Problem med telefonen inn til Sande kommune

PXhere.com  I dag opplever vi problem med telefonen til sentralbordet. Ring difor mobilnummer 95451638 så vil du få svar!

Vi håper Telenor snart løyser problemet for oss.