Reguleringsplan for Larsnes Mek. Verksted - planframlegg til offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteSande formannskap har i møte den 20.10.2019, F-sak 78/19, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mek. Verkstad AS.

Planendring for Larsnes Mek as-  Sak 19/10730

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-10 vert planframlegget utlagt til offentleg ettersyn i tidsrommet 21.11.2019 – 10.01.2020

Her finn du alle dokumenta i reguleringsaka 

 

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  10.01.2020

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.

                                                                                                      

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170