Feriestenging i Sande kommune - bibliotek/ fysio/ helsestasjonen/ tannhelse

Gjerdsvika Trimgruppa Gjerdsvika Idrettslag  Nokre av tenestene våre må stenge litt i sommar - grunna ferieavvikling. 

  • Helsestasjonen er stengt i veke 29
  • Sande fysioterapi er stengt 11. juli - 24. juli (veke 28 og 29)
  • Biblioteket er stengt frå 11.juli til 5.august, -  vanlege åpningstider f.o.m. måndag, 8. august.
  • Den offentlege tannhelsetenesta er stengt frå 29.06.2022 til 04.08.2022. 

Ved behov for akutt hjelp kan de ta kontakt med tannhelsetenesta på Hareid tlf 71284930 eller i Ørsta  tlf 71284970

Dette gjeld barn og ungdom i alderen 0 - 22 år og eldre tilknytta heimetenesta og sjukeheimen, samt brukarar i rus/psykiatri og brukarar i bu- og habilitering.