"Kva er viktig for deg- dagen"

Klikk for stort bilete

Pleie og omsorg skal markere «Kva er viktig for deg» - dagen fredag 07.06.2019.

Vi set pasienten sine synspunkt i fokus denne dagen.

Dette er eit landsdekkande prosjekt der vi set fokus på den enkelte pasient. Kva er viktig for deg? er eit gjennomgåande tema denne dagen.

Persoalet vil gå med buttons der det står «Hva er viktig for deg?»  Vi har eit eige felt i journalsystemet der vi kan legge inn kva er viktig for pasienten. Slik kan alle som jobbar med pasienten få meir kunnskap om den enkelte.

Vi kosar oss litt ekstra på "Kva er viktig for deg "-dagen og  det vil bli steikt vaflar på kvar avdeling og på Øya.