Bringing av mat heim

Er du eller nokon du tek deg av, ikkje er i stand til å lage middag sjølv? Då kan du søkje om å få levert middag heim frå kjøkkenet ved Sandetun omsorgssenter.

Kven kan få levert mat?

Tilbodet gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsnivå, som av ulike årsaker ikkje klarer å lage middag sjølve.

Heimetenesta køyrer ut mat måndag, onsdag og fredag. Dersom du vil ha middag frå Sandetun kvar dag, tek dei med middag for dei andre dagane også. Desse porsjonane må du sjølv varme opp.

 

Kva kostar det?

Bringa middag heim - 2020
Bringa middag heim - 2020
Bringing av middag heim pris
kr 100

 

Kommunestyret revurderer prisane ved kvart årsskifte. Du må avbestille innan klokka 12 dagen før, elles blir du fakturert som vanleg.


Korleis søkjer du?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

Prisar andre tenester - Helse og omsorg 

Diverse tenester i helse og omsorg -2020
Diverse tenester i helse og omsorg -2020
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 160
Dagsenter aktivisering kr 80
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 400
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 170
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 55
Mat- middag kr 100
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400


Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg