Sande kulturskule

Adventskonsert 2019 Sande kulturskule Håkon Vestenes  Sande kulturskule tilbyr opplæring på instrument eller kunstfag og har mestringsglede og positiv sjølvutvikling som hovedmål. 

I Sande kulturskule tilbyr vi undervisning i følgande fag:

  • messinginstrument
  • gitar/bass
  • piano
  • song 
  • tromme
  • fiolin

Som elev i kulturskulen vi du få individuell tilpassa opplæring med fokus på læring, utvikling og trivsel.
Sande kulturskule tilbyr også aspirantopplæring i samarbeid med Gursken skulekorps.

 

Samarbeid mellom heim og skule

er ein viktig faktor for at eleven skal få dei beste vilkåra for trivsel og utvikling. Gjennom mellom anna utviklingssamtalen og foreldremøter ser vi etter mestring og moglegheiter for eleven. Verdigrunnlaget vårt seier at alle elevar er unike, og at dei skal oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, ut frå sitt ambisjonsnivå.

Vi vektlegg også at eleven får utvikle evna til samspel og samarbeid. Ofte ser vi at prosjekt på tvers av instrument er ein stor motivasjonsfaktor. Vi ønsker å bygge eit miljø og ein felles arena for utøving av musikk og kulturuttrykk.   

 

Oversikt  undervisningsfag:

FAG

 

FRÅ ALDER

 

UNDERVISNINGSTAD

LÆRAR

Messinginstrument

9 år

Larsnes og Gursken

Måndag og onsdag

Jette Hougaard Holstad

Aspirant Gursken skulekorps

9 år

Larsnes og Gursken
Måndag og onsdag

Jette Hougaard Holstad

Fiolin

7 år

Herøy /
Møre barne og ungd.skule

 Andrine Longva Kopperstad

Gitar

8 år

Gursken, måndag

Knut Vegar Prytz

Bassgitar

8 år

Gursken, måndag

Knut Vegar Prytz

Piano

7 år

Gursken, måndag og tysdag

Larsnes,  mandag og torsdag

 Kvamsøy, onsdag

Stig L Håheim

Marlen H Knotten

Song

8 år

Gursken, Larsnes og  Kvamsøy

Marlen H Knotten

Trekkspel

8 år

Ulsteinvik

Linda Nygård

Trommer

8 år

Gursken

Bertil Tødenes

Visuelle kunstfag

8 år

Ulsteinvik

Monica Vermeer


Klassisk ballett
Jazzballett

6 år

Ulsteinvik

Penny Indreflø

Merk: Frå alder er ei nedre anbefaling. Ein kan melde seg på frå nedre alder og opp til 18 år på alle disiplinane.

Vi samarbeider med Ulstein og Herøy kulturskular om undervisning på fiolin, trekkspel, visuelle kunstfag og dans. Her får vi plass ved ledig kapasitet.

Samspel er også eit viktig fokusområde. Elevar i kulturskulen kan m.a. delta på konsertar, UKM og på andre kulturarenaer.   

 

Kva kostar ein elevplass?

Kulturskule prisar 2021
pris pr år pris pr halvår
3500 1750
Søskenmoderasjon 20%

 

Søknadsfrist:

Søknadsfristen for hovudopptak til nytt skuleår er 10.mai for komande skuleår 2021/ 2022.

Alle søkjarar skal få brev om at søknaden er mottatt og registrert. Påmeldinga er bindande for skuleåret, dersom ein tek imot plassen.
Ein kan søke plass gjennom heile skuleåret. Suppleringsopptak vert gjort dersom det er ledig plass. 

Vedtekter for Sande kulturskule kan du lese her. (PDF, 85 kB)

Korleis søkjer eg?

Påmelding nye elevar

Endring av disiplin ( instrument / fag) og evt utmelding for elevar som har plass i Sande kulturskule.

 

Sande kulturskule- rektor: 

Susann Worren Hauge

tlf 91643676

susann.worren.hauge@sande-mr.kommune.no

Kontakt

Susann Worren Hauge
rektor
E-post
Mobil 916 43 676