Sande kulturskule

Adventskonsert 2019 Sande kulturskule Håkon Vestenes  Sande kulturskule tilbyr opplæring på instrument eller kunstfag og har mestringsglede og positiv sjølvutvikling som hovedmål. 

I Sande kulturskule tilbyr vi undervisning i følgande fag:

  • messinginstrument
  • gitar/bass
  • piano
  • song 
  • tromme
  • fiolin

Som elev i kulturskulen vi du få individuell tilpassa opplæring med fokus på læring, utvikling og trivsel.
Sande kulturskule tilbyr også aspirantopplæring i samarbeid med Gursken skulekorps.

 

Samarbeid mellom heim og skule

er ein viktig faktor for at eleven skal få dei beste vilkåra for trivsel og utvikling. Gjennom mellom anna utviklingssamtalen og foreldremøter ser vi etter mestring og moglegheiter for eleven. Verdigrunnlaget vårt seier at alle elevar er unike, og at dei skal oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, ut frå sitt ambisjonsnivå.

Vi vektlegg også at eleven får utvikle evna til samspel og samarbeid. Ofte ser vi at prosjekt på tvers av instrument er ein stor motivasjonsfaktor. Vi ønsker å bygge eit miljø og ein felles arena for utøving av musikk og kulturuttrykk.   

Tilbodet i Sande kulturskule skuleåret 2022/2023

Tilbodet i Sande kulturskule skuleåret 2022/2023
FAG Frå alder ( op oppover) UNDERVISNINGSSTAAD lÆRAR
Messinginstrument 8 år Larsnes og Gursken måndag og onsdag Jette Hougaard Holstad
Fiolin 6 år Herøy / Møre barne- og ungdomsskule Andrine Longva Kopperstad
Gitar 8 år Gursken, måndag Kvamsøy, måndag Knut Vegard Prytz Lisabeth B Sylthe
Bassgitar 8 år Gursken, måndag Knut Vegard Prytz
Piano 7 år Gursken, måndag, tysdag og onsdag Larsnes, måndag, tysdag og torsdag Kvamsøy, tysdag Stig L Håheim og Marlen H Knotten Lisabeth B Sylthe
Song 8 år Gursken, Larsnes og Kvamsøy Marlen H Knotten Lisabeth B Sylthe
Trekkspel 8 år Ulsteinvik Linda Nygård
Trommer 8 år Gursken Bertil Tødenes
Visuelle kunstfag 8 år Ulsteinvik Monica Vermeer
Aspirant Gursken skulekorps 8 år Larsnes og Gursken Måndag og onsdag Jette Hougaard Holstad

 


Merk: Frå alder er ei nedre anbefaling. Ein kan melde seg på frå nedre alder og opp til 18 år på alle disiplinane.

Vi samarbeider med Ulstein og Herøy kulturskular om undervisning på fiolin, trekkspel og visuelle kunstfag. Her får vi plass ved ledig kapasitet.

Samspel er også eit viktig fokusområde. Elevar i kulturskulen kan m.a. delta på konsertar, UKM og på andre kulturarenaer.   

 

Kva kostar ein elevplass?

Kulturskule prisar 2022

Kulturskule prisar 2022
pris pr år pris pr halvår
3600 1800
Søskenmoderasjon 20%

 

Søknadsfrist:

Søknadsfristen for hovudopptak til nytt skuleår er 15.mai for komande skuleår 2022/ 2023.

Skal du melde deg ut av tilbodet er fristen 1.mai.

Alle søkjarar skal få brev om at søknaden er mottatt og registrert. Påmeldinga er bindande for skuleåret, dersom ein tek imot plassen.
Ein kan søke plass gjennom heile skuleåret. Suppleringsopptak vert gjort dersom det er ledig plass. 

Vedtekter for Sande kulturskule kan du lese her. (PDF, 85 kB)

Korleis søkjer eg?

Påmelding nye elevar

Endring av disiplin ( instrument / fag) og evt utmelding for elevar som har plass i Sande kulturskule. Frist: 1.mai 

 

Sande kulturskule- rektor: 

Susann Worren Hauge

tlf 91643676

susann.worren.hauge@sande-mr.kommune.no

Kontakt

Susann Worren Hauge
rektor
E-post
Mobil 916 43 676