Grunder med ny bedrift

Grunder med ny bedrift

Er du ein grûnder som ynskjer å starte eige bedrift?

Har du ynskje om å starte di eiga bedrift kan vi rettleie deg i dette arbeidet. Sande kommune er i eit samarbeid med HoppID - som er ei ordning for gründerhjelp i Møre og Romsdal.

Du kan også søkje om såkalla HoppID-tilskot.
HoppID-tilskotet er ei økonomisk støtteordning for deg som grûnder i ei tidlig fase. Eit tildelt tilskot skal nyttast til mindre nødvendige aktivitetar som kan bidra til avklaringar rundt lønsemd og marknadspotensialet for din forretningsidè.
Med dette kan du få eit betre vurderingsgrunnlag i forhold til dine vidare satsingar som grûnder og verksemdeigar.

Her finn du meir informasjon og lenke til søknadsportal. (PDF, 425 kB)

Har du som grûnder spørsmål så ta kontakt med Sande kommune for vidare rettleiing.

Nyttige lenke:

Møre og Romsdal fylkeskommune, HoppId.no 

Kontakt

Oddbjørn Indregård
leiar
E-post
Mobil 97 58 88 11