4 terminar - kommunale avgifter

Kalkulator, penn,  papir - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto Steve Buissinne/ Pixabay

Frå 2023 blir litt endringar i fakturering av kommunale avgifter. Vi har tidlegare fakturert 1 gong pr halvår.

Dei kommunale avgiftene vil no bli fakturert 4 gongar pr år   -  februar, mai, august og november.

Slik blir utgiftene fordelte litt ut over heile året. 

Du kan også lese meir faktura og korleis du kan følgje med på dine faktura frå kommunen her.