Gatelys

Sande kommune har i hovedsak ansvar for drift og vedlikehald av gatelys langs kommune- og fylkesvegar.

Sande kommune kjøper vedlikehaldstenester av Eviny Solutions AS .

Om det er feil på gatelys kan alle innbyggjarar melde dette inn dette på https://www.eviny.no/meld-inn-morke-veilys

eller du kan ringe Sande kommune, tlf 70026700 for å melde frå.

Ved feil på gatelys ved fylkesveg på strekninga :

Larsnes sentrum - Breivikneset og  Almestad - Vågen  skal det meldast inn  på 

 https://www.fiksgatami.no/