På saklista

Klikk for stort bileteDenne veka er det politiske møter for alle kommunale råd og hovudutval. 

Eldrerådet har møte mandag 2.11 kl 13.30.
Ungdomsrådet har møte mandag 2.11. kl 17.30

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne har møte tysdag 3.11 kl 09.00

Helse og oppvekstutvalet har møte onsdag 4.11 kl 13.45
Næring, teknisk og miljøutvalet har møte onsdag 4.11 kl 16.00

Hovudsaka for alle råda og utvala er kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2021, og økonomiplan for perioda 2022 - 2024.

I tillegg skal Næring, teknisk og miljøutvalet handsame saker vedr retningsliner og tilskog til skogsvegar, utbygging av Storehaugen bustadfelt - steg 2 og tilskotssaker frå næringsfondet. 

Du kan lese innkallingar og sakspapir her.