Vassmålar

Nokre abonnentar har vassmålar på eigedomen sin.

Vassmålaren skal lesast av 2 gongar i året og du kan bruke  skjema for registrering av vassmålarstatus her.