Omstillingsordninga for reiseliv, event og servering- 30.09.21

Regjeringa har stilt til disposisjon 850 millioner kroner til ei tilskotsordning for reiselivs- event- og serveringsnæringane slik at dei kan gjennomføre prosjekt som kan bidra til nødvendig omstilling og tilpassing.

No nærmar det seg aller siste frist for reiselivs- event- og serveringsnæringane til å søke om tilskot frå ordninga 

850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene (visitnorway.com).

Søknadsfristen er 30. september 2021.

Det er mange aktuelle tiltak som kan støttast både innan auka digitalisering og grøn omstilling (miljøfyrtårn, tilpasning til nye marknadar for eksempel). Støttedelen er på inntil 80 % for små og mellomstore bedrifter og inntil 70 % for store bedrifter. Alle type bedrifter (AS, ENK, stiftelser ol.)  frå hele landet kan søke.

Kva er kriteria?

Drift innanfor reiseliv, event og servering og tilhøyrande relevant næringskode.

Meir enn 30% omsetningsfall i perioda desember 2020, januar og februar 2021 sammenlikna med perioda desember 2019, januar og februar 2020.

Her søkjer du

Les informasjonen i lenka ovanfor - der finn du også søknadsskjema.

Bruk denne lenka når du skal søkje