Kontrollutval

Kontrollutval

Her finn du møtedokumenta

Vest kontroll har gått over til å ha eige arkiv- og møtesystem. For politikarane innebærer det at dei må logge seg på vår eigen møteportal for å lese saksdokumenta til møta i kontrollutvalet. Ein finn knapp til møteportalen på heimesida vår, heilt oppe i høgre hjørne.

Møtedokumenta vert også publisert i PDF på vestkontroll.no. For å finne dei må ein gå i hovudmenyen under “Om kontrollutvala” og velje den kommunen det gjeld.