600
Abonnement heimehjelp 4-5 G 1900
Abonnement heimehjelp over 5 G 2200
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 380 pr time
Omsorgsbustadar - 2019 Prisen er inkudert kommunale avgifter. Straum og innboforsikring kjem i tilegg
Omsorgsbustadar - 2019
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 6830
Elverom Larsnes 1-2 6695
Utsikta Larsnes 1 6830
Haugetun Larsnes 1 6830
Riises Minne Gjerdsvika 1 6695
Sørhagen Larsnes 1 8000
Tryggleiksalarm - 2019
Tryggleiksalarm - 2019
Tryggleiksalarm 2019 pris pr mnd
kr 350