Kunngjering av vedteken planendring med namn Larsnes Mek -planid 20170003

Klikk for stort bilete Sande kommunestyre har i møte 28.04.20 vedteke Planendring med namn Larsnes Mek.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Planomtale (PDF, 474 kB)

Føresegner (PDF, 101 kB)

Kart (PDF, 494 kB)

Du kan sjå papirutgåva på kommunen sitt Servicekontor.

 

Kommunestyret  sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast.

Planen kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Eventuell klage skal sendast til  

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes, mrk landbruk, eller e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no. innan 21.11.20 

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.  - merk med saksnummer 19/10730

Kontakt

Geir Eide
ingeniør
E-post
Mobil 941 48 609