Kommunal veg

Kommunal veg

Sande kommune skal drifte og vedlikehalde 50 km med køyreveg og parkeringsareal på ulike stadar i kommunen.

Sommarvedlikehald har Sande kommune storparten av i eigen regi, men ein kjøper tenester til asfaltering og vegmerking.

Til vintervedlikehald kjøper Sande kommune brøyteteneste av  6 entreprenørar. 

Dersom ein ynskjer avtale om brøyting av privat veg må ein sjølv avtale dette med dei private brøytarane som kommunen har avtale med.

Målsettinga er god og køyrbar veg heile året.

 

Grave over eller i kommunal veg? 

Dersom du har prosjekt som fører til graving i kommunal veg , skal det søkjast om dette. 

Du finn det elektroniske skjemaet her. 

Sande kommune vil ha tilbakemelding med dokumentasjon frå slike prosjekt når arbeidet er utført. 


Melding om skadar på vegane skal meldast til Sande kommune -
tlf 70 02 67 00  eller e-post  postmottak@sande-mr.kommune.no

Kontakt

Kjell Martin Vikene
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70