Folkemøte om ny reguleringsplan for Larsnes Mek. - høghall

Klikk for stort bilete

 Det blir ope møte rundt reguleringsplanane til Larsnes Mek.

Tema : Ny reguleringsplan for Larsnes Mek , høghall

Stad: Kapellet på Sandetun, torsdag 27 juni kl 18.00

 

Info frå kommunen om reguleringsplanprosessen og behandling av denne.

Info frå verftet om framdrifta på utbyggingstiltaka.

Orientering frå konsulent med tanke på utforming av bygningar, hall og kompenserande tiltak.