Status på vassleveringa i Sande kommune

Klikk for stort bilete I julehelga har nokre abonnentar opplevd at det har vore litt problem med vassforsyninga. 

Dette gjeld på Kvamsøya og Larsnes.

Slik er statusen no:

Kvamsøya:

Det er fortsatt noko høgt vassforbruk på Kvamsøya.

Teknisk eining held fram å lokalisere/ avdekke det høge forbruket i morgon fredag 3 januar, og oppmodar framleis abonnentane om å begrense vassforbruket.

Larsnes:

Når det gjeld Larsnes-området vart det avdekka ein lekkasje i Råkja på Larsnes i romjulsveka.

Denne er no utbetra.