Opningstider i sommar

 Sommarstenging og reduserte opningstider på somme avdelingar nokre veker i sommar.

Biblioteket

I tidsrommet 5. juli – 30. juli er dette opningstidene:

måndag               10.30 – 15.00

tysdag                  10.30 – 15.00

torsdag                10.30 – 15.00

Sande helsestasjon

Helsestasjonen er stengt veke 29 og veke 31 

Sande fysioterapi

Det vil vere fysioterapeut tilgjengeleg alle vekene i sommar, ring 70026613 eller 70026700 (sentralbord)