Framlegg til Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Klikk for stort bileteKommunal planstrategi Sande kommune  Sande formannskap har i sak F-111/20 gjort vedtak om forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentlig i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.

Dokumenta til sak F-111/20 ligg no ute på innsynsløysinga til Sande kommune.

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes eller på e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no innan 14.08.2020