Gatelys

Sande kommune har i hovedsak ansvar for drift og vedlikehald av gatelys langs kommune- og fylkesvegar.

Dette gjeld ikkje gangvegane på Almestad og Vikane og Larsnes sentrum.

Sande kommune kjøper vedlikehaldstenester av BKK Enotek.

Om det er feil på gatelys kan alle innbyggjarar melde dette inn på https://www.bkk.no/veilys

eller du kan ringe Sande kommune, tlf 70026700 for å melde frå.