Studentvelde på Gursken oppvekstsenter

Studentvelde på Gursken oppvekstsenter

På biletet ser vi leiarteamet Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad på rektorkontoret.

Denne veka har 30 lærarstudentar frå Høgskulen i Volda teke over leiing og undervisning ved Gursken oppvekstsenter. Pedagogane og administrasjonen er på studietur til Berlin medan studentane rår grunnen.

Oppvekst- og kultursjef Øystein Johansen er bakvakt/ juridisk ansvarleg denne veka.