Sandsøy barnehage

bygning - Klikk for stort bileteSandsøy barnehage Sande kommune

Sandsøy barnehage er ein kommunal barnehage der Sande kommune er eigar og drivar. Barnehagen har plassar for barn i alderen 1-5 år.

I tillegg er SFO-ordninga tilknytt barnehagen.

Vi legg stor vekt på å skape gode kvardagar for barna der tryggleik, fellesskap, omsorg og det å bry seg om kvarandre står sentralt. Vi vil vere tydelege og nære vaksne for barna, og gje dei trygge rammer – kvar dag. Sandsøy barnehage skal vere ein god stad å vere for både små og store, og vi legg vekt på gode naturopplevingar året rundt. Barna skal oppleve glede, og føle seg viktige og velkomne hjå oss.

Her skal alle ha det trygt og godt!

 

Eigarforhold

Sandsøy barnehage er eigd av Sande kommune. Barnehagane i Sande har ein felles visjon:

«Barnehagane i Sande kommune vil, i samarbeid med heimen, gje barna ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gje dei erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknyting til nærmiljøet. Vi vil oppdra barna til samarbeid og gjensidig respekt, og gjere dei i stand til å ta vare på kvarandre og seg sjølve.

Vi vil:

  • Ha fokus på gode, trygge og stabile rammer for barn, foreldre og tilsette.
  • At dagane er prega av glede, humor, leik og trivsel.
  • Gripe dagen, og utvikle oss i takt med samfunnet.
 

Planleggingsdagar  21/22: 

  • Måndag 8. august
  • Torsdag 29. september
  • Fredag 7. oktober
  • Måndag 2. januar 
  • Fredag 19. mai

Kontaktinformasjon SU:

Samarbeidsutval ved Sandsøy barnehage
Representant Representerer Funksjon
Bjørn Thore Hansen politisk repr
Karina Beate S Longva politisk repr vara
Kevin Djupvik foreldre
Gunnhild Bringsvor Tilsette
Ragnhild Våge Støyle Leiing

Opningstider:

Kl. 07:45.-16:30.

Telefon:
Sandsøy barnehage, tlf.: 46917292

Pedagogisk leiar: Gunnhild Bringsvor, tlf.: 91302460

Einingsleiar: Ragnhild Våge Støyle, tlf.: 48100454

Besøk- og postadresse: 

Bringsvorvegen 18
6089 Sandsøy

Her finn du Sandsøy barnehage på GoogleMaps-kartet

Kontakt

Ragnhild Våge Støyle
einingsleiar
E-post
Mobil 48 10 04 54