Vassforsyninga i Gjerdsvika er på normalt nivå igjen

 Den kommunale vassforsyninga i Gjerdsvika vil fungere som normalt frå kl 22.00 no i kveld - 19.november.

Dersom ein får brunt vatn i springen så gjennomfør utspyling via utekrane  eller liknande.

Til informasjon har no Tussa fått utbetra feilen  i rørbruddet (overgang mellom rørgate og fjelltunnell).