Fredag 12.juni - "Kva er viktig for deg - dagen"

Klikk for stort bilete Foto Johnér Bildbyrå AB  Pleie og omsorg markerar "Kva er viktig for deg - dagen fredag 12 Juni.

Vi sett fokus på pasientane og rettar spørsmålet:

                 Kva er viktig for deg?  til den enkelte brukar.

Forsking viser at brukarstemma må bli endå tydelegare og få større plass i helsetenesta. Medverknad blir grunngitt ut frå demokratiske verdiar, helsepolitiske føringar og juridiske rettar.

Det er grunn til å tru at medverknad vil gi meir tilfredsheit, betre samhandling mellom helsepersonell og pasientar, styrka meistring av sjukdomar, auka tryggleik og eit meir treffsikkert tenestilbod som er tilpassa den einskilde.

Kjøkkenet vil lage vaffelrøre som vi steiker saman med pasientane.

Vi håper på sol, slik at vi kan nyte dagen ute.